fbpx
Become a partner: Do you want to join our network of international partners?

Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme

Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme

Grana 28.1 – Proizvodnja mašina opšte namene

Proizvodnja motora i turbina, osim za letelice i motorna vozila

Šifra delatnosti 28.11
Obuhvata proizvodnju: - klipnih motora sa unutrašnjim sagorevanjem i njihovih delova, osim motora za letelice, vozila i motocikle: * brodskih motora * motora za železnicu (lokomotive) - klipova i klipnih prstenova, karburatora i svih delova za motore sa unutrašnjim sagorevanjem, dizel motora i dr. - turbina i njihovih delova: * parnih turbina i drugih parnih mašina * hidrauličnih turbina, vodnih kola i njihovih regulatora * turbina na vetar * gasnih turbina, osim turbomlaznih i turbopropelerskih za avione - svih jedinica za turbine s generatorom - motora za industrijsku upotrebu. Ne obuhvata proizvodnju: - električnih generatora, del. 27.11 - generatora (osim turbinskih generatora), del. 27.11 - električne opreme i delova motora sa unutrašnjim sagorevanjem, del. 29.31 - motora za vozila, avione i motocikle, del. 29.10, 30.30 i 30.91 - turbomlaznih i turbopropelerskih motora, del. 30.30

Proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja

Šifra delatnosti 28.12
Obuhvata proizvodnju: - hidrauličnih i pneumatskih delova (pumpi, motora, kompresora, ventila, cevi i fitinga) - uređaja za pripremu vazduha za korišćenje u pneumatskom sistemu - fluidnih energetskih sistema - hidrauličnih transmisionih aparata - hidrostatičnih transmisija. Ne obuhvata proizvodnju: - kompresora, del. 28.13 - pumpi za nehidraulično korišćenje, del. 28.13 - ventila za nefluidnu energetsku primenu, del. 28.14 - mehaničke transmisione opreme, del. 28.15

Proizvodnja ostalih pumpi i kompresora

Šifra delatnosti 28.13
Obuhvata proizvodnju: - vazdušnih i vakuum-pumpi, vazdušnih i drugih gasnih kompresora - pumpi za tečnost, opremljenih ili neopremljenih mernim uređajima - pumpi za gorivo, vodu, ulje, za automobilske motore i sl. - ručnih pumpi. Ne obuhvata: - proizvodnju hidraulične i pneumatske opreme, del. 28.12

Proizvodnja ostalih slavina i ventila

Šifra delatnosti 28.14
Obuhvata proizvodnju: - industrijskih slavina i ventila, uključujući i regulacione ventile i slavine za dotok - sanitarnih slavina i ventila - slavina i ventila za grejanje. Ne obuhvata proizvodnju: - ventila od meke gume, stakla ili keramičkih materijala, del. 22.19, 23.19 i 23.44 - usisnih i izduvnih ventila za motore sa unutrašnjim sagorevanjem, del. 28.11 - hidrauličnih i pneumatskih ventila za korišćenje u pneumatskim sistemima, del. 28.12

Proizvodnja ležajeva, zupčanika i zupčastih pogonskih elemenata

Šifra delatnosti 28.15
Obuhvata proizvodnju: - kugličnih i valjkastih ležajeva i njihovih delova - mehaničkih uređaja za prenos: * transmisionih osovina i kolena, bregastih osovina, kolenastih vratila, pogonskih ručica i dr. * kliznih ležajeva i njihovih kućišta - zupčanika, kutija za menjače i zupčaste prenosnike i drugih menjača brzine - kvačila i spojnica za vratila - zamajaca i kaišnika - zglobnih lanaca - lanaca za pogonski prenos. Ne obuhvata proizvodnju: - ostalih lanaca, del. 25.93 - hidraulične transmisione opreme, del. 28.12 - hidrostatičkih transmisionih uređaja, del. 28.12 - električne opreme za paljenje i pokretanje motora sa unutrašnjim sagorevanjem, del. 29.31 - prenosnih uređaja na mehanički pogon, za vozila, avione i motocikle, del. 29 i 30

