fbpx
Postanite partner: Da li želite da se pridružite našoj mreži strateških partnera?
plaćajte porez

Plaćajte porez

Poslovni vodič

Plaćajte porez

Nakon što ste registrovali firmu ili se registrovali kao preduzetnik, nastavite sa poslovanjem u skladu sa zakonom. Ono što nijedna država ne prašta je neplaćanje poreza. Da ne biste u budućnosti imali problema sa poreskom upravom i da Vam ne bi oduzimali PIB, izmirujte svoje poreske obaveze na vreme. Važnost redovnog plaćanja poreza jednostavno je sumirao još Benjamin Franklin u čuvenom citatu: ”Na ovom svetu jedino su sigurni smrt i porez”.

Šta je to PIB?

Nakon što ste se registrovali i dobili rešenje od Agencije za privredne registre, uz to rešenje dobićete i svoj poreski identifikacioni broj (PIB). Danas je procedura znatno ubrzana pa sve završavate na jednom mestu, u APR-u.

PIB je jedinstveni identifikacioni broj poreskog obveznika. Njega Vam dodeljuje Poreska uprava u cilju identifikacije. PIB sadrži u sebi 9 cifara kada se izdaje za pravna lica. Za fizička lica PIB je prosto Vaš jedinstveni matični broj (jmbg). Ovaj broj ostaje nepromenjen tokom celokupnog životnog veka firme, međutim u određenim slučajevima on Vam može biti privremeno oduzet. Obratite pažnju da do toga ne dođe, jer u tom slučaju ne možete da obavljate poslovanje. Makar ne u skladu sa zakonom.

Postupak nakon registracije

Kada završite sve u APR-u produžite do Poreske uprave da predate poresku prijavu kako bi Vas evidentirali kao novog poreskog obveznika. Ovo uglavnom završava Vaš knjigovođa za Vas. Bez obzira na to da li ste registrovani kao firma ili kao preduzetnik, u obavezi ste da podnesete poresku prijavu. Obratite samo pažnju na to da se poreska prijava podnosi u roku od 15 dana od dana registracije firme odnosno preduzetničke radnje, tj od dana dostavljanja rešenja o registraciji iz APR-a. Ne brinite, Vaš knjigovođa je svakako upoznat sa ovim propisima.

Postoji i opcija podnošenja poreske prijave elektronskim putem. Ova mogućnost je dostupna svima preko servisa ePorezi. Na ovaj način pojednostavljujete i ubrzavate postupak registracije, međutim da biste mogli elektronskim putem da se prijavite, potrebno je da prvo izvadite svoj kvalifikovani elektronski potpis (digitalni potpis). Ukoliko ste domaći državljanin, procedura je brza i jednostavna. Elektronski potpis se dobija u nadležnoj Policijskoj upravi kojoj se podnosi i zahtev. 

Preduzetnici, izaberite model oporezivanja

Ukoliko ste osnovali firmu, onda nemate opciju paušalnog oporezivanja kao što imaju preduzetnici. Dakle, na preduzetnicima je izbor između modela paušalnog oporezivanja ili modela plaćanja poreza na prihod od samostalne delatnosti. Osnovna razlika između ova dva modela je u poreskoj osnovici. Poreska osnovica kod poreza na prihod od samostalne delatnosti je oporeziva dobit, dok je kod paušalnog oporezivanja to paušalno utvrđena dobit, pa je samim tim i iznos poreza svakog meseca isti, bez obzira na Vašu stvarnu dobit.

Većina preduzetnika radije bira paušalno oporezivanje, koje se višestruko isplati na duge staze, mada u početku ume da bude opterećujuće. To je obično zato što su velike šanse da na početku obavljanja poslovanja nećete imati neke značajnije prihode, a opet ćete morati da plaćate paušalno utvrđen porez.

Ipak, ne mogu svi preduzetnici biti paušalci. Da biste mogli da se prijavite na paušalno oporezivanje morate da ispunite nekoliko uslova. Jedan od njih je da niste PDV obveznik kao i da Vam promet u prethodnoj godini ne prelazi iznos od 6 miliona dinara. Takođe, ukoliko tek počinjete sa obavljanjem poslovanja, planirani promet ne sme biti veći od ovog iznosa.

Druga razlika između preduzetnika i firme je i u tome što se preduzetnik vodi kao fizičko lice, koje obavlja registrovanu delatnost, dok je firma uvek pravno lice. Iz tog razloga se na preduzetnika primenjuje Zakon o porezu na dohodak građana, dok se na firme odnosi Zakon o porezu na dobit pravnih lica. Da biste uspešno vodili poslovanje, važno je da budete upoznati sa zakonima koji na njega utiču.

Da li je obavezno ući u sistem PDV-a?

PDV je porez koji se plaća državi na potrošnju. On se obračunava na isporuke i uvoz dobara kao i na pružanje usluga, a uređen je Zakonom o porezu na dodatu vrednost. Odgovor na  pitanje da li je obavezno ući u sistem PDV-a bi bio i da i ne. Odnosno, ukoliko ste za prethodnih 12 meseci ostvarili ukupan promet veći od 8 miliona dinara, u obavezi ste da podnesete evidencionu prijavu nadležnoj poreskoj upravi i uđete u sistem PDV-a. Sa druge strane, ako Vaš ukupan promet ne prelazi ovu cifru, onda niste u obavezi da postanete PDV obveznik. I pored toga, ako Vam odgovara zbog daljeg vođenja poslovanja, možete dobrovoljno da se prijavite.

Ovde je glavno pitanje kako se definiše i računa ukupan promet. U principu, možemo reći da je ukupan promet zapravo jedan zbir svih računa iz prethodne godine, koji se odnose na promet dobara i usluga Vaše firme. Na žalost, ovo nije dovoljno precizna definicija, ali može da posluži trenutno, kao jedno bliže objašnjenje i upoznavanje sa tematikom. Uostalom, prilikom svakog računanja ukupnog prihoda za prethodnih 12 meseci nećete biti sami, jer ćete imati svog knjigovođu. 

Pitajte sve što Vas zanima

Kada postanete poreski obveznik, odnosno kada Vaša firma to postane, dobićete kako svog knjigovođu tako i svog poreskog savetnika. Oni će Vam sve objasniti i uputiti Vas u dalje korake prilikom plaćanja poreza. Najvažnije je da budete redovni, kako ne biste rizikovali oduzimanje PIB-a, ali i kako Vam se ne bi nagomilale poreske obaveze. Ako osnivate firmu odnosno preduzetničku radnju preko nas, sve vezano za knjigovodstvo i plaćanje poreza moći ćete da pitate već prilikom preuzimanja rešenja APR-a, jer odmah organizujemo za sve naše klijente i sastanak sa knjigovođom.

Leave your thought here

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *