fbpx
Postanite partner: Da li želite da se pridružite našoj mreži strateških partnera?

Izmena statuta udruženja građana

Izmena statuta udruženja građana

ADMINISTRATIVNA PODRŠKA

Iskoristite naše iskustvo u okviru registracije promene statuta udruženja

udruzenja-promene-1
Statutom udruženja građana uređuju se sva bitna pitanja vezana za funkcionisanje i rad udruženja. Kad god dođe do promene nekog od ovih pitanja dolazi i do promene samog statuta.

Uskladite statut sa promenama u okviru udruženja

Statut je konstitutivni i osnovni opšti akt udruženja, pa u skladu sa tim svi ostali opšti akti moraju biti u saglasnosti sa njim. Kao takav, statut uređuje sve aspekte organizacije udruženja građana, kao što su naziv i sedište, oblast ostvarivanja ciljeva, unutrašnja organizacija i ostala pitanja bitna za rad udruženja. Ukoliko dođe do promene nekog od ovih pitanja, dolazi i do promene statuta u tom delu. Da li imate potrebu za promenom statuta?

Kako izgleda proces

Kako vam Direkta pomaže pri brzoj i efikasnoj registraciji promene?

04 koraka

1
01. Dostavljanje podataka
Sve podatke nam dostavljate putem formulara uz saglasnost za obradu i rukovođenje.
Pokrenite proceduru
2
02. Evidentiranje uplate
Odmah nakon popunjavanja formulara, na Vašu email adresu dobijate instrukcije za uplatu naručene usluge.
Pokrenite proceduru
3
03. Izrada dokumentacije
U roku od maksimalno 48h od evidentiranja Vaše uplate, dostavljamo Vam dokumentaciju spremnu za overu.
Pokrenite proceduru
4
04. Predaja dokumentacije
Overenu i potpisanu dokumentaciju predajemo u APR i vodimo Vaš predmet do donošenja rešenja.
Pokrenite proceduru
Podrška

Potrebne su Vam konsultacije u vezi
registracije promene statuta?

Ukoliko imate specifičnu situaciju vezanu za promenu statuta, najbolje je da se posavetujete sa našim konsultantima pre pokretanja postupka.

Brzo i jednostavno pokrenite proces promene statuta udruženja

Proceduru promene statuta, možete pokrenuti u bilo kom trenutku, kontaktiranjem naše korisničke podrške putem online chat-a ili naručivanjem paketa usluga uz dostavljanje svih potrebnih podataka kako bi se postupak pokrenuo.
Na ovaj način obezbeđujete brzo pokretanje postupka i stručnu podršku pri dobijanju svih potrebnih informacija o neophodnim koracima koje bi trebalo preduzeti kako biste registrovali promenu statuta udruženja u što kraćem roku.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Ušteda novca

  Više promena u jednoj prijavi

  Ukoliko imate potrebu za više promena (promena poslovnog imena uz promenu sedišta i delatnosti na primer), naš je savet da ih prijavite istovremeno. Na ovaj način dobijate na efikasnosti i na velikoj uštedi vremena. Pored toga, rado izlazimo u susret svojim klijentima i svaku sledeću promenu radimo upola cene. Prilikom naručivanja usluge registracije više istovremenih promena naš online kalkulator obračunaće tačan iznos naše usluge sa uključenim taksama Agencije za privredne registre.
  Popular Choice
  Izmena statuta udruženja građana
  100
  • Izrada dokumentacije
  • Takse za registraciju promene
  • Vođenje postupka
  • Preuzimanje rešenja
  • Praćenje statusa predmeta
  tracking-status-system
  Pratite vaš predmet promene

  Naši klijenti dobijaju pristup sistemu za praćenje statusa predmeta da uvek budu u toku sa procedurom

  Omogućili smo vam da u realnom vremenu možete da pratite šta se dešava sa vašim postupkom promene statuta, od pokretanja predmeta pa sve do donošenja rešenja i preuzimanja dokumentacije u elektronskom obliku.
  Šta je potrebno od dokumenata za registraciju promene statuta?
  Potrebna je registraciona prijava, dokaz o uplati naknade za registraciju, odluka nadležnog organa o promeni podataka, odluka o izmenama i dopunama statuta kao i prečišćeni tekst statuta.
  Koliko iznosi naknada za registraciju promene statuta?
  Naknada za registraciju promene statuta u Agenciji za privredne registre iznosi 2.800,00 RSD.
  Da li postoji rok u kome promena statuta mora da se registruje?
  Postoji. Promena statuta mora da se prijavi za registraciju u roku od 15 dana od dana nastale promene.
  Da li je bolje da udruženje registruje više promena odjednom ili da ih registruje jednu po jednu?
  U slučaju da imate potrebu za registracijom više promena, uvek je bolje da ih registrujete odjednom, u istoj registracionoj prijavi. U tom slučaju svaku sledeće promenu plaćate upola cene.
  Šta se dešava ako se promena ne prijavi u datom roku?
  U tom slučaju pored naknade za registraciju plaća se i dodatna naknada u iznosu od 6.000,00 RSD.
  Koji organ udruženja donosi odluku o promeni statuta?
  Odluku o promeni statuta donosi skupština udruženja osim u slučaju da je samim statutom propisano drugačije.
  Utisci klijenata

  Šta klijenti kažu o Direkti?

  Konsultujte se sa nama i odaberite najbolje rešenje za svoje poslovanje!

  Upoznajte se detaljno i iz prve ruke sa uslovima i svim
  relevantnim aspektima za registraciju promena.

  Pozovite nas

  Radno vreme: 09h-17h