fbpx
Postanite partner: Da li želite da se pridružite našoj mreži strateških partnera?

Paketi usluga

Odaberite idealnu pravnu formu za pokretanje poslovanja

Pristupačni paketi usluga za osnivanje

start-pack-preduzetnik
Start
100
 • Izrada dokumentacije
 • Izrada automat pečata
 • Takse za otvaranje radnje
Popular Choice
business-pack-preduzetnik
Business
200
 • Izrada dokumentacije
 • Izrada automat pečata
 • Takse za otvaranje radnje
 • Otvaranje tekućeg računa
 • Knjigovodstvene konsultacije
 • Predaja poreske prijave
pro-pack-preduzetnik
Pro
300
 • Izrada dokumentacije
 • Izrada automat pečata
 • Takse za otvaranje radnje
 • Otvaranje tekućeg računa
 • Knjigovodstvene konsultacije
 • Predaja poreske prijave
 • Poslovna email adresa
 • Kvalifikovani elektronski sertifikat
start-pack-firma
Start
200
 • Izrada dokumentacije
 • Izrada automat pečata
 • Takse za otvaranje firme
Popular Choice
business-pack-firma
Business
400
 • Izrada dokumentacije
 • Izrada automat pečata
 • Takse za otvaranje firme
 • Otvaranje tekućeg računa
 • Predaja poreske prijave
 • Kvalifikovani elektronski sertifikat
 • Registracija stvarnih vlasnika
pro-pack-firma
Pro
600
 • Izrada dokumentacije
 • Izrada automat pečata
 • Takse za otvaranje firme
 • Otvaranje tekućeg računa
 • Predaja poreske prijave
 • Kvalifikovani elektronski sertifikat
 • Registracija stvarnih vlasnika
 • Knjigovodstvene konsultacije
 • Poslovna email adresa
 • Izrada arhivske građe
start-pack-udruzenje
Start
200
 • Izrada dokumentacije
 • Izrada automat pečata
 • Taksa za osnivanje udruženja
Popular Choice
business-pack-udruzenje
Business
300
 • Izrada dokumentacije
 • Izrada automat pečata
 • Taksa za osnivanje udruženja
 • Kvalifikovani elektronski sertifikat
 • Registracija stvarnih vlasnika
 • Knjigovodstvene konsultacije
pro-pack-udruzenje
Pro
400
 • Izrada dokumentacije
 • Izrada automat pečata
 • Taksa za osnivanje udruženja
 • Kvalifikovani elektronski sertifikat
 • Registracija stvarnih vlasnika
 • Knjigovodstvene konsultacije
 • Otvaranje tekućeg računa
 • Poslovna email adresa
start-pack-sportsko-udruzenje
Start
200
 • Izrada dokumentacije
 • Izrada automat pečata
 • Taksa za osnivanje udruženja
Popular Choice
business-pack-sportsko-udruzenje
Business
300
 • Izrada dokumentacije
 • Izrada automat pečata
 • Taksa za osnivanje udruženja
 • Kvalifikovani elektronski sertifikat
 • Knjigovodstvene konsultacije
pro-pack-sportsko-udruzenje
Pro
400
 • Izrada dokumentacije
 • Izrada automat pečata
 • Taksa za osnivanje udruženja
 • Kvalifikovani elektronski sertifikat
 • Knjigovodstvene konsultacije
 • Otvaranje tekućeg računa
 • Poslovna email adresa

Promena podataka za već registrovana pravna lica

Efikasna registracija promena podataka

Profesionalna podrška

Promena podataka za preduzetnika

Iskoristite našu administrativnu podršku prilikom registracije promena podataka za preduzetnika. Bilo da želite da menjate sedište, poslovno ime ili delatnost, neophodno je da izvršite blagovremenu registraciju podataka u nadležnom registru. Ako radite više promena u jednom ciklusu registracije, svaka sledeća promena se tarifira po 50% nižoj ceni. Prilikom naručivanja usluge za registraciju određene promene, u okviru formulara imate opciju za dodatne promene, a naš online kalkulator obračunaće tačan iznos naše usluge sa uključenim taksama Agencije za privredne registre za sve promene koje odaberete da radite odjednom.
Popular Choice
Registracija promene
50
 • Izrada dokumentacije
 • Takse za registraciju promene
 • Vođenje postupka
 • Preuzimanje rešenja
 • Praćenje statusa predmeta

Profesionalna podrška

Registracija promena podataka za d.o.o.

Iskoristite našu pravnu podršku prilikom registracije promena podataka za privredno društvo. Bilo da želite da menjate sedište, poslovno ime ili vlasnički udeo, neophodno je da izvršite blagovremenu registraciju podataka u nadležnom registru. Ako radite više promena u jednom ciklusu registracije, svaka sledeća promena se tarifira po 50% nižoj ceni. Prilikom naručivanja usluge za registraciju određene promene, u okviru formulara imate opciju za dodatne promene, a naš online kalkulator obračunaće tačan iznos naše usluge sa uključenim taksama Agencije za privredne registre za sve promene koje odaberete da radite odjednom.
Popular Choice
Registracija promene
100
 • Izrada dokumentacije
 • Takse za registraciju promene
 • Vođenje postupka
 • Preuzimanje rešenja
 • Praćenje statusa predmeta