Grana 28.2 – Proizvodnja ostalih mašina opšte namene

Proizvodnja industrijskih peći i gorionika

Šifra delatnosti 28.21
Obuhvata proizvodnju: - električnih i drugih industrijskih i laboratorijskih peći i ložišta, uključujući i peći za spaljivanje - gorionika - električnih fiksnih uređaja za zagrevanje prostora i električnih grejača vode u bazenima - neelektričnih fiksnih uređaja za zagrevanje, npr. solarnih kolektora, parnih, uljnih i sličnih gorionika i uređaja za domaćinstva električnih uređaja za zagrevanje u domaćinstvima (vazdušnih uređaja za zagrevanje na električni pogon, toplotnih pumpi itd.) i vazdušnih uređaja za zagrevanje koji ne rade na električni pogon - mehaničke opreme za loženje, rešetki, aparata za pražnjenje pepela itd. Ne obuhvata proizvodnju: - aparata za zagrevanje vode, za domaćinstvo, del. 25.21 - sušara za poljoprivredu, del. 28.93 - pekarskih peći, del. 28.93 - sušara za drvo, celulozu, papir i karton, del. 28.99 - medicinskih, hirurških ili laboratorijskih sterilizatora, del. 32.50 - laboratorijskih (stomatoloških) peći, del. 32.50

Proizvodnja opreme za podizanje i prenošenje

Šifra delatnosti 28.22
Obuhvata proizvodnju: - opreme na ručni ili mehanički pogon, mašina za podizanje, prenošenje, utovar i istovar: * koturača i čekrka * dizalica, kranova, pokretnih platformi za podizanje, ophodnih transportera i dr. * radnih vozila sa opremom ili bez nje, za podizanje i prenošenje, sa sopstvenim pogonom ili bez njega (tip koji se koristi u fabrikama) * mehaničke manipulatore i industrijske robote specijalno dizajnirane za podizanje, prenošenje, utovar i istovar - konvejera, žičanih dizalica, elevatora za tečnost i dr. - liftova, pokretnih stepenica i staza i dr. - delova uređaja za dizanje i prenošenje. Ne obuhvata: - proizvodnju industrijskih robota, del. 28.29 - proizvodnju dizalica i transportnih traka za rad pod zemljom, del. 28.92 - proizvodnju eskavatora, bagera i utovarivača, del. 28.92 - proizvodnju plovnih, železničkih i kamionskih dizalica, del. 30.11 i 30.20 - instalaciju liftova i pokretnih stepenica, del. 43.29

Proizvodnja kancelarijskih mašina i opreme, osim računara i računarske opreme

Šifra delatnosti 28.23
Obuhvata proizvodnju: - računskih mašina - registar-kasa - kalkulatora, elektronskih ili neelektronskih - mašina za obrađivanje pošiljki (kovertiranje, pečatiranje i adresiranje; otvaranje, sortiranje, skeniranje) i mašina za sređivanje pošiljki - pisaćih mašina - stenografskih mašina - kancelarijske knjigovezačke opreme - mašina za pisanje čekova - mašina za prebrojavanje i uvijanje metalnog novca - rezača za olovke - spajalica i mašina za skidanje spajalica - mašina za prebrojavanje glasova - držača za trake - probijača za rupe - mašina za fotokopiranje - kertridža za tonere - školskih tabli; belih tabli i marker-tabli - mašina za diktiranje (diktafona). Ne obuhvata: - proizvodnju računara i perifernih uređaja, del. 26.20

Proizvodnja ručnih pogonskih aparata sa mehanizmima

Šifra delatnosti 28.24
Obuhvata: - proizvodnju ručnog alata sa ugrađenim motorom (električnim ili drugim) ili na pneumatski pogon: * cirkularnih ili klipnih testera * lančanih testera * bušilica i glodalica * ručnih uređaja za čišćenje peščanim mlazom * pneumatskih pištolja za spajanje * pneumatskih pištolja za zakivanje * brusilica * strigača i grickalica * klešta-ključeva * mašina za ukucavanje eksera koje se pokreću na barut. Ne obuhvata proizvodnju: - zamenljivih delova za ručni alat, del. 25.73 - ručnih električnih aparata za zavarivanje i lemljenje, del. 27.90

Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim za domaćinstvo

Šifra delatnosti 28.25
Obuhvata proizvodnju: - industrijske opreme za hlađenje i zamrzavanje - uređaja za klimatizaciju, uključujući dodatke za glavne delove - izmenjivača toplote i aparata za utečnjavanje vazduha i drugih gasova - ventilatora za potkrovlje (ventilatora za zabate, krovnih ventilatora itd.), osim za domaćinstva. Ne obuhvata proizvodnju: - opreme za hlađenje i zamrzavanje, za upotrebu u domaćinstvu, del. 27.51 - ventilatora za domaćinstvo, del. 27.51

Proizvodnja ostalih mašina i aparata opšte namene

Šifra delatnosti 28.29
Obuhvata proizvodnju: - uređaja za merenje težine (osim preciznih laboratorijskih vaga): * kućnih vaga i vaga za trgovinu, vaga za kontinuirano merenje, vagonskih vaga, tegova i dr. - mašina i aparata za filtriranje i prečišćavanje tečnosti - uređaja za izbacivanje, raspršivanje i prskanje tečnosti i praha: * pištolja za raspršivanje, aparata za gašenje požara, mašina za čišćenje peščanim mlazom, mašina za čišćenje parom i dr. - mašina za pakovanje i uvijanje kao što su mašine za punjenje, zatvaranje, zaptivanje, kapsuliranje, označavanje i dr. - mašina za pranje ili sušenje boca i za gaziranje pića - mašina za destilaciju i prečišćavanje u rafinerijima nafte, hemijskoj industriji, industriji pića itd. - gasnih generatora - kalandera i drugih mašina za valjanje i odgovarajućih cilindara (osim za metal i staklo) - centrifuga (osim separatora u mlekarama i sušilica za odeću) - zaptivača i sličnih zaptivki izrađenih od kombinovanih materijala ili od slojeva istog materijala - automata za prodaju robe i dr. - libela, mernih traka i sličnih naprava, preciznog mašinskog alata (osim optičkog) - rashladnih stubova i sličnih uređaja za hlađenje pomoću reciklirane vode - neelektričnih aparata za zavarivanje. Ne obuhvata proizvodnju: - preciznih vaga (za laboratorije i sl.), del. 26.51 - uređaja za hlađenje i zamrzavanje, za upotrebu u domaćinstvu, del. 27.51 - ventilatora za domaćinstvo, del. 27.51 - električnih aparata za zavarivanje, del. 27.90 - poljoprivrednih aparata za prskanje i zaprašivanje, del. 28.30 uređaja za valjanje metala i stakla i njihovih valjaka, del. 28.91 i 28.99 - poljoprivrednih sušilica, del. 28.93 - mašina za filtriranje i čišćenje hrane, del. 28.93 - separatora pavlake, del. 28.93 - mašina za štampanje na tekstilu, del. 28.94

Grana 28.3 – Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo

Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo

Šifra delatnosti 28.30
Obuhvata: - proizvodnju traktora za poljoprivredu i šumarstvo - proizvodnju jednoosovinskih traktora i motokultivatora - proizvodnju kosilica, uključujući kosilice za travnjake - proizvodnju poljoprivrednih samoutovarnih i samoistovarnih prikolica i polupriko- lica - proizvodnju poljoprivrednih mašina za pripremu zemljišta, setvu ili đubrenje: plugova, rasturača đubriva, sejačica, drljača i dr. - proizvodnju mašina za žetvu i vršidbu: žetelica, vršalica, sortirki i dr. - proizvodnju mašina za mužu - proizvodnju poljoprivrednih mašina za prskanje i zaprašivanje - proizvodnju raznovrsne poljoprivredne opreme za gajenje živine i pčela, pripremu stočne hrane i dr. - proizvodnju mašina za čišćenje, sortiranje i klasiranje jaja, voća, semena, zrnevlja i dr. Ne obuhvata proizvodnju: - ručnog poljoprivrednog oruđa, del. 25.73 - radnih vozila za prenošenje, del. 28.22 - pogonskih ručnih mašina i aparata, del. 28.24 - separatora pavlake, del. 28.93 - mašina za hlađenje, sortiranje i sušenje mahuna, del. 28.93 - drumskih traktora za poluprikolice, del. 29.10 - drumskih prikolica ili poluprikolica, del. 29.20

