fbpx
Become a partner: Do you want to join our network of international partners?

Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala

Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala

Grana 23.1 – Proizvodnja stakla i proizvoda od stakla

Proizvodnja ravnog stakla

Šifra delatnosti 23.11
Obuhvata: - proizvodnju ravnog stakla, uključujući armirano, bojeno ili matirano staklo

Oblikovanje i obrada ravnog stakla

Šifra delatnosti 23.12
Obuhvata: - proizvodnju kaljenog ili slojevitog sigurnosnog stakla - proizvodnju staklenih ogledala - proizvodnju višeslojnih zidnih elemenata za izolaciju brušenje, graviranje i poliranje ravnog stakla

Proizvodnja šupljeg stakla

Šifra delatnosti 23.13
Obuhvata proizvodnju: boca i druge ambalaže od stakla i kristala - proizvodnju čaša za piće i drugih proizvoda od stakla ili kristala za upotrebu u domaćinstvu. Ne obuhvata: - proizvodnju igračaka od stakla, del. 32.40

Proizvodnja staklenih vlakana

Šifra delatnosti 23.14
Obuhvata: - proizvodnju staklenih vlakana, uključujući staklenu vunu i netkane proizvode od njih. Ne obuhvata: - proizvodnju tkanina od staklenih vlakana, del. 13.10 - proizvodnju kablova od optičkih vlakana za prenos podataka ili slike, del. 27.31

Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uključujući tehničke staklene proizvode

Šifra delatnosti 23.19
Obuhvata: - proizvodnju proizvoda od stakla za laboratorijske, higijenske ili farmaceutske svrhe - proizvodnju stakla za ručne časovnike i ostale satove, optičkog stakla i optičkih elemenata koji nisu optički obrađeni - proizvodnju staklenih predmeta koji se koriste za izradu bižuterije - proizvodnju staklenih izolatora i izolacionog pribora - proizvodnju staklenih abažura za lampe - proizvodnju staklenih figurica - proizvodnju staklenih blokova za popločavanje - proizvodnju staklenih šipki, cevi i dr. Ne obuhvata: - proizvodnju obrađenih staklenih optičkih elemenata, del. 26.70 - proizvodnju špriceva i ostale medicinsko-laboratorijske opreme, del. 32.50

Grana 23.2 – Proizvodnja vatrostalnih proizvoda

Proizvodnja vatrostalnih proizvoda

Šifra delatnosti 23.20
Obuhvata proizvodnju međufaznih proizvoda od iskopanih ili izvađenih nemetalnih minerala kao što su pesak, šljunak, kamen ili glina. Obuhvata: - proizvodnju vatrostalnog maltera i betona - proizvodnju vatrostalnih keramičkih proizvoda: *termoizolacionih keramičkih proizvoda od silikatnog fosilnog brašna *vatrostalnih cigli, blokova i pločica *vatrostalnih keramičkih retorti, lonaca, mufova, izlivnika, cevi, lula i dr. -proizvodnju vatrostalnih predmeta koji sadrže magnezit, dolomit i hromit

Grana 23.3 – Proizvodnja građevinskih materijala od gline

Proizvodnja keramičkih pločica i ploča

Šifra delatnosti 23.31
Obuhvata: - proizvodnju nevatrostalnih keramičkih podnih i zidnih pločica, mozaik-kockica i dr. - proizvodnju nevatrostalnih keramičkih ploča i pločnika. Ne obuhvata: - proizvodnju veštačkog kamena od plastičnih masa (npr. imitacija mermera), del. 22.23 - proizvodnju vatrostalnih keramičkih proizvoda, del. 23.20 - proizvodnju podnih obloga od pečene gline, del. 23.32 keramičkih cigli i krovnih pločica, del. 23.32

Proizvodnja opeke, crepa i građevinskih proizvoda od pečene gline

Šifra delatnosti 23.32
Obuhvata proizvodnju nevatrostalnog građevinskog materijala od pečene gline: opeke, crepova, cevi za dimnjake i drugih cevi, odvoda i dr. - proizvodnju podnih blokova od pečene gline. Ne obuhvata: - proizvodnju vatrostalnih keramičkih proizvoda, del. 23.2 - proizvodnju nevatrostalnih keramičkih proizvoda za druge potrebe (osim za građevinarstvo), del. 23.4