Profesionalna podrška

Registrujte sve promene za udruženje

Iskoristite našu pravnu podršku prilikom registracije promena podataka za udruženje građana. Bilo da želite da menjate sedište, poslovno ime ili statut, neophodno je da izvršite blagovremenu registraciju podataka u nadležnom registru. Ako radite više promena u jednom ciklusu registracije, svaka sledeća promena se tarifira po 50% nižoj ceni. Prilikom naručivanja usluge za registraciju određene promene, u okviru formulara imate opciju za dodatne promene, a naš online kalkulator obračunaće tačan iznos naše usluge sa uključenim taksama Agencije za privredne registre za sve promene koje odaberete da radite odjednom.
Popular Choice
Registracija promene
100
 • Izrada dokumentacije
 • Takse za registraciju promene
 • Vođenje postupka
 • Preuzimanje rešenja
 • Praćenje statusa predmeta

Profesionalna podrška

Promene podataka za sportsko udruženje

Iskoristite našu pravnu podršku prilikom registracije promena podataka za sportsko udruženje. Bilo da želite da menjate sedište, poslovno ime ili statut, neophodno je da izvršite blagovremenu registraciju podataka u nadležnom registru. Ako radite više promena u jednom ciklusu registracije, svaka sledeća promena se tarifira po 50% nižoj ceni. Prilikom naručivanja usluge za registraciju određene promene, u okviru formulara imate opciju za dodatne promene, a naš online kalkulator obračunaće tačan iznos naše usluge sa uključenim taksama Agencije za privredne registre za sve promene koje odaberete da radite odjednom.
Popular Choice
Registracija promene
100
 • Izrada dokumentacije
 • Takse za registraciju promene
 • Vođenje postupka
 • Preuzimanje rešenja
 • Praćenje statusa predmeta

Postupci zatvaranja pravnih lica

Pristupačni paketi usluga za zatvaranje

Zatvaranje preduzetnika
100
 • Izrada dokumentacije
 • APR takse za zatvaranje
 • Vođenje postupka
 • Preuzimanje rešenja
 • Praćenje statusa predmeta

Profesionalna podrška

Brisanje preduzetnika iz registra APR-a

Pružamo vam mogućnost da brzo i efikasno okončate proces za zatvaranje preduzetnika. Preuzimamo proces za brisanje preduzetnika iz nadležnog registra Agencije za privredne registre i vodimo ga do donošenja rešenja. Naš paket za zatvaranje preduzetnika uključuje uslugu vođenja postupka na osnovu punomoćja, ali i takse APR-a. Proces je potpuno transparentan i zahvaljujući jedinstvenom sistemu za praćenje statusa predmeta koji je dostupan svim našim klijentima, možete biti u toku sa svim koracima u postupku koji vodimo umesto vas.
Likvidacija privrednog društva
600
/ u dve rate
 • Izrada dokumentacije
 • Sve APR takse
 • Vođenje postupka
 • Preuzimanje rešenja
 • Praćenje statusa predmeta

Pravna podrška

Postupak za d.o.o. likvidaciju

Postupak brisanja privrednog društva sprovodi se u 3 faze. Prva faza je pokretanje postupka likvidacije, druga faza je objava početnog likvidacionog izveštaja i treća faza je brisanje privrednog društva iz registra. Kompletan postupak traje minimalno 120 dana. Paket za likvidaciju društva obuhvata sve takse tokom celog procesa, kao i izradu celokupne dokumentacije koja je potrebna da bi se jedno društvo izbrisalo iz registra u skladu sa zakonom. Proces je potpuno transparentan i zahvaljujući jedinstvenom sistemu za praćenje statusa predmeta, možete biti u toku sa svim koracima u postupku koji vodimo umesto vas.
Zatvaranje udruženja
200
 • Izrada dokumentacije
 • APR takse za registraciju
 • Vođenje postupka
 • Preuzimanje rešenja
 • Praćenje statusa predmeta

Pravna podrška

Postupak brisanja udruženja građana

Pružamo vam mogućnost da brzo zatvorite udruženje građana putem zakonske opcije za zatvaranje po skraćenom postupku radi što veće uštede vremena i troškova. Naš paket za zatvaranje udruženja obuhvata takse APR-a, kao i vođenje postupka registracije brisanja na osnovu punomoćja. Kreiramo svu potrebnu dokumentaciju potrebnu za zatvaranje udruženja po skraćenom postupku. Uz to, moći ćete potpuno transparentno da pratite proces zahvaljujući našem jedinstvenom sistemu za praćenje statusa predmeta.
Zatvaranje sportskog udruženja
200
 • Izrada dokumentacije
 • APR takse za registraciju
 • Vođenje postupka
 • Preuzimanje rešenja
 • Praćenje statusa predmeta

Pravna podrška

Postupak zatvaranja sportskog udruženja

Pružamo vam mogućnost da brzo zatvorite sportsko udruženje putem zakonske opcije za zatvaranje po skraćenom postupku radi što veće uštede vremena i troškova. Naš paket za zatvaranje sportskog udruženja obuhvata takse APR-a, kao i vođenje postupka registracije brisanja na osnovu punomoćja. Kreiramo svu potrebnu dokumentaciju potrebnu za zatvaranje sportskog udruženja po skraćenom postupku. Uz to, moći ćete potpuno transparentno da pratite proces zahvaljujući našem jedinstvenom sistemu za praćenje statusa predmeta.

Zakažite sastanak sa nama i odaberite najbolje rešenje za svoje poslovanje!

Upoznajte se detaljno i iz prve ruke sa uslovima i svim
relevantnim aspektima za sve postupke koje nudimo.

Pozovite nas

Radno vreme: 09-17h