Grana 28.4 – Proizvodnja mašina za obradu metala i alatnih mašina

Proizvodnja mašina za obradu metala

Šifra delatnosti 28.41
Obuhvata proizvodnju: - alatnih mašina za obradu metala (i onih koje koriste laser, ultrazvuk, elektroeroziju, plazmu, magnetski puls) - mašinskog oruđa za izvrtanje, bušenje, glodanje, oblikovanje, struganje i mlevenje - mašina za rezanje i isecanje metala - mašinskog oruđa za etaloniranje i presovanje - mašina za vučenje metala i mašina za obradu žice - presa za probijanje, hidrauličnih presa, hidrauličnih kočnica, čekića, mašina za kovanje itd. Ne obuhvata proizvodnju: - zamenljivih delova za ručni ili mašinski alat, del. 25.73 - električnih mašina za zavarivanje, del. 27.90

Proizvodnja ostalih alatnih mašina

Šifra delatnosti 28.49
Obuhvata proizvodnju: - alatnih mašina za obradu svih vrsta materijala kao što su drvo, kost, kamen, tvrda guma, tvrda plastika, hladno staklo; uključena je obrada laserom, ultrazvukom, elektoerozijom, plazmom, magnetskim pulsom i sl. - držača za mašinsko oruđe - drugih specijalnih pričvršćivača za mašinsko oruđe - fiksnih mašina za spajanje, zakivanje, lepljenje ili drugo spajanje proizvoda od drveta, plute, kostiju, tvrde gume ili plastike - fiksnih rotacionih ili rotacionih udarnih bušilica, testera, zakovičara, rezača gvozdenog metala itd. - presa za ploče iverice i sl. - mašina za elektrane - delova i opreme za sva nabrojana mašinska oruđa. Ne obuhvata proizvodnju: - zamenljivih nastavaka za obradne mašine (burgija, probijača, kalupa, rezača za glodanje, alata za obrtanje, oštrica za testere i noževa za sečenje), del. 25.73 - električnih aparata za zavarivanje i lemljenje kao što su okovi i pištolji, del. 27.90 - pogonskih mašina i aparata, del. 28.24 - mašina koje se koriste u livnicama, del. 28.91 - rudarskih mašina i aparata, del. 28.92

Grana 28.9 – Proizvodnja ostalih mašina za specijalne namene

Proizvodnja mašina za metalurgiju

Šifra delatnosti 28.91
Obuhvata proizvodnju: - mašina i opreme za rad s vrelim metalima: konvertora, kalupa za ingote, lonaca za livenje, mašina za livenje (osim za ingote) i dr. - mašina za valjanje metala i valjkova za te mašine. Ne obuhvata proizvodnju: - kokila i kalupa za livenje (osim za ingote), kao ni mašina za oblikovanje livničkih kalupa, del. 25.73 - izvlačilica za obradu vrelih metala, del. 28.41 - mašina za oblikovanje kalupa namenjenih za vrele metale (osim za ingote), del. 28.99

Proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i građevinarstvo

Šifra delatnosti 28.92
Obuhvata proizvodnju: - elevatora, beskrajnih traka i konvejera za rad pod zemljom - mašina za bušenje, odsecanje, iskopavanje i prokopavanje tunela (za podzemnu upotrebu ili ne) - mašina za obradu minerala prosejavanjem, sortiranjem, separacijom i dr. - mešalica za beton i malter - mašina za zemljane radove: buldožera, angldozera, gredera (ravnjača), skrepera (zgrtalica), nivelirki, mehaničkih kašikara, utovarivača i dr. - kašika za buldožere i utovarivače - mašina za pobijanje i vađenje šipova, mašina za nanošenje površinskih slojeva maltera, bitumena i betona - guseničara i traktora za korišćenje u rudarstvu - velikih transportera za prevoz ruda. Ne obuhvata proizvodnju: - opreme za podizanje i prenošenje, del. 28.22 - drugih traktora, del. 28.30 i 29.10 - alatnih mašina za obradu kamena, uključujući mašine za cepanje i grubu obradu kamena, del. 28.49 - vozila-mešalica za beton, del. 29.10

