fbpx
Become a partner: Do you want to join our network of international partners?

Naučno istraživanje i razvoj

Naučno istraživanje i razvoj

Grana 72.1 – Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama

Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji

Šifra delatnosti 72.11
Obuhvata istraživanja i eksperimentalni razvoj u oblasti biotehnologije: - DNK/RNK: mikrobiološka istraživanja (genomika, farmakogenomika), genetske probe, genetski inženjering, sekvenciranja/sinteze/amplifikacije DNK/RNK, analizu konvertovanja sekvenci DNK u funkcionalne proteine, i upotrebu antisense tehnologija - izgradnju proteina i drugih molekula: sekvenciranja/sinteze/inženjering proteina i peptida (uključujući velike hormonske molekule); proteomika, izolacija i pročišćavanje proteina, signalizacija, prepoznavanje ćelijskih receptora - gajenje i inženjering ćelija i tkiva: gajenje kulture ćelija/tkiva, inženjering tkiva (uključujući elemente tkiva i biomedicinski inženjering), ćelijska fuzija, serumskoimunološke vakcine, manipulacija embrionima - procese biotehnoloških tehnika: fermentaciju na osnovu upotrebe bioreaktora (bioprocesni inženjering, biološka ekstrakcija, biološka proizvodnja pulpe, biološko izbeljivanje, biološko odsumporavanje, biomedicinski preparati, biofiltriranje i fitopreparati) - izdvajanje gena i vektora RNK: gensku terapiju, virusne vektore - bioinformatiku: konstruisanje baza podataka o (genomima), proteinskim sekvencama; modeliranje kompleksnih bioloških procesa, uključujući biološke sisteme - nanobiotehnologiju: primena oruđa i procesa u nano/mikro proizvodnji za izradu sredstava koja se koriste u istraživanjima biosistema i primenjuju u proizvodnji lekova, dijagnostici itd.

Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama

Šifra delatnosti 72.19
Obuhvata: - istraživanje i razvoj u prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama, osim u biotehnološkim istraživanjima i razvoju: * u prirodnim naukama * u oblasti tehničko-tehnoloških nauka * u medicinskim naukama * u poljoprivrednim naukama * interdisciplinarna istraživanja i razvoj, pretežno u prirodnim i tehničko- tehnološkim naukama

Grana 72.2 – Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama

Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama

Šifra delatnosti 72.20
Obuhvata: - istraživanje i razvoj u društvenim naukama - istraživanje i razvoj u humanističkim naukama - interdisciplinarna istraživanja i razvoj, pretežno u društvenim i humanističkim naukama. Ne obuhvata: - istraživanje tržišta, del. 73.20
osnivanje-firme-direkta-logo
Direkta. Vaš prvi poslovni saradnik.
Ključna podrška za razvoj vašeg poslovanja
Naš koncept podrške obuhvata sve najvažnije segmente jednog uspešnog poslovanja. Tim ljudi iz oblasti privrednog prava, knjigovodstva i finansija, omogućava vam da poslujete u skladu sa zakonima i važećim propisima, uz poverenje i pouzdanost koje vam garantuju naša stručnost i godine iskustva.

Razmišljate o pokretanju sopstvenog poslovanja?

Izaberite paket usluga u skladu sa potrebama vašeg novog poslovanja i obezbedite čvrstu osnovu za dalji razvoj u skladu sa važećim propisima. Paketi naših usluga namenjeni su onima kojima je potrebno brzo, stručno i efikasno pokretanje poslovanja kako biste sve završili na jednom mestu.
paketi-osnivanje-firme-direkta

Zakažite konsultacije za odabir adekvatne šifre delatnosti za Vaše poslovanje

Upoznajte se sa uslovima pokretanja poslovanja.
Saznajte kakav poreski aspekt podrazumeva Vaša šifra delatnosti.

Pozovite nas

Zapratite nas