Grana 23.4 – Proizvodnja ostalih keramičkih i porcelanskih proizvoda

Proizvodnja keramičkih predmeta za domaćinstvo i ukrasnih predmeta

Šifra delatnosti 23.41
Obuhvata proizvodnju: - stonih keramičkih proizvoda i drugih keramičkih proizvoda za domaćinstvo - figura i drugih ukrasnih predmeta od keramike. Ne obuhvata: - proizvodnju imitacija nakita od keramike, del. 32.13 - proizvodnju keramičkih igračaka, del. 32.40

Proizvodnja sanitarnih keramičkih proizvoda

Šifra delatnosti 23.42
Obuhvata: - proizvodnju sanitarnih keramičkih proizvoda (kada, umivaonika, ve-ce šolja itd.) Ne obuhvata: - proizvodnju vatrostalnih keramičkih proizvoda, del. 23.20 - proizvodnju keramičkog građevinskog materijala, del. 23.3

Proizvodnja izolatora i izolacionog pribora od keramike

Šifra delatnosti 23.43
Obuhvata: - proizvodnju keramičkih električnih izolatora i izolacionog pribora. Ne obuhvata: - proizvodnju vatrostalnih keramičkih proizvoda, del. 23.20

Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike

Šifra delatnosti 23.44
Obuhvata: - proizvodnju keramičkih predmeta za laboratorijske, hemijske i tehničke svrhe - proizvodnju keramičkih delova za magnete Ne obuhvata: - proizvodnju veštačkog kamena (npr. imitacija mermera), del. 22.23 - proizvodnju vatrostalnih keramičkih proizvoda, del. 23.20 - proizvodnju keramičkih građevinskih materijala, del. 23.3 - proizvodnju keramičkih izolacionih materijala, del. 23.43

Proizvodnja ostalih keramičkih proizvoda

Šifra delatnosti 23.49
Obuhvata: - proizvodnju keramičkih lonaca, sudova i sličnih proizvoda koji se koriste za prenošenje ili pakovanje proizvoda nepomenutih keramičkih proizvoda Ne obuhvata: - proizvodnju keramičkih sanitarnih proizvoda, del. 23.42 - proizvodnju veštačkih zuba, del. 32.50

Grana 23.5 – Proizvodnja cementa, kreča i gipsa

Proizvodnja cementa

Šifra delatnosti 23.51
Obuhvata: - proizvodnju klinkera i hidrauličnog cementa, uključujući portland-cement, aluminijumski cement, cement od šljake i superfosfatni cement. Ne obuhvata: - proizvodnju vatrostalnog maltera i betona, del. 23.20 - proizvodnju gotove i suvo mešane betonske smeše i maltera, del. 23.63 i 23.64 - proizvodnju maltera, del. 23.64 - proizvodnju proizvoda od cementa, del. 23.69 - proizvodnju cementa za zubarstvo, del. 32.50

Proizvodnja kreča i gipsa

Šifra delatnosti 23.52
Obuhvata: - proizvodnju negašenog, gašenog i hidratisanog kreča - proizvodnju gipsa i pečenih sulfata - proizvodnju kalcinisanog dolomita. Ne obuhvata: - proizvodnju predmeta od gipsa, del. 23.62 i 23.69

Grana 23.6 – Proizvodnja proizvoda od betona, cementa i gipsa

Proizvodnja proizvoda od betona namenjenih za građevinarstvo

Šifra delatnosti 23.61
Obuhvata: - proizvodnju proizvoda od betona, cementa ili predmeta od veštačkog kamena za upotrebu u građevinarstvu: * opeke, ploča za popločavanje, blokova, panela, ispuna, cevi, stubova i dr. * montažnih građevinskih elemenata za visokogradnju i niskogradnju, od betona, cementa ili veštačkog kamena. Ne obuhvata: - proizvodnju vatrostalnog maltera, del. 23.20 - proizvodnju gotove betonske smeše i maltera, del. 23.63 i 23.64

Proizvodnja proizvoda od gipsa namenjenih za građevinarstvo

Šifra delatnosti 23.62
Obuhvata: - proizvodnju proizvoda od gipsa za upotrebu u građevinarstvu: * tabli, ploča, panela i dr.

