fbpx
Postanite partner: Da li želite da se pridružite našoj mreži strateških partnera?

Promena zastupnika udruženja građana

Promena zastupnika udruženja građana

ADMINISTRATIVNA PODRŠKA

Izaberite novog zastupnika udruženja a registraciju prepustite nama

udruzenja-promene-4
Osoba koja predstavlja Vaše udruženje je možda i najvažnija karika u kreiranju poslovnog identiteta. Zato je važno da na toj poziciji bude odgovorno lice, koje duboko veruje u postavljene ciljeve udruženja.

Brzo i lako do novog zastupnika udruženja

Pored skupštine, koja je najviši organ udruženja, jedan od osnovnih organa je i zastupnik udruženja. Zastupnika imenuje i razrešava skupština udruženja. Kad god imate potrebu za registracijom promene zastupnika, potrebna je i promena statuta u tom delu. Morate imati najmanje jednog izabranog zastupnika udruženja, ali po potrebi možete registrovati i veći broj zastupnika. Da li ste spremni za promenu zastupnika?

Kako izgleda proces

Kako vam Direkta pomaže pri brzoj i efikasnoj registraciji promene?

04 koraka

1
01. Dostavljanje podataka
Sve podatke nam dostavljate putem formulara uz saglasnost za obradu i rukovođenje.
Pokrenite proceduru
2
02. Evidentiranje uplate
Odmah nakon popunjavanja formulara, na Vašu email adresu dobijate instrukcije za uplatu naručene usluge.
Pokrenite proceduru
3
03. Izrada dokumentacije
U roku od maksimalno 48h od evidentiranja Vaše uplate, dostavljamo Vam dokumentaciju spremnu za overu.
Pokrenite proceduru
4
04. Predaja dokumentacije
Overenu i potpisanu dokumentaciju predajemo u APR i vodimo Vaš predmet do donošenja rešenja.
Pokrenite proceduru
Podrška

Potrebne su Vam konsultacije u vezi
registracije promene zastupnika?

Ukoliko imate specifičnu situaciju vezanu za promenu zastupnika, najbolje je da se posavetujete sa našim konsultantima pre pokretanja postupka.

Pokrenite proces promene zastupnika udruženja u skladu sa zakonom

Proceduru promene zastupnika udruženja, možete pokrenuti u bilo kom trenutku, kontaktiranjem naše korisničke podrške putem online chat-a ili naručivanjem paketa usluga uz dostavljanje svih potrebnih podataka kako bi se postupak pokrenuo.
Na ovaj način obezbeđujete brzo pokretanje postupka i stručnu podršku pri dobijanju svih potrebnih informacija o neophodnim koracima koje bi trebalo preduzeti kako biste promenili zastupnika udruženja u što kraćem roku.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Ušteda novca

  Više promena u jednoj prijavi

  Ukoliko imate potrebu za više promena (promena poslovnog imena uz promenu sedišta i delatnosti na primer), naš je savet da ih prijavite istovremeno. Na ovaj način dobijate na efikasnosti i na velikoj uštedi vremena. Pored toga, rado izlazimo u susret svojim klijentima i svaku sledeću promenu radimo upola cene. Prilikom naručivanja usluge registracije više istovremenih promena naš online kalkulator obračunaće tačan iznos naše usluge sa uključenim taksama Agencije za privredne registre.
  Popular Choice
  Promena zastupnika udruženja građana
  100
  • Izrada dokumentacije
  • Takse za registraciju promene
  • Vođenje postupka
  • Preuzimanje rešenja
  • Praćenje statusa predmeta
  tracking-status-system
  Pratite vaš predmet promene

  Naši klijenti dobijaju pristup sistemu za praćenje statusa predmeta da uvek budu u toku sa procedurom

  Omogućili smo vam da u realnom vremenu možete da pratite šta se dešava sa vašim postupkom promene zastupnika, od pokretanja predmeta pa sve do donošenja rešenja i preuzimanja dokumentacije u elektronskom obliku.
  Na koji način se vrši promena zastupnika?
  Promenu zastupnika, odnosno razrešenje starog i imenovanje novog zastupnika, vršite na način predviđen statutom Vašeg udruženja.
  Da li postoje neka ograničenja za izbor zastupnika?
  Postoje. Za zastupnika udruženja može biti imenovano jedino poslovno sposobno lice koje ima prebivalište ili boravište na teritoriji Republike Srbije.
  Ko donosi odluku o imenovanju odnosno razrešenju zastupnika udruženja građana?
  Ovu odluku donosi skupština udruženja, osim ako statutom nije predviđeno drugačije.
  Kada se menja zastupnik da li se menja i statut?
  Menja se. Statut udruženja mora da isprati sve bitne promene koje se dešavaju u Vašem udruženju, kao što su promena zastupnika, sedišta, naziva itd.
  Koji su obavezni elementi odluke o promeni zastupnika?
  Odluka nadležnog organa o promeni zastupnika mora da sadrži: datum donošenja odluke, potpis ovlašćenog lica, pečat udruženja kao i zapisnik nadležnog organa sa sednice za donošenje odluke u originalu ili overenom prepisu.
  Šta je potrebno od dokumentacije za registraciju promene zastupnika?
  Da bi se registrovala promena zastupnika udruženja potrebno je podneti registracionu prijavu, dokaz o uplati naknade za registraciju promene podataka, odluku nadležnog organa o promeni zastupnika kao i overenu fotokopiju lične karte zastupnika udruženja odnosno overenu fotokopiju putne isprave uz potvrdu o boravištu.
  Utisci klijenata

  Šta klijenti kažu o Direkti?

  Konsultujte se sa nama i odaberite najbolje rešenje za svoje poslovanje!

  Upoznajte se detaljno i iz prve ruke sa uslovima i svim
  relevantnim aspektima za registraciju promena.

  Pozovite nas

  Radno vreme: 09h-17h