Postanite partner: Da li želite da se pridružite našoj mreži strateških partnera?

Zatvaranje preduzetničke radnje

11.800 RSD

Paket za zatvaranje radnje obuhvata brisanje radnje iz nadležnog registra. Iskoristite našu stručnost i veliko iskustvo iz ove oblasti, kako biste u predviđenim rokovima završili postupak za zatvaranje poslovanja. Osmislili smo ceo proces tako da zahteva vašu minimalnu angažovanost. Putem formulara nam dostavljate podatke na osnovu kojih izrađujemo punomoćje koje vam se dostavlja na potpis. U cenu ovog paketa su uključene takse koje se plaćaju u Agenciji za privredne registre. Postupak vodimo profesionalno sve do donošenja rešenja o brisanju preduzetničke radnje iz registra privrednih subjekata. Naručivanjem ovog paketa dobijate priliku da pratite celokupnu proceduru zatvaranja radnje u realnom vremenu, kroz poseban sistem za praćenje statusa predmeta.

Share:
1
Dodavanje u korpu
Dostavite nam podatke popunjavanjem formulara na ovoj stranici i kliknite na dugme "Dodaj u korpu"
Live Chat podrška
2
Kreiranje naloga
U narednom koraku napravite nalog za praćenje statusa predmeta i dostavite nam podatke za izdavanje fakture naručiocu usluge
Live Chat podrška
3
Naručivanje usluge
Izvršite pregled dostavljenih podataka i ukoliko je sve u redu sa narudžbinom, kliknite na dugme "Naručite"
Live Chat podrška