fbpx
Postanite partner: Da li želite da se pridružite našoj mreži strateških partnera?

Usklađivanje statuta sportskog udruženja

Usklađivanje statuta sportskog udruženja

ADMINISTRATIVNA PODRŠKA

Uskladite statut sa novim zakonom na brz i jednostavan način

udruzenja-promene-8
U slučaju da niste do sada, kako biste nastavili poslovanje u skladu sa zakonom, u obavezi ste da uskladite statut svog sportskog udruženja sa novim Zakonom o sportu koji se primenjuje od 16. februara 2016. godine.

Registrujte promenu statuta i nastavite poslovanje u skladu sa zakonom

Novi Zakon o sportu primenjuje se od februara 2016. godine i predviđa određene novine u pogledu zastupnika udruženja, naziva udruženja, obavljanja privredne delatnosti kao i brisanju udruženja iz registra. Kako biste nastavili obavljanje svoje sportske delatnosti i unapredili granu sporta za koju ste osnovani, obavezni ste da statut svog udruženja usaglasite sa ovim zakonom. Da li ste spremni na promenu statuta?

Kako izgleda proces

Kako vam Direkta pomaže pri brzoj i efikasnoj registraciji promene?

04 koraka

1
01. Dostavljanje podataka
Sve podatke nam dostavljate putem formulara uz saglasnost za obradu i rukovođenje.
Pokrenite proceduru
2
02. Evidentiranje uplate
Odmah nakon popunjavanja formulara, na Vašu email adresu dobijate instrukcije za uplatu naručene usluge.
Pokrenite proceduru
3
03. Izrada dokumentacije
U roku od maksimalno 48h od evidentiranja Vaše uplate, dostavljamo Vam dokumentaciju spremnu za overu.
Pokrenite proceduru
4
04. Predaja dokumentacije
Overenu i potpisanu dokumentaciju predajemo u APR i vodimo Vaš predmet do donošenja rešenja.
Pokrenite proceduru
Podrška

Potrebne su Vam konsultacije u vezi
registracije promene statuta?

Ukoliko imate specifičnu situaciju vezanu za registraciju promene statuta, najbolje je da se posavetujete sa našim konsultantima pre pokretanja postupka.

Brzo i efikasno do registracije promene statuta

Proceduru registracije promene statuta, možete pokrenuti u bilo kom trenutku, kontaktiranjem naše korisničke podrške putem online chat-a ili naručivanjem paketa usluga uz dostavljanje svih potrebnih podataka kako bi se postupak pokrenuo.
Na ovaj način obezbeđujete brzo pokretanje postupka i stručnu podršku pri dobijanju svih potrebnih informacija o neophodnim koracima koje bi trebalo preduzeti kako biste registrovali promenu statuta u što kraćem roku.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Ušteda novca

  Više promena u jednoj prijavi

  Ukoliko imate potrebu za više promena (promena poslovnog imena uz promenu sedišta i delatnosti na primer), naš je savet da ih prijavite istovremeno. Na ovaj način dobijate na efikasnosti i na velikoj uštedi vremena. Pored toga, rado izlazimo u susret svojim klijentima i svaku sledeću promenu radimo upola cene. Prilikom naručivanja usluge registracije više istovremenih promena naš online kalkulator obračunaće tačan iznos naše usluge sa uključenim taksama Agencije za privredne registre.
  Popular Choice
  Promena statuta sportskog udruženja
  150
  • Izrada dokumentacije
  • Takse za registraciju promene
  • Vođenje postupka
  • Preuzimanje rešenja
  • Praćenje statusa predmeta
  tracking-status-system
  Pratite vaš predmet promene

  Naši klijenti dobijaju pristup sistemu za praćenje statusa predmeta da uvek budu u toku sa procedurom

  Omogućili smo vam da u realnom vremenu možete da pratite šta se dešava sa vašim postupkom registracije promene statuta, od pokretanja predmeta pa sve do donošenja rešenja i preuzimanja dokumentacije u elektronskom obliku.
  Na koji način se statut sportskog udruženja usklađuje sa novim Zakonom o sportu?
  Da biste uskladili statut sa novim zakonom potrebno je da donesete odluku o izmenama i dopunama statuta ili da donesete potpuno novi statut.
  Ko odlučuje o promeni statuta sportskog udruženja?
  O promeni statuta sportskog udruženja odlučuje skupština i to većinom glasova od ukupnog broja članova skupštine.
  Šta se podnosi od dokumentacije prilikom registracije?
  Prilikom registracije promene statuta Registru za privredne subjekte se podnosi registraciona prijava, dokaz o uplati naknade za registraciju promene, odluka skupštine o promeni statuta, zapisnik sa sednice skupštine na kojoj je ova odluka doneta kao i prečišćeni tekst statuta.
  Da li postoje sankcije za prekoračenje roka za registraciju?
  U slučaju da promenu ne registrujete blagovremeno, plaćate dodatnu naknadu u iznosu od 6.000,00 RSD.
  Da li postoji rok za registraciju promene statuta?
  Postoji rok i iznosi 15 dana od dana nastale promene.
  Koliko iznosi naknada za registraciju promene?
  Naknada za registraciju promene iznosi 2.800,00 RSD.
  Utisci klijenata

  Šta o nama misle naši klijenti?

  Konsultujte se sa nama i odaberite najbolje rešenje za svoje poslovanje!

  Upoznajte se detaljno i iz prve ruke sa uslovima i svim
  relevantnim aspektima za registraciju promena.

  Pozovite nas

  Radno vreme: 09h-17h