fbpx
Postanite partner: Da li želite da se pridružite našoj mreži strateških partnera?
kako da istražite tržište

Kako da istražite tržište?

Poslovni vodič

Kako da istražite tržište?

Da li imate ideju ko su vaši potencijalni klijenti? Da li postoji potražnja na tržištu za proizvodima i uslugama koje želite da nudite? Kakva je konkurencija? Sve su ovo ključna pitanja na koja morate da imate odgovor pre ulaska u biznis. Najveća greška koju čine nova poslovanja je neistraživanje tržišta i konkurencije. Bez obzira koliko se Vama čini da imate sjajnu ideju koju možete da unovčite, tržište može vrlo lako da Vas demantuje. Zbog toga je važno prvo proveriti da li ima potražnje za to što vi nudite.

Šta je uopšte istraživanje tržišta?

Istraživanje tržišta je zapravo prikupljanje informacija o potencijalnim klijentima i konkurenciji. Istražite ko je Vaš potencijalni klijenti, tj koji je to tip ličnosti kome se obraćate, sa svim osobenostima i navikama. Kao rezultat toga trebalo bi da imate jasnu predstavu o tome koliko je to što nudite potrebno toj personi, odnosno koliko morate da prilagodite svoju ideju ili ponudu samom tržoštu.

Pored toga, istraživanje daje odgovor na pitanje gde i kako Vaši potencijalni klijenti pretražuju proizvode i usluge slične onima koje Vi nudite, šta je trenutno aktuelno u Vašoj industriji, koje su potrebe i problemi koje možete da rešite Vašim potencijalnim kliejntima kao i šta najviše utiče na njihovu odluku da neki proizvod na kraju i kupe.

Direktno i indirektno istraživanje

Kada govorimo o vrstama i metodama istraživanja tržišta, izdvajaju se dva osnovna pristupa. Prvi se odnosi na direktno istraživanje. Možete ga sami sprovoditi, a možete i angažovati profesionalce koji se bavi istraživanjem tržišta, kako bi sprovela to umesto vas. Kod direktnog istraživanja do podataka se dolazi najčešće putem raznih anketa, upitnika, razgovora i sl. sa prethodno definisanom ciljnom grupom.

Pored direktnog postoji mogućnost i indirektnog istraživanja tržišta. Indirektno istraživanje podrazumeva analizu i upoznavanje sa već postojećim izveštajima iz ranijih istraživanja, a koja obuhvataju Vašu poslovnu ideju i ciljnu grupu.

Kako se radi istraživanje tržišta 

Prvi zadatak je da otkrijete ko su Vaši klijenti. Potrebno je da kreirate personu, tj Vašeg idealnog kupca. Ta persona treba da bude što detaljnije definisana i ona će biti predstavnik Vaše ciljne grupe. Kreirajte personu na osnovu ovih parametara: koliko ima godina, gde živi, kog je pola, čime se bavi, koliko zarađuje, da li ima porodicu, kakve navike ima, šta voli da kupuje, da li putuje, itd. Na kraju, otkrijte i koje su potrebe i problemi koje Vaš proizvod ili usluga može da reši.

Sledeći korak je da stupite u kontakt sa ciljnom grupom putem ankete, upitnika ili otvorenog razgovora. Na ovaj način ćete proniknuti dublje u njihove stavove, uverenja, potrašačke navike, očekivanja i probleme sa kojima se suočavaju. Ukoliko procenite da ovaj deo možete da sprovedete sami, obratite pažnju na način na koji ćete obrađivati podatke, kao i na njihovu relevantnost. Zbog ovoga je između ostalog, savet da angažujete profesionalce iz ove oblasti, kako biste u potpunosti mogli da se oslonite na konačne rezultate.

Model pitanja za istraživanje tržišta

Ukoliko rešite da istraživanje radite sami, važno je da budete spremni, odnosno da imate plan. Na ovaj način vodićete anketu produktivno i u pravom smeru. Evo nekoliko saveta.

  • Otvaranje

Obavezno saopštite da Vam je cilj istraživanje potrošačkih navika, kako biste od druge strane dobili saglasnost za dalji tok razgovora ili anketiranja. 

  • Iskustvo

Raspitajte se o dotadašnjem iskustvu koje potrošač ili korisnik ima o istim ili sličnim proizvodima ili uslugama koje Vi planirate da plasirate.

  • Pretraga

Fokusirajte se na načine na koji korisnici pretražuju za date usluge ili proizvode, odnosno koji kanal najčešće koriste da bi došli do rešenja za svoj problem.

  • Odlučivanje

Bitno je da saznate koji faktori su uticali na donošenje odluke o kupovini, da li je u pitanju cena, dostupnost, prilagođenost, lokacija, reklama i sl.

  • Preporuke

Dajte korisniku priliku da sam opiše idealan proces kupovine ili šta bi trebalo staviti u fokus sa njihove tačke gledišta, a da može da bude izvodljivo.

Potencijal za uspeh

Iako izgleda da istraživanja tržišta nije neophodan segment razrade poslovne ideje, ono je zapravo neizostavni deo pokretanja i vođenja poslovanja. Ukoliko ne znate šta se dešava na tržištu na kojem želite da poslujete, šanse za uspeh i opstanak se drastično smanjuju. Istražite detaljno tržište i ciljnu grupu, budite u toku sa svim što se dešava, a Vaš biznis će Vas za to višestruko nagraditi.

Leave your thought here

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *