fbpx
Become a partner: Do you want to join our network of international partners?

Proizvodnja tekstila

Proizvodnja tekstila

Grana 13.1 – Priprema i predenje tekstilnih vlakana

Priprema i predenje tekstilnih vlakana

Šifra delatnosti 13.10
Obuhvata: - pripremanje tekstilnih vlakana: * namotavanje i pranje svile * odmašćivanje i karbonizovanje vune i bojenje vune * grebenanje i češljanje svih vrsta životinjskih, biljnih i veštačkih vlakana - predenje i proizvodnju pređe i konca za tkanje i šivenje od bilo kog tekstilnog materijala, uključujući i mešavine, radi prodaje ili dalje proizvodnje * trljanje lana * teksturiranje, upredanje, dubliranje, kabliranje i bojenje prediva od veštačkih ili sintetičkih filamenata - proizvodnju prediva za tkanje, pletenje i dr. - proizvodnju prediva od papira. Ne obuhvata: - pripremne postupke povezane s poljoprivredom, del. 01 - močenje bilja radi dobijanja vlakana (jute, lana, kokosa i dr.), del. 01.16 - čišćenje pamuka, del. 01.63 - proizvodnju sintetičkih ili veštačkih vlakana i kablova i proizvodnju jednožičnog prediva (uključujući i prediva velike jačine i prediva za tepihe) od sintetičkih ili veštačkih vlakana, del. 20.60 - proizvodnju staklenih vlakana, del. 23.14

Grana 13.2 – Proizvodnja tkanina

Proizvodnja tkanina

Šifra delatnosti 13.20
Obuhvata proizvodnju: - širokih tkanina od pamučnih prediva, češljane ili vlačene vune, veštačkih i sintetičkih prediva, svilenih prediva itd. - širokih tkanina od lanenog, rafijinog, konopljinog, jutenog prediva i prediva drugih likastih vlakana i specifičnih prediva - tkanog buklea, žanila-tkanina, frotira, gaze i dr. - tkanina od staklenih vlakana - tkanina od ugljovodoničnih i ostalih veštačkih vlakana - imitacije krzna tkanjem. Ne obuhvata proizvodnju: - pletenih i kukičanih materijala, del. 13.91 - podnih prekrivki od tekstila, del. 13.93 - usko tkanih tkanina, del. 13.96 - netkanih tkanina i filca, del. 13.99 - ostalih tekstilnih predmeta, del. 13.99

Grana 13.3 – Dovršavanje tekstila

Dovršavanje tekstila

Šifra delatnosti 13.30
Obuhvata: - beljenje i bojenje tekstilnih prediva, tkanina i tekstilnih predmeta, uključujući odevne predmete - doradu, apretiranje, sušenje, parenje, skupljanje, popravljanje, sanforiziranje i mercerizaciju tkanina i tekstilnih predmeta, uključujući odevne predmete - plisiranje tkanina, impregnaciju, prevlačenje i gumiranje odeće - beljenje teksas platna - impregnaciju, prevlačenje i gumiranje tkanina - štampanje na tkaninama i odeći. Ne obuhvata: - proizvodnju tekstilnih tkanina koje su impregnirane, presvučene, prekrivene gumom, gde guma predstavlja glavni sastojak, del. 22.19

Grana 13.9 – Proizvodnja ostalog tekstila

Proizvodnja pletenih i kukičanih materijala

Šifra delatnosti 13.91
Obuhvata: - proizvodnju pletenih i kukičanih tkanina: * elastičnih i plisiranih tkanina * bukle i frotir tkanina * mrežastih tkanina i tkanina za postavljanje na prozore, pletenih na rašel ili sličnim mašinama * ostalih pletenih i kukičanih tkanina - proizvodnju imitacije kože pletenjem. Ne obuhvata: - proizvodnju mrežastih tkanina i tkanina načinjenih od čipke i namenjenih za postavlja- nje na prozore, del. 13.99 - proizvodnju pletene i kukičane odeće, del. 14.39

Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odeće

Šifra delatnosti 13.92
Obuhvata: - proizvodnju gotovih proizvoda od bilo kog tekstilnog materijala, uključujući i proizvode od pletenih ili kukičanih tkanina: * ćebadi i putnih pokrivača * posteljina, stonog, toaletnog i kuhinjskog rublja * pokrivača, jorgana, jastuka, jastučića, vreća za spavanje i dr. - proizvodnju gotovih proizvoda za opremanje prostorija: * zavesa, zastora, roletni, prekrivača za krevete, prekrivača za nameštaj ili mašine i dr. - proizvodnju cerada, šatora, proizvoda za kampovanje, jedara, suncobrana, prekrivača za kola i dr.: * zastava, barjaka, zastavica i dr. * krpa za prašinu, za sudove i sličnih predmeta, pojaseva za spasavanje, padobrana i dr. - proizvodnju ručno tkanih tapiserija - proizvodnju delova od tekstila za električnu ćebad. Ne obuhvata: - proizvodnju tekstilnih predmeta za tehničku upotrebu, del. 13.96

