fbpx
Postanite partner: Da li želite da se pridružite našoj mreži strateških partnera?
kako izabrati pravnu formu

Kako izabrati pravnu formu?

Poslovni vodič

Kako izabrati pravnu formu?

Odlučili ste da pokrenete svoj biznis. Potrebno je da odredite koja je odgovarajuća pravna forma u okviru koje želite da poslujete. Svaka pravna forma sa sobom nosi određene prednosti i ograničenja, te je potrebno dobro sagledati i razmotriti koja forma bi najviše odgovarala za realizaciju vaše poslovne ideje.

Osnovni pojmovi

Pravna forma definiše vrstu pravnog lica u okviru koga ćete obavljati delatnost.

Svojstvo pravnog lica stiče se registracijom. Registracija je ujedno i prvi formalni korak i vrši se u Agenciji za privredne registre, upisom novoosnovanog pravnog lica u nadležni Registar. Tada pravno lice dobija “ličnu kartu” tj. sve potrebne parametre za identifikaciju – matični broj, poreski identifikacioni broj, datum upisa u registar, i dr.

Prilikom registracije upisuje se i pretežna delatnost pravnog lica. Privredni subjekt može imati samo jednu pretežnu delatnost. Međutim, pored pretežne delatnosti za koju ste se opredelili i registrovali, možete obavljati i sve ostale delatnosti koje nisu zakonom zabranjene i za koje nisu potrebne posebne dozvole ili licenciranja. 

Podela pravnih formi 

Pravne forme za tzv. sticanje dobiti uređuje Zakon o privrednim društvima, koji predviđa nekoliko oblika organizovanja. Prvi oblik je preduzetnik. Drugi i najpopularniji oblik organizovanja je privredno društvo, među kojima je društvo sa ograničenom odgovornošću – d.o.o. 

Pored preduzetnika i privrednih društava, mogući oblici organizovanja su i udruženja. Udruženja se dalje dele na udruženja građana, uređena Zakonom o udruženjima i na sportska udruženja, uređena Zakonom o sportu.

Preduzetnik 

Osnovna razlika između preduzetnika i privrednog društva je u tome što je preduzetnik  “fizičko lice koje obavlja delatnost u cilju ostvarivanja prihoda”, dok se privredno društvo kategoriše kao pravno lice.

Preduzetnik je odlična opcija za ulazak u biznis. Velika fleksibilnost u poslovanju i niske poreske stope čine ovu pravnu formu vrlo privlačnom za registraciju. Fleksibilnost se ogleda u sledećem: registracija preduzetnika je brža i lakša u odnosu na registraciju privrednih društava; preduzetnik ima mogućnost mirovanja poslovanja po potrebi; prestanak obavljanja delatnosti i brisanje iz registra je takođe brže i jednostavnije nego kod ostalih pravnih formi. Pored toga, poslovanje uvek možete da nastavite u formi privrednog društva sledeći postupak preregistracije.

Velika prednost preduzetnika u odnosu na privredna društva je i u mogućnosti paušalnog oporezivanja. Dakle, kao preduzetnik imali biste mogućnost izbora između dva poreska modela – vođenja poslovnih knjiga i paušalnog oporezivanja.

Jedina “mana” pravne forme preduzetnika je u tome što kao preduzetnik odgovarate ličnom imovinom za sve obaveze nastale iz obavljanja poslovanja. Pored toga, čak iako prestanete sa obavljanjem delatnosti, vaša odgovornost za obaveze ne prestaje. 

Društvo sa ograničenom odgovornošću 

Glavna prednost društva sa ograničenom odgovornošću, upravo je u ograničenoj odgovornosti. Kod ove pravne forme, članovi društva ne odgovaraju za obaveze društva svojom imovinom kao preduzetnik. Jedini rizik koji kao osnivač društva sa ograničenom odgovornošću imate je ograničen na visinu udela koji ste uneli u društvo.

Društvo sa ograničenom odgovornošću je pravno lice. To zapravo znači da u pravnom prometu istupa samostalno. Ono je nezavistan subjekt od svojih osnivača. Pored toga, minimalan iznos koji vam je potreban u vidu osnovnog novčanog kapitala je 100 RSD. Iz ovih razloga je društvo sa ograničenom odgovornošću jedna od najpopularnijih formi organizovanja.

Udruženja 

Kada poslovni cilj nije sticanje dobiti, već ostvarivanje društveno korisnih ciljeva, izbor forme se sužava na nedobitne, odnosno nevladine organizacije kao što su udruženja. 

Upravo zbog neprofitne prirode, udruženja ne podležu oporezivanju. Ovo je jedna od njihovih glavnih prednosti i razlog zbog kojeg su toliko popularna. Iako neprofitne organizacije, udruženja mogu da imaju svoju imovinu i da se finansiraju kroz članirane, donacije, dotacije, poklone, dobrovoljne priloge, sponzorstva itd. Pored toga, udruženja mogu obavljati i privrednu delatnost, uz ispunjenje određenih uslova, ali nemaju pravo da dobit ostvarenu kroz privrednu delatnost raspodeljuju svojim članovima. 

Ukoliko želite da neprofitna organizacija ima sportske ciljeve i aktivnosti vezane za promociju sportskih grana, onda se izbor sužava na sportsko udruženje koje se osniva u skladu sa dva zakona – Zakonom o udruženjima i Zakonom o sportu.

Podrška 

U zavisnosti od ambicija i konkretno definisanih poslovnih potreba, izaberite pravnu formu koja će vam najviše odgovarati. Iskoristite našu ekspertizu i dugogodišnje iskustvo u poslovnom konsaltingu kako bismo vam pomogli oko izbora pravne forme, kao i svih kasnijih koraka prilikom pokretanja poslovanja. Trenutak ulaska u biznis je veliki korak i životna prekretnica, te je poželjno imati adekvatnu podršku u svakom aspektu jednog poslovanja, bez obzira na to za koju pravnu formu ste se odlučili.

Leave your thought here

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *