fbpx
Postanite partner: Da li želite da se pridružite našoj mreži strateških partnera?
zašto ljudi pokreću sopstveni biznis

Zašto ljudi pokreću sopstveni biznis?

Blog

Zašto ljudi pokreću sopstveni biznis?

Interesantno je posmatrati i odrediti ključne razloge zbog kojih se ljudi odlučuju da započnu određeni biznis. Pokretanje sopstvenog poslovanja zahteva novac, mnogo sati napornog rada, upornost, čeličnu volju, mnogo strpljenja, kao i razumevanje da ukoliko nemate dovoljan i redovan poslovni prihod već u prvoj ili drugoj godini poslovanja, vaša preduzetnička avantura mogla bi ubrzo biti završena.

Istraživanja pokazuju da samo 50% započetih poslovnih poduhvata ostaju i dalje u poslovanju nakon 18 meseci, a tek 20% nakon 5 godina. Kada je reč o poslovnim idejama, u proseku samo jedna od 50 poslovnih ideja je tehnički i ekonomski izvodljiva i opravdana. Ipak, i pored svega navedenog, ljudi gotovo svakodnevno pokreću sopstvene poslove. Šta je to onda što ih motiviše da se odluče na takav korak? Postoji nekoliko ključnih faktora koji utiču na buduće preduzetnike da pođu ovim putem:

Strast za poslovnom idejom 

Jedan od najčešćih faktora gotovo svakog novog biznisa jeste poslovna ideja. Često se dešava da neko dobije ideju za novi proizvod ili uslugu, a da ne postoji način da se ta ideja prihvati na tržištu, osim da se pokrene novi biznis. U tim slučajevima, strast za poslovnom idejom je određena time koliko je sama ideja u suštini privlačna i izvodljiva. Mnogi potencijalni biznismeni postanu vrlo strastveni u pogledu njihovih ideja, pogotovo ukoliko veruju da će krajnji rezultat poboljšati njihove okolnosti i pozitivno uticati na živote drugih ljudi.

Važan rezultat te strasti je da često izaziva napore mladih biznismena, preduzetnika ili vlasnika sopstvenih poslova da svoje poslovanje pokrenu od nule i vode ih uspešno. Ljudi iz ove grupe potencijalnih preduzetnika započinju svoje poslove iz ljubavi za onim čime se bave i svim srcem veruju da je strast koja ih vodi ključan preduslov za uspeh, dok im vođenje sopstvenog posla na taj način daje osećaj ispunjenosti i ponosa.

Finansijska potreba

Pojedini preduzetnici se odlučuju da pokrenu sopstveno poslovanje iz potrebe za boljom finansijskom situacijom. Ukoliko klasično zaposlenje ne pruža dovoljno prihoda da se podmire i ispune određene težnje koje se kod osoba javljaju u vidu ambicija, ciljeva i želja, potencijalno rešenje javlja se u vidu pokretanja biznisa koji bi u početku generisao dodatne prihode, a kasnije možda izrastao u posao sa punim radnim vremenom i potpunom posvećenošću. Iako pokretanje poslovanja nije lakše od tradicionalnog zaposlenja, vlasnici sopstvenog biznisa obično imaju veću kontrolu nad svojim finansijama i karijernom putanjom. Takva kontrola pomaže im da bolje usklađuju svoje profesionalne, porodične i ostale aspekte i težnje.

Poslovna angažovanost

Pokretanje poslovanja ponekad je motivisano željom preduzetnika da bude uključen u sve aspekte jednog poslovnog procesa. Drugim rečima, preduzetnik želi da bude deo dizajniranja, proizvodnje, marketinga i prodaje određenog proizvoda ili usluge. Time se istovremeno određuje i pravac kojim će kompanija ići, donose ključne odluke o razvoju i preuzima odgovornost za sve aspekte poslovnih operacija koje se izvršavaju. Preduzetnici obično imaju specifičnu zamisao kako bi ovi procesi trebalo izgledati, pa sama motivacija da ih najpre sami izvršavaju na najbolji mogući način, a zatim ostvare uspeh kao direktnu posledicu donetih odluka, bude presudan faktor u pokretanju sopstvenog biznisa.

Veća sloboda 

Mnoga poslovanja pokreću se iz potrebe da se poslovne odluke donose bez odobrenja nekog pretpostavljenog lica, kao i da se potpuno samostalno rukovodi poslovnom strategijom, vizuelnim identitetom kompanije, izgledom radnog okruženja, radnim vremenom i novcem koji je generisan sopstvenim zalaganjem i radom. Ovo je posebno važan pokretački faktor za one osobe koji jednostavno ne vole da budu opominjani ili da im se naređuje i koji žude za tim da sami kreiraju pravila ili naprave bolju kompaniju od one u kojoj su do tada radili.

Postavljanjem radnog vremena i rasporeda koji najviše odgovara vlasniku i radnog mesta koje bi čak moglo biti i iz dnevne sobe u kući u kojoj živi, dotadašnji problemi kao što su kašnjenje na posao ili gužva u saobraćaju pri odlasku na posao više ne bi postojali. Sa rasprostranjenošću bežičnog interneta, javlja se i mogućnost obavljanja posla sa bilo kojeg mesta gde je internet dostupan, naravno ukoliko priroda posla to dozvoljava. Takođe, jedan od ključnih faktora jeste i sloboda u odabiru najbližih saradnika, koji bi doprinosili razvoju tek otvorene kompanije.

Pokretanje poslovanja predstavlja uzbudljivu avanturu. Gotovo je sigurno da ćete imati dosta teških trenutaka, kao i onih trenutaka koji će vas motivisati da prevaziđete sve prepreke. Krajnji profit ostvarivaćete samo vi, a ne neko drugi, ali ćete istovremeno i samo vi biti odgovorni za sve dobre i loše odluke koje donesete. Što više budete posvećeni i spremni, više ćete postići. Na kraju dana, moći ćete da izmerite svoj trud, spoznate sebe i svoje sposobnosti za koje možda nikada niste ni znali da posedujete.

Leave your thought here

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *