Postanite partner: Da li želite da se pridružite našoj mreži strateških partnera?

Izmena statuta udruženja građana

Izmena statuta udruženja građana

ADMINISTRATIVNA PODRŠKA

Iskoristite naše iskustvo u okviru registracije promene statuta udruženja

udruzenja-promene-1
Statutom udruženja građana uređuju se sva bitna pitanja vezana za funkcionisanje i rad udruženja. Kad god dođe do promene nekog od ovih pitanja dolazi i do promene samog statuta.

Uskladite statut sa promenama u okviru udruženja

Statut je konstitutivni i osnovni opšti akt udruženja, pa u skladu sa tim svi ostali opšti akti moraju biti u saglasnosti sa njim. Kao takav, statut uređuje sve aspekte organizacije udruženja građana, kao što su naziv i sedište, oblast ostvarivanja ciljeva, unutrašnja organizacija i ostala pitanja bitna za rad udruženja. Ukoliko dođe do promene nekog od ovih pitanja, dolazi i do promene statuta u tom delu. Da li imate potrebu za promenom statuta?

Kako izgleda proces

Kako vam Direkta pomaže pri brzoj i efikasnoj registraciji promene?

04 koraka

1
01. Dostavljanje podataka
Sve podatke nam dostavljate putem formulara uz saglasnost za obradu i rukovođenje.
Pokrenite proceduru
2
02. Evidentiranje uplate
Odmah nakon popunjavanja formulara, na Vašu email adresu dobijate instrukcije za uplatu naručene usluge.
Pokrenite proceduru
3
03. Izrada dokumentacije
U roku od maksimalno 48h od evidentiranja Vaše uplate, dostavljamo Vam dokumentaciju spremnu za overu.
Pokrenite proceduru
4
04. Predaja dokumentacije
Overenu i potpisanu dokumentaciju predajemo u APR i vodimo Vaš predmet do donošenja rešenja.
Pokrenite proceduru
Podrška

Potrebne su Vam konsultacije u vezi
registracije promene statuta?

Ukoliko imate specifičnu situaciju vezanu za promenu statuta, najbolje je da se posavetujete sa našim konsultantima pre pokretanja postupka.

Brzo i jednostavno pokrenite proces promene statuta udruženja

Proceduru promene statuta, možete pokrenuti u bilo kom trenutku, kontaktiranjem naše korisničke podrške putem online chat-a ili naručivanjem paketa usluga uz dostavljanje svih potrebnih podataka kako bi se postupak pokrenuo.
Na ovaj način obezbeđujete brzo pokretanje postupka i stručnu podršku pri dobijanju svih potrebnih informacija o neophodnim koracima koje bi trebalo preduzeti kako biste registrovali promenu statuta udruženja u što kraćem roku.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Ušteda novca

  Više promena u jednoj prijavi

  Ukoliko imate potrebu za više promena (promena poslovnog imena uz promenu sedišta i delatnosti na primer), naš je savet da ih prijavite istovremeno. Na ovaj način dobijate na efikasnosti i na velikoj uštedi vremena. Pored toga, rado izlazimo u susret svojim klijentima i svaku sledeću promenu radimo upola cene. Prilikom naručivanja usluge registracije više istovremenih promena naš online kalkulator obračunaće tačan iznos naše usluge sa uključenim taksama Agencije za privredne registre.
  *Popularan izbor
  Izmena statuta udruženja građana
  100
  • Izrada dokumentacije
  • Takse za registraciju promene
  • Vođenje postupka
  • Preuzimanje rešenja
  • Praćenje statusa predmeta
  tracking-status-system
  Pratite vaš predmet promene

  Naši klijenti dobijaju pristup sistemu za praćenje statusa predmeta da uvek budu u toku sa procedurom

  Omogućili smo vam da u realnom vremenu možete da pratite šta se dešava sa vašim postupkom promene statuta, od pokretanja predmeta pa sve do donošenja rešenja i preuzimanja dokumentacije u elektronskom obliku.
  Šta je potrebno od dokumenata za registraciju promene statuta?
  Potrebna je registraciona prijava, dokaz o uplati naknade za registraciju, odluka nadležnog organa o promeni podataka, odluka o izmenama i dopunama statuta kao i prečišćeni tekst statuta.
  Koliko iznosi naknada za registraciju promene statuta?
  Naknada za registraciju promene statuta u Agenciji za privredne registre iznosi 2.800,00 RSD.
  Da li postoji rok u kome promena statuta mora da se registruje?
  Postoji. Promena statuta mora da se prijavi za registraciju u roku od 15 dana od dana nastale promene.
  Da li je bolje da udruženje registruje više promena odjednom ili da ih registruje jednu po jednu?
  U slučaju da imate potrebu za registracijom više promena, uvek je bolje da ih registrujete odjednom, u istoj registracionoj prijavi. U tom slučaju svaku sledeće promenu plaćate upola cene.
  Šta se dešava ako se promena ne prijavi u datom roku?
  U tom slučaju pored naknade za registraciju plaća se i dodatna naknada u iznosu od 6.000,00 RSD.
  Koji organ udruženja donosi odluku o promeni statuta?
  Odluku o promeni statuta donosi skupština udruženja osim u slučaju da je samim statutom propisano drugačije.
  Utisci klijenata

  Šta klijenti kažu o Direkti?

  Konsultujte se sa nama i odaberite najbolje rešenje za svoje poslovanje!

  Upoznajte se detaljno i iz prve ruke sa uslovima i svim
  relevantnim aspektima za registraciju promena.

  Pozovite nas

  Radno vreme: 09h-17h