fbpx
Become a partner: Do you want to join our network of international partners?

Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja

Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja

Grana 25.1 – Proizvodnja metalnih konstrukcija

Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija

Šifra delatnosti 25.11
Obuhvata proizvodnju: - metalnih konstrukcija za građevinarstvo (stubova, greda, konstrukcija za mostove i sl.) - industrijskih okvira od metala (skeleta za visoke peći, opreme za podizanje i manipulaciju i dr.) - montažnih zgrada od metala: baraka, hala i drugih modularnih elemenata za izložbe i dr. Ne obuhvata proizvodnju: - delova za brodske i parne kotlove, del. 25.30 - delova za železničke šine, del. 25.99 - delova za brodove, del. 30.11

Proizvodnja metalnih vrata i prozora

Šifra delatnosti 25.12
Obuhvata prizvodnju: - metalnih vrata i prozora, okvira za vrata i prozore, kapaka, kapija i dr. - metalnih delova za nameštanje podova

Grana 25.2 – Proizvodnja metalnih cisterni, rezervoara i kontejnera

Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grejanje

Šifra delatnosti 25.21
Obuhvata: - proizvodnju kotlova i radijatora za centralno grejanje i njihovih delova Ne obuhvata: - proizvodnju električnih radijatora i električnih grejača vode, del. 27.51

Proizvodnja ostalih metalnih cisterni, rezervoara i kontejnera

Šifra delatnosti 25.29
Obuhvata proizvodnju: - rezervoara, cisterni i sličnih metalnih kontejnera, fiksno instaliranih, koji služe za skladištenje ili u proizvodnji - metalnih kontejnera za kompresiju ili tečne gasove. Ne obuhvata proizvodnju: - metalnih posuda, kada i sl. za pakovanje ili prenošenje robe, kapaciteta > 300 ℓ, del. 25.91 i 25.92 - transportnih kontejnera, del. 29.20

Grana 25.3 – Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grejanje

Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grejanje

Šifra delatnosti 25.30
Obuhvata: - proizvodnju parnih kotlova i drugih generatora pare - proizvodnju pomoćnih uređaja za parne kotlove: kondenzatora pare, ekonomajzera, pregrejača, sakupljača i akumulatora pare i dr. - proizvodnju nuklearnih reaktora, osim uređaja za separaciju izotopa - proizvodnju delova za parne kotlove - izgradnju sistema cevi koji se uključuje u proces rada generatora uglavnom radi osiguravanja pritiska u cevima ili sistemu cevi, zajedno s pratećim priborom i konstrukcionim radovima. Ne obuhvata proizvodnju: - kotlova za centralno grejanje i radijatora, del. 25.21 - parnih turbina, del. 28.11 - separatora izotopa, del. 28.99

Grana 25.4 – Proizvodnja oružja i municije

Proizvodnja oružja i municije

Šifra delatnosti 25.40
Obuhvata proizvodnju: - teškog oružja (artiljerije, lansera raketa, cevi za torpeda, teških mitraljeza, topova, pušaka i sl.) - lakog oružja (revolvera, sačmara i lakih mitraljeza) - vazdušnog ili gasnog oružja i pištolja - bojeve municije - vatrenog lovačkog, sportskog i zaštitnog oružja i odgovarajuće municije - eksplozivnih naprava kao što su mine, bombe i torpeda. Ne obuhvata proizvodnju: - inicijalnih kapisli, detonatora i svetlosnih signalnih raketa, del. 20.51 - baruta i municije, del. 20.51 - noževa, bajoneta, sablji i sl., del. 25.71 - oklopnih vozila za transportovanje novca i dragocenosti, del. 29.10 - svemirskih letelica, del. 30.30 - tenkova i ostalih borbenih vozila, del. 30.40