Proizvodnja mašina za industriju hrane, pića i duvana

Šifra delatnosti 28.93
Obuhvata proizvodnju: - sušara za poljoprivredu - mašina za mlekarsku industriju: separatora pavlake * mašina za obradu i preradu mleka * mašina za izradu sira (homogenizatora, kalupa, presa i dr.) - mašina za mlinsku industriju: * mašina za čišćenje, sortiranje ili razvrstavanje semena, žita ili sušenog mahunastog povrća (vejača, sita, separatora, mašina za pranje semenja) * mašina za proizvodnju brašna (mlinova, prosejivača, čistača mekinja, mešalica, mašina za odstranjivanje ljuspica s pirinča i mašina za razdvajanje zrnevlja) - presa i mašina za gnječenje u proizvodnji vina, jabukovače, voćnih sokova i dr. - mašina za pekarsku industriju i izradu makarona, špageta i sličnih proizvoda: * pekarskih peći, uređaja za mešenje, komadanje, razdeljivanje i oblikovanje testa, mašina za slaganje keksa i dr. - mašina i opreme za preradu raznovrsne hrane: za izradu slatkiša, kakaoa ili čokolade; za proizvodnju šećera i piva; obradu mesa ili živine, pripremu voća, koštunjavog voća ili povrća, ribe, ljuskara ili morske hrane - mašina za filtriranje i čišćenje - mašina za ekstrakciju i preradu životinjskih i biljnih masti i ulja - mašina za preradu duvana i izradu cigareta ili cigara, duvana za lulu, duvana za žvakanje, burmuta i dr. - mašina za pripremu hrane u hotelima i restoranima. Ne obuhvata proizvodnju: - opreme za sterilizaciju hrane i mleka zračenjem, del. 26.60 - mašina za pakovanje, zavijanje i merenje, del. 28.29 - mašina za čišćenje, sortiranje ili klasiranje jaja, voća ili drugih plodova (sem semenja, žitarica i sušenog mahunastog povrća), del. 28.30

Proizvodnja mašina za industriju tekstila, odeće i kože

Šifra delatnosti 28.94
Obuhvata proizvodnju: - mašina za tekstilnu industriju: * mašina za pripremu, proizvodnju, istiskivanje, izvlačenje, teksturiranje i sečenje veštačkih ili sintetičkih vlakana, materijala ili prediva * mašina za pripremu tekstilnih vlakana: za čišćenje pamuka, raskidanje bala, sakupljanje i rastresanje pamuka, pranje i karbonizaciju vune i dr. * mašina za češljanje, grebenanje i namotavanje vune na ramove i dr. * predilica * mašina za pripremu tekstilnog prediva: za namotavanje, snovanje i dr. * mašina za tkanje (razboja), uključujući ručne razboje * mašina za pletenje * mašina za izradu čvorovanih mreža, tila, čipki, pletenica i dr. - pomoćnih uređaja i opreme za tekstilne mašine: * dobi-mašina, žakard-mašina, automatskih zaustavljača kretanja, mehanizama zamenjivanje tkačkih čunjeva, vretena i leptirnjaka za vretena i dr. - mašina za štampanje tkanina - mašina za obradu tkanina: * mašina za pranje, beljenje, bojenje, dekorisanje, finalnu doradu, premazivanje ili impregnaciju tkanina * mašina za namotavanje, odmotavanje, previjanje, sečenje ili reckanje tkanina - mašina za pranje i mašina za peglanje: * mašina za pranje i mašina za peglanje, uključujući tople prese * mašina za pranje i sušenje perioničkog tipa * centrifugalnih mašina za sušenje odeće * mašina za hemijsko čišćenje - šivaćih mašina, kao i glava i igala za njih (za domaćinstvo ili ne) - mašina za izradu ili dovršavanje filca ili netkanog tekstila - mašina za kožnu industriju: * mašina za pripremu, štavljenje ili obradu sirove kože, krzna ili štavljene kože * mašina za izradu ili popravku obuće i drugih predmeta od kože ili krzna. Ne obuhvata proizvodnju: - papira i kartica sa ugrađenim programima za rad žakard-mašina, del. 17.29 - mašina za pranje i sušenje u domaćinstvu, del. 27.51 - mašina za glačanje, del. 28.29 - mašina za knjigoveznice, del. 28.99