Proizvodnja svežeg betona

Šifra delatnosti 23.63
Obuhvata: - proizvodnju svežeg i suvo mešanog betona i maltera. Ne obuhvata: - proizvodnju vatrostalnog cementa, del. 23.20

Proizvodnja maltera

Šifra delatnosti 23.64
Obuhvata: - maltera u prahu. Ne obuhvata: - proizvodnju vatrostalnog maltera, del. 23.20 - proizvodnju svežeg, suvo mešanog maltera i betona, del. 23.63

Proizvodnja proizvoda od cementa s vlaknima

Šifra delatnosti 23.65
Obuhvata: - proizvodnju građevinskog materijala od biljnih supstanci (drvena vuna, slama, trska)koje su aglomerisane cementom, gipsom ili drugim mineralnim vezivima - proizvodnju azbest-cementnih proizvoda i proizvoda s celuloznim i sličnim vlaknima: * talasastih i drugih ploča, panela, crepova, cevi, rezervoara, oluka, korita, šolja, posuda, nameštaja, okvira za prozore i dr.

Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa i cementa

Šifra delatnosti 23.69
Obuhvata: - proizvodnju ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i veštačkog kamena: * kipova, predmeta sa udubljenim i ispupčenim reljefom, ukrasnih posuda, žardinjera, klupa i dr.

Grana 23.7 – Sečenje, oblikovanje i obrada kamena

Sečenje, oblikovanje i obrada kamena

Šifra delatnosti 23.70
Obuhvata: - sečenje, oblikovanje i obradu kamena za upotrebu u građevinarstvu, na grobljima, u izgradnji puteva, za pokrivanje krovova i dr. - proizvodnju kamenih stolova i klupa. Ne obuhvata: - aktivnosti koje se obavljaju u kamenolomima, kao što je gruba obrada kamena, del. 08.11 - proizvodnju mlinskog kamenja, brusnog kamenja i sličnih proizvoda, del. 23.9

Grana 23.9 – Proizvodnja brusnih i ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja brusnih proizvoda

Šifra delatnosti 23.91
Obuhvata: - proizvodnju mlinskog kamenja, kamenja za oštrenje i poliranje i prirodnih ili veštačkih abrazivnih materijala, uključujući materijale na mekoj podlozi (npr. šmirgla)

Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala

Šifra delatnosti 23.99
Obuhvata proizvodnju: - frikcionih materijala i nemontiranih predmeta od njih, na bazi mineralnih supstanci ili celuloze - mineralnih izolacionih materijala kao što su vuna od šljake (zgure), kamena vuna i slična mineralna vuna, ekspandirani ili listasti vermikulit, ekspandirane gline i slični materijali za toplotnu i zvučnu izolaciju - proizvoda od raznovrsnih mineralnih materijala: obrađen liskun i proizvodi od liskuna, treseta, grafita (osim elektromaterijala) i dr. - proizvoda od asfalta i sličnih materijala (npr. lepljive trake, ugljene katranske crne smole) - veštačkog korunda. Ne obuhvata proizvodnju: - staklene vune i proizvoda od staklene vune, del. 23.14 - grafitnih elektroda, del. 27.90 - ugljenika ili grafitnih zaptivača, del. 28.29
osnivanje-firme-direkta-logo
Direkta. Vaš prvi poslovni saradnik.
Ključna podrška za razvoj vašeg poslovanja
Naš koncept podrške obuhvata sve najvažnije segmente jednog uspešnog poslovanja. Tim ljudi iz oblasti privrednog prava, knjigovodstva i finansija, omogućava vam da poslujete u skladu sa zakonima i važećim propisima, uz poverenje i pouzdanost koje vam garantuju naša stručnost i godine iskustva.

Razmišljate o pokretanju sopstvenog poslovanja?

Izaberite paket usluga u skladu sa potrebama vašeg novog poslovanja i obezbedite čvrstu osnovu za dalji razvoj u skladu sa važećim propisima. Paketi naših usluga namenjeni su onima kojima je potrebno brzo, stručno i efikasno pokretanje poslovanja kako biste sve završili na jednom mestu.
paketi-osnivanje-firme-direkta

Zakažite konsultacije za odabir adekvatne šifre delatnosti za Vaše poslovanje

Upoznajte se sa uslovima pokretanja poslovanja.
Saznajte kakav poreski aspekt podrazumeva Vaša šifra delatnosti.

Pozovite nas

Zapratite nas