Grana 25.5 – Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha

Mešovita poljoprivredna proizvodnja

Šifra delatnosti 25.50
Obuhvata: - kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala - metalurgiju praha: proizvodnju metalnih predmeta neposredno iz metalnog praha, zagrevanjem (sinterovanjem) ili pod pritiskom. Ne obuhvata: - proizvodnju metalnog praha, del. 24.1 i 24.2

Grana 25.6 – Obrada i prevlačenje metala; mašinska obrada metala

Obrada i prevlačenje metala

Šifra delatnosti 25.61
Obuhvata: - prevlačenje metala - toplotnu obradu metala - skidanje opiljaka, čišćenje peščanim mlazom, tumbanje i čišćenje metala - bojenje, graviranje i štampanje metala - prevlačenje metala nemetalnim materijalima (plastificiranje, lakiranje, emajliranje i dr.) - čeličenje i glačanje metala. Ne obuhvata: - delatnosti kovača, del. 01.62 - štampanje na metalu, del. 18.12 - presvlačenje plastike metalom, del. 22.29 - utiskivanje plemenitih metala na ostalu metalnu osnovu, del. 24.41-24.44

Mašinska obrada metala

Šifra delatnosti 25.62
Obuhvata: - bušenje, struganje, glodanje, erodiranje, rendisanje, letovanje, razvrtanje, ravnanje, testerisanje, oštrenje, brušenje, zavarivanje, spajanje i druge radove na metalnim delovima - lasersko rezanje metala i utiskivanje. Ne obuhvata: - delatnosti kovača, del. 01.62. - graviranje na licu mesta, del. 95.25

Grana 25.7 – Proizvodnja sečiva, alata i metalne robe opšte namene

Proizvodnja sečiva

Šifra delatnosti 25.71
Obuhvata: - proizvodnju pribora za jelo (noževa, viljušaka, kašika i dr.) - proizvodnju različitih predmeta za sečenje: * brijača i nožića za brijanje (žileta) * makaza i aparata za šišanje kose * makaza za orezivanje i kresanje granja i dr. - proizvodnju sablji, mačeva, bajoneta i dr. Ne obuhvata: - proizvodnju posuđa, stonog ili servisnog metalnog posuđa, del. 25.99 - proizvodnju sečiva od plemenitih metala, del. 32.12

Proizvodnja brava i okova

Šifra delatnosti 25.72
Obuhvata: - proizvodnju katanaca, brava, ključeva, okova i drugih metalnih predmeta za zgrade, nameštaj, vozila i dr.

Proizvodnja alata

Šifra delatnosti 25.73
Obuhvata proizvodnju: - noževa i listova za sečenje, za mašine ili za mehaničke aparate - poljoprivrednog ručnog alata kao što su kramp, vile, sekira, lopata, kosa, srp i dr. - ručnog alata kao što su klešta, odvijači i dr. - testera i sečiva za testere, uključujući i sečiva za kružne i lančaste testere - izmenljivih delova ručnog alata, bez obzira na to da li su električni ili nisu (burgije i sl.) - kovačkog alata (macola, nakovnja, klešta i dr.) - mengela i alata za učvršćivanje (stezanje) - kalupa i modela (osim kalupa za ingote). Ne obuhvata: - proizvodnju ručnih mašina i aparata sa ugrađenim motorom, del. 28.24 - proizvodnju kalupa za ingote, del. 28.91

Grana 25.9 – Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda

Proizvodnja čeličnih buradi i slične ambalaže

Šifra delatnosti 25.91
Obuhvata: - proizvodnju kanti, bačvi, kutija i konzervi. Ne obuhvata: - proizvodnju cisterni i rezervoara, del. 25.2

Proizvodnja ambalaže od lakih metala

Šifra delatnosti 25.92
Obuhvata proizvodnju: - kanti i konzervi za pakovanje namirnica, tuba i kutija - metalnih poklopaca i zatvarača