Proizvodnja mašina za industriju papira i kartona

Šifra delatnosti 28.95
Obuhvata proizvodnju: - mašina za izradu pulpe (celuloznih vlakana) - mašina za izradu papira i kartona - mašina za izradu predmeta od papira i kartona

Proizvodnja mašina za izradu plastike i gume

Šifra delatnosti 28.96
Obuhvata: - proizvodnju mašina za izradu meke gume i plastike i za izradu proizvoda od tih materijala: * ekstrudera, presa, mašina za izradu ili protektiranje guma za vozila i drugih mašina za izradu proizvoda od gume i plastičnih masa

Proizvodnja mašina za ostale specijalne namene

Šifra delatnosti 28.99
Obuhvata proizvodnju: - sušilica za drvo, celulozu, papir, karton i druge materijale (osim za poljoprivredne proizvode i tekstil) - štamparskih i knjigovezačkih mašina, kao i mašina za delatnosti koje podržavaju štampanje na velikom broju materijala - mašina za izradu crepa i opeke, za oblikovanje keramičkih proizvoda, cevi, grafitnih elektroda, kreda za pisanje, kalupa za livnice i dr. - poluprovodnih proizvodnih mašina - industrijskih višenamenskih robota - različitih specijalnih mašina i opreme: * mašina za sastavljanje električnih i elektronskih svetiljki, cevi i sijalica * mašina za izradu ili toplu obradu stakla ili staklene robe, staklenih vlakana ili prediva * mašina i aparata za separaciju izotopa; mašina za izradu užadi i dr. - opreme za centriranje i balansiranje guma; opreme za balansiranje (osim balansiranja točkova) - sistema za centralno podmazivanje - opreme za lansiranje letelica, katapulta i slične opreme - automatskih uređaja za kuglanje (opreme za nameštanje kugli) - naprava za zabavne parkove: ringišpila, tobogana, streljana, ljuljaški itd. Ne obuhvata proizvodnju: - aparata za domaćinstvo, del. 27.5 - mašina za fotokopiranje, del. 28.23 - mašina za obradu tvrde gume i plastike ili hladnog stakla, del. 28.49 - modula za ingote, del. 28.91
osnivanje-firme-direkta-logo
Direkta. Vaš prvi poslovni saradnik.
Ključna podrška za razvoj vašeg poslovanja
Naš koncept podrške obuhvata sve najvažnije segmente jednog uspešnog poslovanja. Tim ljudi iz oblasti privrednog prava, knjigovodstva i finansija, omogućava vam da poslujete u skladu sa zakonima i važećim propisima, uz poverenje i pouzdanost koje vam garantuju naša stručnost i godine iskustva.

Razmišljate o pokretanju sopstvenog poslovanja?

Izaberite paket usluga u skladu sa potrebama vašeg novog poslovanja i obezbedite čvrstu osnovu za dalji razvoj u skladu sa važećim propisima. Paketi naših usluga namenjeni su onima kojima je potrebno brzo, stručno i efikasno pokretanje poslovanja kako biste sve završili na jednom mestu.
paketi-osnivanje-firme-direkta

Zakažite konsultacije za odabir adekvatne šifre delatnosti za Vaše poslovanje

Upoznajte se sa uslovima pokretanja poslovanja.
Saznajte kakav poreski aspekt podrazumeva Vaša šifra delatnosti.

Pozovite nas

Zapratite nas