fbpx
Postanite partner: Da li želite da se pridružite našoj mreži strateških partnera?

Izmena statuta sportskog udruženja

Izmena statuta sportskog udruženja

ADMINISTRATIVNA PODRŠKA

Profesionalna i brza registracija promene statuta sportskog udruženja

sportska-udruzenja-promene-3
Svaka promena unutar sportskog udruženja vodi i promeni statuta udruženja kao osnovnog opšteg akta, koji u svakom trenutku mora da odražava realno stanje unutar Vaše organizacije.

Uskladite statut sa promenama unutar udruženja i nastavite poslovanje u skladu sa zakonom

Statut je najvažnija akt koji udruženje donosi. Preko statuta uređujete unutrašnju organizaciju sportskog udruženja, njegov naziv i sedište, ciljeve, aktivnosti, oblasti sporta u okviru kojih su ciljevi postavljeni kao i sva ostala bitna pitanja vezana za rad Vašeg udruženja. U slučaju da ste doneli odluku o promeni bilo kog od tih pitanja, kao što je recimo promena naziva ili sedišta, potrebno je da promenite i statut u tom delu.

Kako izgleda proces

Kako vam Direkta pomaže pri brzoj i efikasnoj registraciji promene?

04 koraka

1
01. Dostavljanje podataka
Sve podatke nam dostavljate putem formulara uz saglasnost za obradu i rukovođenje.
Pokrenite proceduru
2
02. Evidentiranje uplate
Odmah nakon popunjavanja formulara, na Vašu email adresu dobijate instrukcije za uplatu naručene usluge.
Pokrenite proceduru
3
03. Izrada dokumentacije
U roku od maksimalno 48h od evidentiranja Vaše uplate, dostavljamo Vam dokumentaciju spremnu za overu.
Pokrenite proceduru
4
04. Predaja dokumentacije
Overenu i potpisanu dokumentaciju predajemo u APR i vodimo Vaš predmet do donošenja rešenja.
Pokrenite proceduru
Podrška

Potrebne su Vam konsultacije u vezi
registracije promene statuta?

Ukoliko imate specifičnu situaciju vezanu za registraciju promene statuta, najbolje je da se posavetujete sa našim konsultantima pre pokretanja postupka.

Pokrenite proces registracije promene statuta u skladu sa zakonom

Proceduru promene statuta, možete pokrenuti u bilo kom trenutku, kontaktiranjem naše korisničke podrške putem online chat-a ili naručivanjem paketa usluga uz dostavljanje svih potrebnih podataka kako bi se postupak pokrenuo.
Na ovaj način obezbeđujete brzo pokretanje postupka i stručnu podršku pri dobijanju svih potrebnih informacija o neophodnim koracima koje bi trebalo preduzeti kako biste registrovali promenu statuta udruženja u što kraćem roku.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Ušteda novca

  Više promena u jednoj prijavi

  Ukoliko imate potrebu za više promena (promena poslovnog imena uz promenu sedišta i delatnosti na primer), naš je savet da ih prijavite istovremeno. Na ovaj način dobijate na efikasnosti i na velikoj uštedi vremena. Pored toga, rado izlazimo u susret svojim klijentima i svaku sledeću promenu radimo upola cene. Prilikom naručivanja usluge registracije više istovremenih promena naš online kalkulator obračunaće tačan iznos naše usluge sa uključenim taksama Agencije za privredne registre.
  Popular Choice
  Promena statuta sportskog udruženja
  100
  • Izrada dokumentacije
  • Takse za registraciju promene
  • Vođenje postupka
  • Preuzimanje rešenja
  • Praćenje statusa predmeta
  tracking-status-system
  Pratite vaš predmet promene

  Naši klijenti dobijaju pristup sistemu za praćenje statusa predmeta da uvek budu u toku sa procedurom

  Omogućili smo vam da u realnom vremenu možete da pratite šta se dešava sa vašim postupkom promene statuta, od pokretanja predmeta pa sve do donošenja rešenja i preuzimanja dokumentacije u elektronskom obliku.
  Ko donosi odluku o promeni statuta?
  Odluku o promeni statuta donosi skupština i to većinom glasova od ukupnog broja članova skupštine.
  Šta se podnosi od dokumentacije prilikom registracije promene statuta?
  Prilikom registracije promene podnosi se registraciona prijava, dokaz o uplati naknade za registraciju, odluka nadležnog organa o usvajanju novog odnosno izmenama i dopunama starog statuta, zapisnik sa sednice nadležnog organa na kojoj je odluka doneta kao i nov odnosno prečišćeni tekst statuta Vašeg udruženja.
  Da li postoji neki rok za registraciju promene?
  Postoji. Rok za registraciju promene iznosi 15 dana od dana nastale promene.
  Koliko iznosi naknada za registraciju promene?
  Naknada za blagovremenu registraciju promene statuta sportskog udruženja iznosi 2.800,00 RSD.
  Šta se dešava u slučaju da se prekorači rok za registraciju promene statuta?
  U tom slučaju plaćate dodatnu naknadu Registru za privredne subjekte u iznosu od 6.000,00 RSD.
  Šta ako statut nije usaglašen sa novim Zakonom o sportu?
  U tom slučaju potrebno je da usaglasite statut sa novim zakonom tako što ćete doneti novi statut ili ćete izmeniti stari statut. U suprotnom postoji opasnost od brisanja Vašeg sportskog udruženja iz registra privrednih subjekata.
  Utisci klijenata

  Šta o nama misle naši klijenti?

  Konsultujte se sa nama i odaberite najbolje rešenje za svoje poslovanje!

  Upoznajte se detaljno i iz prve ruke sa uslovima i svim
  relevantnim aspektima za registraciju promena.

  Pozovite nas

  Radno vreme: 09h-17h