fbpx
Become a partner: Do you want to join our network of international partners?

Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa

Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa

Grana 18.1 – Štampanje i štamparske usluge

Štampanje novina

Šifra delatnosti 18.11
Obuhvata: - štampanje novina i drugih periodičnih publikacija koje izlaze najmanje četiri puta nedeljno. Ne obuhvata: - izdavanje štampanih materijala, del. 58.1 - fotokopiranje dokumenata, del. 82.19

Ostalo štampanje

Šifra delatnosti 18.12
Obuhvata: - štampanje magazina i drugih periodičnih publikacija koje izlaze manje od četiri puta nedeljno - štampanje knjiga i brošura, notnih svezaka, mapa, atlasa, plakata, karata za igranje, reklamnih kataloga, prospekata i drugih štampanih reklama, poštanskih i taksenih maraka, dokumenata o vlasništvu, čekova i drugih vrednosnih papira, registara, albuma, dnevnika, kalendara, poslovnih formulara i drugih komercijalnih materijala, ličnih trajnih papirnih dokumenata i drugih štampanih materijala, štampanih na štamparskim mašinama pomoću otisaka, ofset mašinama, mašinama za fotograviranje, fleksografskim mašinama i drugim štamparskim mašinama, na mašinama za umnožavanje, računarskim štampačima i fotokopirnim i termokopirnim aparatima; - štampanje etiketa, „pametnih“ kartica i nalepnica - direktno štampanje na tekstilu, drvetu, keramici, metalu, staklu i plastici (npr. na kesama). Ne obuhvata: - štampanje svile na tekstilu i odevnim predmetima, del. 13.30 - proizvodnju kancelarijskih i školskih potrepština kao što su sveske, notesi, rokovnici i obrasci, del. 17.23 - izdavačku delatnost, del. 58.1 - fotokopiranje, del. 82.19

Usluge pripreme za štampu

Šifra delatnosti 18.13
Obuhvata: - delatnost unošenja podataka: pripremanje štamparskih oblika, podešavanje izgleda teksta i slike, ulaznih podataka, uključujući skeniranje i prepoznavanje optičkih obeležja, elektronskog izgleda, slaganje teksta i slike na film, fotografski i običan papir, unos podataka za štampu, uključujući skeniranje i optičko čitanje - oblikovanje dokumenata i druge pripremne operacije za štampu - pripremu digitalnih podataka, uveličavanje, izbor, povezivanje podataka na magnetnim medijima - pripremu i obradu podataka za multimedijsku upotrebu - računarsko oblikovanje proizvoda za štampu - pripremu štampanih sastava za sve vrste štampe (fleksografske, plastične, fotopolimerne, polimerne i litografske ploče, sita i šabloni) - pripremu za reljefno štampanje - graviranje i urezivanje cilindara i ploča za gravure - pripremu litografičkih ploča - grafičke radove kao što su utiskivanje Brajevog pisma ili reljefne štampe, bušenje, perforiranje, laminiranje, ubacivanje, utiskivanje i sl. - proizvodnju reprografskih proizvoda - oblikovanje štampanih proizvoda, korekcija i sl. Ne obuhvata: - specijalizovane dizajnerske delatnosti, del. 74.10

Knjigovezačke i srodne usluge

Šifra delatnosti 18.14
Obuhvata: - završne postupke posle štampe, povezivanje knjiga, brošura, magazina i kataloga različitim tehnološkim postupcima, sečenje, presavijanje, koričenje, finalno povezivanje (i plastikom) - pripremu i izradu glavnog projekta, skica, uzoraka, maketa i drugih reprografskih proizvoda - završne radove na slaganju štampanih listova u knjige, brošure, magazine, kataloge i dr., koji se obavljaju savijanjem, sastavljanjem, prošivanjem, tutkalisanjem, lepljenjem, opšivanjem i dr.; zlato-tisak - završne radove na štampanom papiru ili kartonu kao što su poslovni formulari, etikete, kalendari, reklamni materijali, prospekti i dr., koji se obavljaju savijanjem, lepljenjem, bušenjem, perforiranjem, modeliranjem u reljefu, prevlačenjem plastikom i dr. - završne radove na CD-ovima i DVD-ovima - ostale završne radove (bojenje, utiskivanje, markiranje) - završne poštanske usluge (standardizovanje i priprema koverata)

Grana 18.2 – Umnožavanje snimljenih zapisa

Umnožavanje snimljenih zapisa

Šifra delatnosti 18.20
Obuhvata: - umnožavanje zvučnih zapisa - umnožavanje filmskih i drugih video-zapisa sa mastera - umnožavanje softvera i podataka sa mastera na CD-ove i trake. Ne obuhvata: - umnožavanje štampanog materijala, del. 18.11 i 18.12 - izdavanje softvera (računarskih programskih paketa), del. 58.2 - produkciju i distribuciju filmova, video-zapisa i prebacivanje na DVD i ostale medije, del. 59.11-59.13 - umnožavanje filmova za javnu distribuciju, del. 59.12 - proizvodnju mastera za gramofonske ploče ili audio-materijal, del. 59.20
osnivanje-firme-direkta-logo
Direkta. Vaš prvi poslovni saradnik.
Ključna podrška za razvoj vašeg poslovanja
Naš koncept podrške obuhvata sve najvažnije segmente jednog uspešnog poslovanja. Tim ljudi iz oblasti privrednog prava, knjigovodstva i finansija, omogućava vam da poslujete u skladu sa zakonima i važećim propisima, uz poverenje i pouzdanost koje vam garantuju naša stručnost i godine iskustva.

Razmišljate o pokretanju sopstvenog poslovanja?

Izaberite paket usluga u skladu sa potrebama vašeg novog poslovanja i obezbedite čvrstu osnovu za dalji razvoj u skladu sa važećim propisima. Paketi naših usluga namenjeni su onima kojima je potrebno brzo, stručno i efikasno pokretanje poslovanja kako biste sve završili na jednom mestu.
paketi-osnivanje-firme-direkta

Zakažite konsultacije za odabir adekvatne šifre delatnosti za Vaše poslovanje

Upoznajte se sa uslovima pokretanja poslovanja.
Saznajte kakav poreski aspekt podrazumeva Vaša šifra delatnosti.

Pozovite nas

Zapratite nas