Proizvodnja tepiha i prekrivača za pod

Šifra delatnosti 13.93
Obuhvata: - proizvodnju tekstilnih prekrivača za pod: tepiha, ponjava, asura i dr. - proizvodnju iglanih podnih obloga od filca. Ne obuhvata: - proizvodnju prekrivača za pod − od plute, gume ili plastičnih materijala, čak i u slučaju kada im je osnova od tekstila, del. 16.29 - proizvodnju otirača i pokrivača od pletarskih materijala, del. 16.29 - proizvodnju linoleuma ili drugih tvrdih prekrivača za pod, del. 22.23

Proizvodnja užadi, kanapa, pletenica i mreža

Šifra delatnosti 13.94
Obuhvata: - proizvodnju pletenica, užadi, kanapa i konopaca (kablova) od tekstilnih vlakana, traka ili sličnih materijala, bez obzira na to da li su impregnirani, prevučeni, pokriveni ili obloženi gumom ili plastičnom masom - proizvodnju čvorovanih mreža od upredenog konca, užadi ili kanapa - proizvodnju proizvoda od kanapa ili mreža: ribarskih mreža, odbojnika za brodove, jastuka za istovaranje, omči za teret, konopaca i užadi opremljenih metalnim prstenovima i dr. Ne obuhvata: - proizvodnju mrežica za kosu, del. 14.19 - proizvodnju žičanih kablova, del. 25.93 - proizvodnju mreža za sportski ribolov, del. 32.30

Proizvodnja netkanog tekstila i predmeta od njega, osim odeće

Šifra delatnosti 13.95
Obuhvata sve delatnosti koje se odnose na proizvodnju tekstila ili proizvoda od tekstila koji nisu pomenuti u oblastima 13. ili 14, uključujući veliki broj procesa i raznovrsnu robu koja je proizvedena.

Proizvodnja ostalog tehničkog i industrijskog tekstila

Šifra delatnosti 13.96
Obuhvata: - proizvodnju traka, usko tkanih tkanina i onih koje su sastavljene na osnovi bez potke spojene lepkom - proizvodnju metaliziranog prediva i porubnih traka, gumenih niti upredenih s tekstilnim materijalom, tekstilnog prediva ili traka prekrivenih, impregniranih, prevučenih ili obloženih gumom ili plastičnim masama - proizvodnju kord-tkanine velike čvrstoće, od veštačkog prediva, za gume za vozila - proizvodnju raznih omotača, remenja za prenos (ojačanog metalom ili drugim materijalom ili ne), tkanina za sita, tkanina za filtriranje i dr. Ne obuhvata proizvodnju: - transportnih ili prenosnih traka od gumirane tkanine, gde je glavni sastavni deo načinjen od gume, del. 22.19 - ploča i folija od celularne gume ili plastike, u kombinaciji sa tekstilom samo radi ojačanja, del. 22.19 i 22.21 - pletenih tkanina od metalne žice, del. 25.93

Proizvodnja ostalih tekstilnih predmeta

Šifra delatnosti 13.99
Obuhvata: - proizvodnju filca - proizvodnju tila i drugih mrežastih tkanina ili čipke u metraži, trakama ili u motivima vezenih tkanina - proizvodnju tekstilnih traka osetljivih na pritisak - proizvodnju pertli za cipele od tekstila - proizvodnju ženskih rukavica bez prstiju i jastučića za pudriranje. Ne obuhvata: - proizvodnju podnih obloga, del. 13.93 - proizvodnju celulozne vate i proizvoda od nje: ubrusa, tampona i dr., del. 17.22
osnivanje-firme-direkta-logo
Direkta. Vaš prvi poslovni saradnik.
Ključna podrška za razvoj vašeg poslovanja
Naš koncept podrške obuhvata sve najvažnije segmente jednog uspešnog poslovanja. Tim ljudi iz oblasti privrednog prava, knjigovodstva i finansija, omogućava vam da poslujete u skladu sa zakonima i važećim propisima, uz poverenje i pouzdanost koje vam garantuju naša stručnost i godine iskustva.

Razmišljate o pokretanju sopstvenog poslovanja?

Izaberite paket usluga u skladu sa potrebama vašeg novog poslovanja i obezbedite čvrstu osnovu za dalji razvoj u skladu sa važećim propisima. Paketi naših usluga namenjeni su onima kojima je potrebno brzo, stručno i efikasno pokretanje poslovanja kako biste sve završili na jednom mestu.
paketi-osnivanje-firme-direkta

Zakažite konsultacije za odabir adekvatne šifre delatnosti za Vaše poslovanje

Upoznajte se sa uslovima pokretanja poslovanja.
Saznajte kakav poreski aspekt podrazumeva Vaša šifra delatnosti.

Pozovite nas

Zapratite nas