Proizvodnja žičanih proizvoda, lanaca i opruga

Šifra delatnosti 25.93
Obuhvata proizvodnju: - metalnih užadi, pletenih traka i sl. proizvoda - neizolovanih i izolovanih metalnih kablova koji nisu namenjeni za prenos električne energije - prevučene žice - proizvoda od žice (bodljikave žice, žičanih ograda, rešetki, mreža i dr.) - eksera, spajalica, igala i sl. - mreža i rešetki od rastegnutih gvozdenih, čeličnih ili bakarnih ploča - opruga (osim za satove): * lisnatih opruga, spiralnih opruga i torzionih poluga * listova za opruge - lanaca, osim lanaca za prenos energije i rezanje. Ne obuhvata proizvodnju: - opruga za satove i ručne satove, del. 26.52 - izolovanih žica i kablova za prenos struje, del. 27.32 - pogonsko-prenosnih lanaca, del. 28.15

Proizvodnja veznih elemenata i vijčanih mašinskih proizvoda

Šifra delatnosti 25.94
Obuhvata proizvodnju: - osovinica, zakovica, podložnih pločica i sl. bez navoja - vijčanih mašinskih proizvoda (zavrtnja, šrafova, navrtki i dr.)

Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda

Šifra delatnosti 25.99
Obuhvata proizvodnju: - metalnih proizvoda za domaćinstvo: * stonog posuđa (tanjira i tacni) * kuhinjskog posuđa (lonaca i kotlova) * stonog pribora (činija i tanjira) * tava, tiganja i drugog neelektričnog stonog i kuhinjskog posuđa * malih kuhinjskih neelektričnih aparata i pomagala * spužvi (jastučića) za čišćenje (ribanje) i dr. - elemenata od cinka (oluka, kada, sudopera, lavaboa i sl. proizvoda) - sitnih metalnih proizvoda za kancelarijsku upotrebu, izuzev nameštaja - sefova, ormara i kasa, blindiranih vrata i dr. - različitih metalnih predmeta: * propelera i vesala za brodove * sidara * zvona * pričvršćivača za železničke šine * kopči, spona i udica * metalnih merdevina * metalnih znakova, uključujući saobraćajne znake - proizvodnju torbi od folije - proizvodnju trajnih metalnih magneta - proizvodnju metalnih vakuum lonaca i flaša - proizvodnju metalnih bedževa i metalnih vojničkih oznaka za činove - proizvodnju metalnih papilotni za uvijanje kose, metalnih držača za kišobrane, češljeva i sl. Ne obuhvata proizvodnju: - sablji i bajoneta, del. 25.71 - kolica za samoposluge, del. 30.99 - metalnog nameštaja, del. 31.01, 31.02 i 31.09 - sportske opreme, del. 32.30 - igračaka, del. 32.40
osnivanje-firme-direkta-logo
Direkta. Vaš prvi poslovni saradnik.
Ključna podrška za razvoj vašeg poslovanja
Naš koncept podrške obuhvata sve najvažnije segmente jednog uspešnog poslovanja. Tim ljudi iz oblasti privrednog prava, knjigovodstva i finansija, omogućava vam da poslujete u skladu sa zakonima i važećim propisima, uz poverenje i pouzdanost koje vam garantuju naša stručnost i godine iskustva.

Razmišljate o pokretanju sopstvenog poslovanja?

Izaberite paket usluga u skladu sa potrebama vašeg novog poslovanja i obezbedite čvrstu osnovu za dalji razvoj u skladu sa važećim propisima. Paketi naših usluga namenjeni su onima kojima je potrebno brzo, stručno i efikasno pokretanje poslovanja kako biste sve završili na jednom mestu.
paketi-osnivanje-firme-direkta

Zakažite konsultacije za odabir adekvatne šifre delatnosti za Vaše poslovanje

Upoznajte se sa uslovima pokretanja poslovanja.
Saznajte kakav poreski aspekt podrazumeva Vaša šifra delatnosti.

Pozovite nas

Zapratite nas