Postanite partner: Da li želite da se pridružite našoj mreži strateških partnera?

Zatvaranje sportskog udruženja

23.600 RSD

Zatvaranje sportskog udruženja sprovodimo po skraćenom postupku likvidacije, radi efikasnosti i uštede vremena i novca. Vodimo postupak pred Agencijom za privredne registre sve do donošenja rešenja o brisanju sportskog udruženja, a vaše angažovanje se trudimo da svedemo na minimum. Paket je formiran tako da uključuje potrebnu dokumentaciju za zatvaranje po skraćenom postupku koju izrađujemo umesto Vas, i sa potrebnim uputstvima vam je dostavljamo na potpis. Naša usluga uključuje i sinhronizaciju koraka tokom postupka, kako bi se izbegla kašnjenja i odstupanja od zakonom predviđenih rokova. U okviru naše promotivne cene uključene su i takse koje se plaćaju Agenciji za privredne register. Poseban akcenat stavljamo na transparentnost poslovanja, pa smo kreirali sistem za praćenje statusa predmeta, koji vam u svakom trenutku daje mogućnost da pratite šta se dešava sa vašim predmetom zatvaranja sportskog udruženja.

Share:
1
Dodavanje u korpu
Dostavite nam podatke popunjavanjem formulara na ovoj stranici i kliknite na dugme "Dodaj u korpu"
Live Chat podrška
2
Kreiranje naloga
U narednom koraku napravite nalog za praćenje statusa predmeta i dostavite nam podatke za izdavanje fakture naručiocu usluge
Live Chat podrška
3
Naručivanje usluge
Izvršite pregled dostavljenih podataka i ukoliko je sve u redu sa narudžbinom, kliknite na dugme "Naručite"
Live Chat podrška