fbpx
Postanite partner: Da li želite da se pridružite našoj mreži strateških partnera?

Promena zastupnika sportskog udruženja

Promena zastupnika sportskog udruženja

ADMINISTRATIVNA PODRŠKA

Stručno i brzo registrujte promenu zastupnika sportskog udruženja

sportska-udruzenja-promene-4
Kao lice koje predstavlja udruženje u pravnom prometu sa trećim licima i istupa u ime i za račun udruženja, zastupnik  je najvažniji organ pored skupštine, pa je važno da izaberete pravu osobu za tu poziciju.

Izaberite novog zastupnika a registraciju promene prepustite nama

Za zastupnika sportskog udruženja možete izabrati jedno ili više lica. Zastupnik odgovara za zakonitost rada udruženja, sprovodi odluke organa udruženja, organizuje i vodi aktivnosti i poslovanje sportskog udruženja i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Vašim statutom. Ukoliko niste zadovoljni njegovim radom, možete ga razrešiti dužnosti u svakom trenutku i to bez navođenja konkretnih razloga za takvu odluku. Da li Vam je potrebna promena zastupnika?

Kako izgleda proces

Kako vam Direkta pomaže pri brzoj i efikasnoj registraciji promene?

04 koraka

1
01. Dostavljanje podataka
Sve podatke nam dostavljate putem formulara uz saglasnost za obradu i rukovođenje.
Pokrenite proceduru
2
02. Evidentiranje uplate
Odmah nakon popunjavanja formulara, na Vašu email adresu dobijate instrukcije za uplatu naručene usluge.
Pokrenite proceduru
3
03. Izrada dokumentacije
U roku od maksimalno 48h od evidentiranja Vaše uplate, dostavljamo Vam dokumentaciju spremnu za overu.
Pokrenite proceduru
4
04. Predaja dokumentacije
Overenu i potpisanu dokumentaciju predajemo u APR i vodimo Vaš predmet do donošenja rešenja.
Pokrenite proceduru
Podrška

Potrebne su Vam konsultacije u vezi
registracije promene zastupnika?

Ukoliko imate specifičnu situaciju vezanu za registraciju promene zastupnika, najbolje je da se posavetujete sa našim konsultantima pre pokretanja postupka.

Pokrenite proces registracije promene zastupnika brzo i efikasno

Proceduru promene zastupnika, možete pokrenuti u bilo kom trenutku, kontaktiranjem naše korisničke podrške putem online chat-a ili naručivanjem paketa usluga uz dostavljanje svih potrebnih podataka kako bi se postupak pokrenuo.
Na ovaj način obezbeđujete brzo pokretanje postupka i stručnu podršku pri dobijanju svih potrebnih informacija o neophodnim koracima koje bi trebalo preduzeti kako biste registrovali promenu zastupnika udruženja u što kraćem roku.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Ušteda novca

  Više promena u jednoj prijavi

  Ukoliko imate potrebu za više promena (promena poslovnog imena uz promenu sedišta i delatnosti na primer), naš je savet da ih prijavite istovremeno. Na ovaj način dobijate na efikasnosti i na velikoj uštedi vremena. Pored toga, rado izlazimo u susret svojim klijentima i svaku sledeću promenu radimo upola cene. Prilikom naručivanja usluge registracije više istovremenih promena naš online kalkulator obračunaće tačan iznos naše usluge sa uključenim taksama Agencije za privredne registre.
  Popular Choice
  Promena zastupnika sportskog udruženja
  100
  • Izrada dokumentacije
  • Takse za registraciju promene
  • Vođenje postupka
  • Preuzimanje rešenja
  • Praćenje statusa predmeta
  tracking-status-system
  Pratite vaš predmet promene

  Naši klijenti dobijaju pristup sistemu za praćenje statusa predmeta da uvek budu u toku sa procedurom

  Omogućili smo vam da u realnom vremenu možete da pratite šta se dešava sa vašim postupkom promene zastupnika, od pokretanja predmeta pa sve do donošenja rešenja i preuzimanja dokumentacije u elektronskom obliku.
  Šta se dešava ako jedini zastupnik sportskog udruženja podnese ostavku?
  U tom slučaju, zastupnik je dužan da nastavi sa obavljanjem poslova koji ne trpe odlaganje sve dok udruženje ne imenuje novog zastupnika, ali najduže 30 dana od dana registracije njegove ostavke.
  Ko odlučuje o promeni zastupnika sportskog udruženja?
  O promeni zastupnika sportskog udruženja odlučuje skupština udruženja, osim ako ovo pitanje ne uredite drugačije statutom.
  Da li za zastupnika sportskog udruženja može biti imenovan član uprave ?
  Može. Svako sportsko udruženje sa preko 20 članova mora imati upravu, a zastupnik može biti član ove uprave.
  Šta se dešava u slučaju da novi zastupnik ne bude imenovan u roku od 30 dana?
  U tom slučaju, ostavlja se naknadni rok od 60 dana, nakon čega svaki član sportskog udruženja ima pravo da od suda traži postavljanje privremenog zastupnika u vanparničnom postupku.
  Kakve su posledice ako se novi zastupnik uopšte ne imenuje i udruženje nastavi da posluje bez zastupnika?
  Ako je Vaše udruženje ostalo bez zastupnika, a niste registrovali novog zastupnika ni u roku od 6 meseci, Vaše udruženje prestaje da postoji.
  Šta se podnosi od dokumentacije za registraciju promene zastupnika?
  Prilikom promene zastupnika sportskog udruženja podnosite registracionu prijavu, dokaz o uplati naknade, odluku nadležnog organa o promeni, zapisnik sa sednice na kojoj je odluka doneta, izjavu novoizabranog zastupnika da ispunjava uslove za ovu poziciju kao i dokaz o identitetu zastupnika (lična karta ili pasoš).
  Utisci klijenata

  Šta o nama misle naši klijenti?

  Konsultujte se sa nama i odaberite najbolje rešenje za svoje poslovanje!

  Upoznajte se detaljno i iz prve ruke sa uslovima i svim
  relevantnim aspektima za registraciju promena.

  Pozovite nas

  Radno vreme: 09h-17h