Postanite partner: Da li želite da se pridružite našoj mreži strateških partnera?

Ogranak privrednog društva

Ogranak privrednog društva

ADMINISTRATIVNA PODRŠKA

Proširite svoje poslovanje i registrujte ogranak u skladu sa zakonom

doo-promene-6
Ogranak, kao izdvojeni organizacioni deo privrednog društva, je sjajan način da svoje poslovanje podignete na viši nivo i otvorite vrata brojnim poslovnim prilikama i povećanju profita.

Iskoristite brojne prednosti ogranka privrednog društva

Ogranak privrednog društva kao izdvojeno mesto Vašeg poslovanja je sjajna prilika za dalji napredak, kroz obavljanje potpuno različite pretežne delatnosti i imenovanje drugog zastupnika. U pravnom prometu, ogranak istupa u ime i za račun privrednog društva i nema svojstvo pravnog lica. To znači da Vaše privredno društvo neograničeno odgovara za sve obaveze koje ogranak u poslovanju preuzme prema trećim licima.

Kako izgleda proces

Kako vam Direkta pomaže pri brzoj i efikasnoj registraciji promene?

04 koraka

1
01. Dostavljanje podataka
Sve podatke nam dostavljate putem formulara uz saglasnost za obradu i rukovođenje.
Pokrenite proceduru
2
02. Evidentiranje uplate
Odmah nakon popunjavanja formulara, na Vašu email adresu dobijate instrukcije za uplatu naručene usluge.
Pokrenite proceduru
3
03. Izrada dokumentacije
U roku od maksimalno 48h od evidentiranja Vaše uplate, dostavljamo Vam dokumentaciju spremnu za overu.
Pokrenite proceduru
4
04. Predaja dokumentacije
Overenu i potpisanu dokumentaciju predajemo u APR i vodimo Vaš predmet do donošenja rešenja.
Pokrenite proceduru
Podrška

Potrebne su Vam konsultacije u vezi
registracije ogranka firme?

Ukoliko imate specifičnu situaciju vezanu za registraciju ogranka, najbolje je da se posavetujete sa našim konsultantima pre pokretanja postupka.

Brzo i jednostavno pokrenite proces registracije ogranka firme

Proceduru registracije ogranka, možete pokrenuti u bilo kom trenutku, kontaktiranjem naše korisničke podrške putem online chat-a ili naručivanjem paketa usluga uz dostavljanje svih potrebnih podataka kako bi se postupak pokrenuo.
Na ovaj način obezbeđujete brzo pokretanje postupka i stručnu podršku pri dobijanju svih potrebnih informacija o neophodnim koracima koje bi trebalo preduzeti kako biste registrovali ogranak privrednog društva u što kraćem roku.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Ušteda novca

  Više promena u jednoj prijavi

  Ukoliko imate potrebu za više promena (promena poslovnog imena uz promenu sedišta i delatnosti na primer), naš je savet da ih prijavite istovremeno. Na ovaj način dobijate na efikasnosti i na velikoj uštedi vremena. Pored toga, rado izlazimo u susret svojim klijentima i svaku sledeću promenu radimo upola cene. Prilikom naručivanja usluge registracije više istovremenih promena naš online kalkulator obračunaće tačan iznos naše usluge sa uključenim taksama Agencije za privredne registre.
  *Popularan izbor
  Prijava ogranka firme
  100
  • Izrada dokumentacije
  • Takse za registraciju promene
  • Vođenje postupka
  • Preuzimanje rešenja
  • Praćenje statusa predmeta
  tracking-status-system
  Pratite proces registracije

  Naši klijenti dobijaju pristup sistemu za praćenje statusa predmeta da uvek budu u toku sa procedurom

  Omogućili smo vam da u realnom vremenu možete da pratite šta se dešava sa vašim postupkom prijave ogranka firme, od pokretanja predmeta pa sve do donošenja rešenja i preuzimanja dokumentacije u elektronskom obliku.
  Pod kojim poslovnim imenom ogranak istupa u pravnom prometu?
  Ogranak u pravnom prometu sa trećim licima istupa pod poslovnim imenom privrednog društva uz navođenje da je reč o ogranku tog društva.
  Ko donosi odluku o obrazovanju ogranka?
  U zavisnosti od pravne forme društva, odluku o obrazovanju ogranka donosi skupština odnosno ortaci ili komplementari.
  Koji su obavezni elementi odluke o obrazovanju ogranka?
  Obavezni elementi ove odluke su poslovno ime i matični broj privrednog društva, adresa i pretežna delatnost ogranka kao i lično odnosno poslovno ime zastupnika ogranka i njegova ovlašćenja.
  Da li ogranak može da ima različit naziv od naziva privrednog društva?
  Može. Ogranak može da registruje drugačiji naziv od naziva privrednog društva kao i različitu adresu obavljanja poslovanja.
  Da li zastupnik ogranka može da zastupa i samo privredno društvo?
  Može. Zastupnik ogranka smatra se zastupnikom celog privrednog društva.
  Šta je potrebno podneti agenciji za registraciju ogranka?
  Pored prijave i dokaza o uplati naknade za registraciju, poodnosi se još i odluka o obrazovanju ogranka kao i odluka o imenovanju zastupnika ako je zastupnik drugačiji od zastupnika privrednog društva.
  Utisci klijenata

  Šta klijenti kažu o Direkti?

  Konsultujte se sa nama i odaberite najbolje rešenje za svoje poslovanje!

  Upoznajte se detaljno i iz prve ruke sa uslovima i svim
  relevantnim aspektima za registraciju promena.

  Pozovite nas

  Radno vreme: 09h-17h