fbpx
Postanite partner: Da li želite da se pridružite našoj mreži strateških partnera?

Promena direktora firme

Promena direktora firme

ADMINISTRATIVNA PODRŠKA

Promenite direktora društva stručno i u što kraćem roku

doo-promene-4
Direktor je obavezan organ svakog privrednog društva. On je zakonski zastupnik Vaše firme i predstavlja firmu u pravnom prometu i poslovanju sa trećim licima.

Registrujte promenu direktora i nastavite poslovanje uz novog zastupnika

Privredno društvo može imati jednog ili više registrovanih direktora, a na tu poziciju ih postavlja skupština društva. Uz skupštinu, direktor je najvažniji organ firme i njen zakonski zastupnik. Ukoliko dođe do razrešenja ili otkaza jedinog direktora u društvu, neophodno je izabrati novo lice za direktora i ovu promenu registrovati u Agenciji za privredne registre. Da li imate potrebu za registracijom promena direktora firme?

Kako izgleda proces

Kako vam Direkta pomaže pri brzoj i efikasnoj registraciji promene?

04 koraka

1
01. Dostavljanje podataka
Sve podatke nam dostavljate putem formulara uz saglasnost za obradu i rukovođenje.
Pokrenite proceduru
2
02. Evidentiranje uplate
Odmah nakon popunjavanja formulara, na Vašu email adresu dobijate instrukcije za uplatu naručene usluge.
Pokrenite proceduru
3
03. Izrada dokumentacije
U roku od maksimalno 48h od evidentiranja Vaše uplate, dostavljamo Vam dokumentaciju spremnu za overu.
Pokrenite proceduru
4
04. Predaja dokumentacije
Overenu i potpisanu dokumentaciju predajemo u APR i vodimo Vaš predmet do donošenja rešenja.
Pokrenite proceduru
Podrška

Potrebne su Vam konsultacije u vezi
promene direktora firme?

Ukoliko imate specifičnu situaciju vezanu za promenu direktora, najbolje je da se posavetujete sa našim konsultantima pre pokretanja postupka.

Brzo i jednostavno pokrenite proces promene direktora firme

Proceduru promene direktora, možete pokrenuti u bilo kom trenutku, kontaktiranjem naše korisničke podrške putem online chat-a ili naručivanjem paketa usluga uz dostavljanje svih potrebnih podataka kako bi se postupak pokrenuo.
Na ovaj način obezbeđujete brzo pokretanje postupka i stručnu podršku pri dobijanju svih potrebnih informacija o neophodnim koracima koje bi trebalo preduzeti kako biste promenili direktora privrednog društva u što kraćem roku.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Ušteda novca

  Više promena u jednoj prijavi

  Ukoliko imate potrebu za više promena (promena poslovnog imena uz promenu sedišta i delatnosti na primer), naš je savet da ih prijavite istovremeno. Na ovaj način dobijate na efikasnosti i na velikoj uštedi vremena. Pored toga, rado izlazimo u susret svojim klijentima i svaku sledeću promenu radimo upola cene. Prilikom naručivanja usluge registracije više istovremenih promena naš online kalkulator obračunaće tačan iznos naše usluge sa uključenim taksama Agencije za privredne registre.
  Popular Choice
  Promena direktora firme
  100
  • Izrada dokumentacije
  • Takse za registraciju promene
  • Vođenje postupka
  • Preuzimanje rešenja
  • Praćenje statusa predmeta
  tracking-status-system
  Pratite proces registracije

  Naši klijenti dobijaju pristup sistemu za praćenje statusa predmeta da uvek budu u toku sa procedurom

  Omogućili smo vam da u realnom vremenu možete da pratite šta se dešava sa vašim postupkom registracije promene direktora firme, od pokretanja predmeta pa sve do donošenja rešenja i preuzimanja dokumentacije u elektronskom obliku.
  Iz kojih razloga se direktor može razrešiti kod društva sa ograničenom odgovornošću?
  Za razrešenje direktora nije potrebno navođenje bilo kakvih razloga, osim ako je to izričito predviđeno osnivačkim aktom ili odlukom skupštine.
  Šta se dešava u slučaju ostavke direktora društva?
  Kako je direktor obavezan organ društva, u obavezi ste da kada jedini direktor Vašeg društva da ostavku, imenujete novog i registrujete ga u skladu sa zakonom. Rok za imenovanje novog direktora iznosi 30 dana.
  Da li zakonski zastupnik društva može biti pravno lice?
  Može. Zakon predviđa da zastupnik društva može biti kako fizičko lice tako i neko drugo društvo koje je registrovano u Republici Srbiji. Ovo društvo zastupa Vaše društvo preko svog zastupnika. Ipak, Vaše društvo uvek mora imati najmanje jednog zastupnika koji je fizičko lice.
  Ko donosi odluku o imenovanju direktora kod društva sa ograničenom odgovornošću?
  Kod doo, odluku o imenovanju direktora donosi skupština društva, osim u slučaju dvodomnog upravljanja kada odluku donosi nadzorni odbor društva.
  Šta ako direktor prekorači svoja ovlašćenja?
  U slučaju prekoračenja ovlašćenja, direktor odgovara za štetu koju je svojim postupcima prouzrokovao društvu.
  Od kog dana novi direktor preuzima ovlašćenja?
  Odluka o imenovanju novog direktora ima konstitutivno dejstvo, što znači da važi od dana donošenja odnosno stupanja na snagu.
  Utisci klijenata

  Šta klijenti kažu o Direkti?

  Konsultujte se sa nama i odaberite najbolje rešenje za svoje poslovanje!

  Upoznajte se detaljno i iz prve ruke sa uslovima i svim
  relevantnim aspektima za registraciju promena.

  Pozovite nas

  Radno vreme: 09h-17h