fbpx
Become a partner: Do you want to join our network of international partners?

Delatnost biblioteka, arhiva, muzeja galerija i zbirki i ostale kulturne delatnosti

Delatnost biblioteka, arhiva, muzeja galerija i zbirki i ostale kulturne delatnosti

Grana 91.0 – Rad biblioteka, arhiva, muzeja, galerija i zbirki, zavoda za zaštitu spomenika kulture i ostale kulturne delatnosti

Delatnosti biblioteka i arhiva

Šifra delatnosti 91.01
Obuhvata: - dokumentacione i informacione aktivnosti biblioteka svih vrsta, čitaonica, slušaonica i posebnih prostorija za gledanje filmova i video-materijala, koji pružaju usluge korisnicima kao što su studenti, naučnici, službenici, kao i rad arhiva koji vrše delatnost zaštite arhivske građe i dokumentacionog materijala, odnosno evidentiraju, preuzimaju, čuvaju, sređuju, obrađuju, objavljuju, daju na korišćenje arhivsku građu, izdaju uverenja o činjenicama koje su sadržane u arhivskoj građi i pružaju usluge korisnicima arhivske građe: * pripremanje zbirki, bez obzira na to da li su specijalizovane ili ne * izrada kataloga zbirki i kolekcija odnosno informativnih sredstava o arhivskoj građi * prikupljanje, obrada, zaštita, čuvanje i obezbeđivanje pristupa bibliotečko- informacionoj građi, knjiga, mapa, časopisa, filmova, ploča, traka, umetničkih dela, itd odnosno izdavanje arhivske građe na korišćenje * pružanje svih oblika bibliotečko-informacionih usluga na licu mesta i na daljinu - aktivnosti fototeka i kinoteka i prateće usluge

Delatnost muzeja galerija i zbirki

Šifra delatnosti 91.02
Obuhvata: - rad muzeja svih vrsta: * muzeja umetnosti, nakita, nameštaja, odeće, keramike, srebrnih predmeta itd. * prirodnjačkih, naučno-tehničkih, istorijskih i vojnih muzeja * ostalih specijalizovanih muzeja * muzeja na otvorenom prostoru - zaštitu pokretnih kulturnih dobara (preventivna zaštita, restauracija i konzervacija). Ne obuhvata: - aktivnosti komercijalnih umetničkih galerija, del. 47.78 - restauraciju umetničkih dela i muzejskih eksponata, del. 90.03 - aktivnosti arhiva i biblioteka, del. 91.01

Zaštita i održavanje nepokretnih kulturnih dobara, kulturno-istorijskih lokacija, zgrada i sličnih turističkih spomenika

Šifra delatnosti 91.03
Obuhvata: - zaštitu i održavanje nepokretnih kulturnih dobara, kulturno-istorijskih lokacija, zgrada i turističkih spomenika. Ne obuhvata: - obnavljanje i restauraciju ostalih lokacija i zgrada, sektor F

Delatnost botaničkih i zooloških vrtova i zaštita prirodnih vrednosti

Šifra delatnosti 91.04
Obuhvata: - delatnost botaničkih i zoološih vrtova, uključujući zoološke vrtove za decu - upravljanje zaštićenim područijima (nacionalni parkovi, rezervati, spomenici i parkovi prirode, predeli i dr.), uključujući i zaštitu divljeg biljnog i životinjskog sveta, speleoloških objekata i geo nasleđa. Ne obuhvata: - aktivnosti u okviru pejzažne arhitekture i uređivanja i održavanja vrtova, del. 81.30 - aktivnosti na očuvanju terena za sportski lov i ribolov, del. 93.19
osnivanje-firme-direkta-logo
Direkta. Vaš prvi poslovni saradnik.
Ključna podrška za razvoj vašeg poslovanja
Naš koncept podrške obuhvata sve najvažnije segmente jednog uspešnog poslovanja. Tim ljudi iz oblasti privrednog prava, knjigovodstva i finansija, omogućava vam da poslujete u skladu sa zakonima i važećim propisima, uz poverenje i pouzdanost koje vam garantuju naša stručnost i godine iskustva.

Razmišljate o pokretanju sopstvenog poslovanja?

Izaberite paket usluga u skladu sa potrebama vašeg novog poslovanja i obezbedite čvrstu osnovu za dalji razvoj u skladu sa važećim propisima. Paketi naših usluga namenjeni su onima kojima je potrebno brzo, stručno i efikasno pokretanje poslovanja kako biste sve završili na jednom mestu.
paketi-osnivanje-firme-direkta

Zakažite konsultacije za odabir adekvatne šifre delatnosti za Vaše poslovanje

Upoznajte se sa uslovima pokretanja poslovanja.
Saznajte kakav poreski aspekt podrazumeva Vaša šifra delatnosti.

Pozovite nas

Zapratite nas