fbpx
Postanite partner: Da li želite da se pridružite našoj mreži strateških partnera?
upravljajte finansijama

Upravljajte finansijama

Poslovni vodič

Upravljajte finansijama

U cilju uspešnog vođenja poslovanja, jako je važno da vodite računa o finansijama i njihovom kretanju. Finansije su krvotok Vašeg biznisa. Jasno Vam je da ukoliko ne vodite računa o toku novca, Vaš biznis neće dugo opstati. Kada imate jasno dokumentovane sve tokove i promene u imovini i kapitalu društva, moći ćete da analizirate i pratite šta se dešava u Vašoj firmi. Lakše ćete kreirati strategiju koja će Vam pomoći da napredujete i razvijate svoj biznis.

Mnogi biznisi ne vode preciznu evidenciju o toku novca

Možda Vam zvuči sasvim logično kada kažemo da je neophodno voditi evidenciju o tome na šta je novac potrošen, odnosno koliki su troškovi poslovanja a koliki su prihodi. Međutim, mnogi biznisi ne vode jasnu i detaljnu evidenciju o finansijskim tokovima u svojoj firmi. Samim tim, kada ih neko pita koliko su tačno potrošili na proizvodnju nekog proizvoda, koliko na marketing, koliko su zaradili itd, oni ne znaju da im daju tačne podatke i cifre. Kada ne vodite evidenciju na pravi način, velike su šanse da ćete imati problem sa upravljanjem finansijama.

Upravljanje finansijama firme nije mnogo drugačije od upravljanja ličnim finansijama. I jedno i drugo je jako važno, ipak većina ljudi ne vodi računa o tome. Da li upravljate svojim ličnim finansijama? Ako je odgovor potvrdan, odlično. Neće Vam biti problem da na isti način vodite i poslovne finansije. Ipak, ukoliko nemate ovu naviku, vreme je da je stvorite. Trebaće Vam.

Postavite jasne ciljeve

Kao i za sve u životu, morate imati jasno definisane ciljeve. Za uspeh u bilo čemu, najvažnije je da znate gde idete. Kada sednete u kola da li znate gde vozite? Znate odredište, pa ćete na njega i stići. Ukoliko nemate ideju gde idete, vozićete besciljno onako kako Vas put navodi. Iako ovo zvuči potpuno jasno i logično, zbog čega onda toliko ljudi luta kroz život? Izgleda da nam ipak nije u potpunosti jasna važnost postavljanja ciljeva. Poput onog vozača koji luta putevima jer nema odredište, bi se i Vaša firma osećala ako joj ne odredite merljive ciljeve i rokove za njihovo postizanje. Kao što smo rekli, morate da znate gde idete da biste tamo i stigli.

Kada imate jasan cilj znaćete zašto radite to što radite. Ciljevi za Vašu firmu mogu biti podizanje plata zaposlenih, podizanje Vaše plate, razvoj poslovanja kroz nabavku nove opreme, novih kompjutera, prelazak u veću kancelariju, kupovina službenih automobila itd. Nakon što ste odredili i definisali svoje ciljeve, postavite rokove za njihovo ostvarenje. Rokovi su jako važni jer Vas teraju da radite. Kada imate rok ne možete da se razvlačite i odugovlačite. Zašto biste imali rokove samo za svoje klijente. Postavite ih i za Vašu kompaniju, kako biste brže napredovali.

Napišite finansijski plan

Iako ste odredili ciljeve, teško ćete ih ostvariti bez jasno definisanog plana poslovanja. Slikovito prikazano, to je kao da imate odredište ali nemate put do njega.

Finansijski plan bi trebao da sadrži preciznu računicu koja pokazuje koliko možete da potrošite odnosno uložite novca u određenom vremenskom periodu, a da na kraju ostanete u plusu i da imate dovoljno za postizanje ciljeva poslovanja. Vremenski period za koji pravite finansijski plan odrediti sami, mada je najzgodnije u principu da to bude mesec dana. Ipak, najbolje bi bilo da pored njega, imate i plan za neku dalju budućnost. Uspešni biznismeni imaju planove čak za deset ili više godina unapred. Kada postavite recimo plan za deset godina unapred, onda radite unazad. Pišete finansijski plan za 5 godina, godinu dana, 6 meseci, mesec dana itd. Osmislite jasne korake koji će Vas dovesti do konačnog cilja.

Cilj je da rashode sve više smanjujete dok povećavate dobit. Poslovanje je veoma fluidno. Česte su promene i nepredviđeni troškovi. U skladu sa tim, budite fleksibilni sa svojim planom. Menjajte ga po potrebi, ali potrudite se da zadržite postavljene ciljeve i ostvarite ih.

Finansijski izveštaji

Kako poslujete biće Vam najjasnije na kraju svake obračunske godine kada Vaš knjigovođa uradi završni račun. Tu ćete jasno videti koji su Vam propusti a šta je to što ste radili dobro. Najbitniji delovi završnog računa su bilans stanja i bilans uspeha. Kako biste imali osnovnu predstavu šta oni predstavljaju, ovde ćemo ih ukratko objasniti.

Bilans stanja predstavlja neku vrstu balansa i održavanja ravnoteže u finansijskom smislu. Sastoji se od dve strane, ili dva tasa vage ako Vam je tako lakše da vizualizujete – aktive i pasive. Ova dva tasa bi trebalo uvek da budu u ravnoteži. Aktiva se piše na levoj a pasiva na desnoj strani bilansa. U aktivu unosite sva sredstva koja imate, a u pasivu njihove izvore tj obaveze stvorene po nekom osnovu. Bilans stanja dakle pokazuje imovinu Vaše firme u datom trenutku.

Za razliku od bilansa stanja, bilans uspeha se takođe sastoji iz dve strane, ali u njegovom slučaju to su strana prihoda i strana rashoda. Cilj bilansa uspeha je da pokaže ostvareni rezultat u određenom periodu. Pored ova dva osnovna bilansa, postoji još niz drugih izveštaja, ali za početak dovoljno je i ovo da znate.

Opismenite se finansijski

Čitajte o vođenju finansija. Učite. Iako ste završili školu, ona nikada ne prestaje. Unapređujemo se ceo život. To je naročito tačno ukoliko imate svoje poslovanje. Ipak, ono što je još važnije je da znanje koje steknete i primenite. Mnogi ljudi znaju dosta o novcu i raspolaganju finansijama ali to znanje ne koriste. Akcija je najbitnija. Tako će neko ko je aktivan i primenjuje ono što nauči uvek da bude ispred onog koji to ne radi.

Leave your thought here

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *