fbpx
Become a partner: Do you want to join our network of international partners?

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja električne opreme

Grana 27.1 – Proizvodnja elektromotora, generatora, transformatora i opreme za distribuciju električne energije

Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora

Šifra delatnosti 27.11
Obuhvata: - proizvodnju svih električnih motora i transformatora: AC, DC i AC/DC - proizvodnju električnih motora (osim starter motora za motorna vozila sa unutrašnjim sagorevanjem) - proizvodnju transformatora (regulatora za napon) za distribuciju električne energije - proizvodnju ARC-transformatora za zavarivanje - proizvodnju pomoćnih transformatora za distribuciju električne energije - proizvodnju generatora (osim alternatora s baterijama na punjenje, za motore sa unutrašnjim sagorevanjem) - proizvodnju setova za motorgeneratore (osim turbina) - proizvodnju balasta za fluorescentne sijalice (kod transformatora) - fabričko previjanje navoja za električne aparate. Ne obuhvata proizvodnju: - elektronskih elemenata za transformatore i prekidače, del. 26.11 - električne opreme za zavarivanje i lemljenje, del. 27.90 - menjača, pretvarača i usmerivača, del. 27.90 - generatora u sklopu sa turbinom, del. 28.11 - startnih motora i generatora za mašine sa unutrašnjim sagorevanjem, del. 29.31

Proizvodnja opreme za distribuciju električne energije i opreme za upravljanje električnom energijom

Šifra delatnosti 27.12
Obuhvata proizvodnju: - električnih uređaja za prekidanje, zaštitu ili povezivanje električnih kola - električnih uređaja za upravljanje i kontrolu distribucije električne energije - električnih provodnika - električnih komandnih i razdelnih ploča - osigurača - prekidača (osim na mestima ožičenja, npr. utičnice, utikači, prekidači na dugme ili ručku) - startera (primarnih pokretača). Ne obuhvata proizvodnju: - uređaja za industrijsko procesno upravljanje, del. 26.51 - utičnica, utikača i drugih prekidača na mestima ožičenja, del. 27.33

Grana 27.2 – Proizvodnja baterija i akumulatora

Proizvodnja baterija i akumulatora

Šifra delatnosti 27.20
Obuhvata proizvodnju: - nepunjivih i punjivih baterija - primarnih ćelija i primarnih baterija - ćelija koje sadrže mangan-dioksid, srebro-oksid, živin dioksid, litijumske i druge ćelije - akumulatora i delova za njih - separatora, kućišta i obloga - olovnih kiselinskih baterija - niklovih baterija - litijumskih baterija - baterija sa suvim ćelijama - baterija s vlažnim ćelijama

Grana 27.3 – Proizvodnja žičane i kablovske opreme

Proizvodnja kablova od optičkih vlakana

Šifra delatnosti 27.31
Obuhvata: - proizvodnju kablova od optičkih vlakana za prenos podataka i slike. Ne obuhvata proizvodnju: - staklenih vlakana ili niti, del. 23.14 - optičkih kablova opremljenih konektorima i uređajima za samostalno korišćenje, u zavisnosti od primene, del. 26.12

Proizvodnja ostalih elektronskih i električnih provodnika i kablova

Šifra delatnosti 27.32
Obuhvata: - proizvodnju izolovane žice i kablova od čelika, bakra i aluminijuma. Ne obuhvata proizvodnju: - neizolovane žice, del. 24.34 i 24.41-24.45 - kablova za računarske uređaje, kablova za štampače, USB kablova i sličnih kablovskih setova ili sklopova, del. 26.11 - setova kablova, žičanih i sličnih setova kablova za motorna vozila, del. 29.31 - elektrosetova povezanih sa instaliranom žicom i konektorima, del. 27.90 - kablova za paljenje i ostalih kablova za automobile, del. 29.31

Proizvodnja opreme za povezivanje žica i kablova

Šifra delatnosti 27.33
Obuhvata proizvodnju žičane opreme za električna kola koja sadrže struju ili ne, bez obzira na materijal. Obuhvata proizvodnju: - šipki za autobuse, električnih provodnika (osim prekidača) - GFCI (uzemljenih strujnih prekidača) - držača za lampe - osigurača i kalemova - prekidača za električne instalacije (npr. prekidača na pritisak, automatskih prekidača, na sponu, prebacivača) - električnih ispusta i štek-kontakata - kutija za električne žice (npr. preklopnih kutija) - električnih vodova i priključaka - električne opreme za uključivanje ili zaštitu električnih strujnih kola ili za priključivanje u električna strujna kola: * sklopki, osigurača, odvodnika prenapona, ograničivača napona, prekidača i razvodnih kutija, releja, priključnica i dr. - plastične žičane opreme koja ne prenosi struju, uključujući plastične razvodne kutije, plastične priključke i poklopce za prekidače. Ne obuhvata proizvodnju: - keramičkih izolatora, del. 23.43 - elektronskih elemenata za konektore, utičnice i prekidače, del. 26.11

Grana 27.4 – Proizvodnja opreme za osvetljenje

Proizvodnja opreme za osvetljenje

Šifra delatnosti 27.40
Obuhvata proizvodnju sijalica, cevi i elemenata za njih (osim stakla za sijalice), uređaja za električno osvetljenje i elemenata za uređaje za električno osvetljenje. Obuhvata proizvodnju: - lampi na pražnjenje, električnih lampi sa ugljenim vlaknom, fluorescentnih, ultravioletnih, infracrvenih lampi i sijalica - uređaja za plafonsko osvetljenje - lustera - stonih lampi - ukrasnih sijalica za jelku - cepanica za električni kamin - električnih lampi protiv insekata - fenjera (karbidnih, električnih, na gas, benzin, kerozin) - reflektora - uličnih svetiljki (osim saobraćajnih znakova) - osvetljenja za transportnu opremu (npr. za motorna vozila, avione i čamce) - neelektrične opreme za osvetljenje. Ne obuhvata proizvodnju: - staklenih delova za osvetljenje, del. 23.19 - strujnih žičanih uređaja za rasvetne instalacije - plafonskih ventilatora ili ventilatora u kupatilima sa ugrađenim uređajima za osvetljenje - utikača, prekidača i ostale opreme za povezivanje žica kod osvetljenja, del. 27.33 - električnih ventilatora sa ugrađenim svetlom, del. 27.51 - proizvodnju električnih znakova i električnih signalnih uređaja u saobraćaju (semafora i sl.), del. 27.90

Grana 27.5 – Proizvodnja aparata za domaćinstvo

Proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo

Šifra delatnosti 27.51
Obuhvata proizvodnju: - električnih aparata za domaćinstvo: * frižidera i zamrzivača * mašina za pranje sudova, mašina za pranje i sušenje rublja * usisivača i sakupljača otpadaka * aparata za glačanje podova * seckalica, miksera, sokovnika i otvarača konzervi * električnih aparata za brijanje i električnih četkica za zube * oštrača noževa, aspiratora i dr. - elektrotermičkih aparata za domaćinstvo: * električnih grejača * električnih grejača vode * električne ćebadi * električnih aparata za sušenje kose, češljeva, četki i viklera * električnih aparata za peglanje * električnih aparata za grejanje prostorija (uljnih radijatora, konvekcionih, grejalica, kalorifera) i kućnih ventilatora akumulacionih, * električnih pećnica, mikrotalasnih pećnica, štednjaka, rešoa, tostera, aparata za pripremanje čaja i kafe * friteza, ražnjeva, roštilja, električnih grejnih tela i dr. Ne obuhvata: - proizvodnju industrijskih frižidera i zamrzivača, sobnih klima-uređaja, ventilatora za potkrovlje, ugrađenih sobnih grejalica, centralnih klima-uređaja, izduvnih ventilatora i profesionalne opreme za kuvanje; profesionalne perionice, hemijsko čišćenje, opremu za peglanje; profesionalne i industrijske vakuum-mašine za čišćenje, del. 28 - proizvodnju kućnih mašina za šivenje, del. 28.94 - ugradnju uređaja za prozračivanje prostora, del. 43.29

Proizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo

Šifra delatnosti 27.52
Obuhvata: - proizvodnju neelektričnih grejalica za prostor, šporeta, rešetki, peći, opreme za kuvanje i ploča za grejanje

Grana 27.9 – Proizvodnja ostale električne opreme

Proizvodnja ostale električne opreme

Šifra delatnosti 27.90
Obuhvata proizvodnju različite električne opreme, osim motora, generatora i transformatora, baterija i akumulatora, žičanih proizvoda, svetleće opreme i kućnih aparata. Obuhvata proizvodnju: - fiksnih punjača baterija - električnih uređaja za otvaranje i zatvaranje vrata - električnih zvona - produžnih kablova napravljenih od kupljene izolacione žice - ultrazvučnih (ultrasoničnih) mašina za čišćenje (osim laboratorijskih i stomatolo- ških) - invertora u čvrstom stanju, aparata za ispravljanje struje, ogrevnih ćelija, regulisanog i neregulisanog pribora za napajanje - pribora za neprekidno napajanje (UPS) - ugušivača talasa (osim za voltažu na nivou distribucije) - kablova, produžnih kablova i drugih setova električnih kablova od izolovane žice i sa konektorima - karbonskih i grafitnih elektroda, kontakata i drugih električnih proizvoda od karbona i grafita - delova akceleratora - električnih kondenzatora, otpornika i sličnih elemenata - elektromagneta - sirena - elektronskih semafora - električnih znakova - električne opreme za signalizaciju ili uređivanje saobraćaja - električnih izolatora (osim od stakla i porculana) i opreme od neplemenitih metala - električne opreme za zavarivanje i lemljenje, uključujući ručne okove za lemljenje. Ne obuhvata proizvodnju: - izolatora i izolacionih elemenata od keramike, del. 23.43 - ugljenih i grafitnih vlakana i proizvoda (osim elektroda i električne opreme), del. 23.99 - ispravljača koji sadrže elektronske komponente, integrisanih kola regulisanih voltažom, integrisanih kola, konvertora struje, elektronskih otpornika i sličnih uređaja, del. 26.11 - transformatora, motora, generatora, prekidača, releja i industrijskih kontrolora, del. 27.1 - baterija, del. 27.20 - komunikacione žice, žičane opreme koja prenosi i koja ne prenosi struju, del. 27.3 - opreme za osvetljenje, del. 27.40 - aparata za domaćinstvo, del. 27.5 - neelektrične opreme za zavarivanje i lemljenje, del. 28.29 - električne opreme za motorna vozila (generatora, alternatora, svećica, sistema za prozore i vrata na struju i regulatora voltaže), del. 29.31 - laboratorijskih ultrazvučnih aparata za čišćenje, del. 26.51 elektromotora, generatora i transformatora i opreme za distribuciju i upravljanje, del. 27.1 - akumulatora, primarnih ćelija i baterija, del. 27.20 - izolovane žice i kablova, del. 27.3 - uređaja za osvetljenje, del. 27.40 - električnih aparata za domaćinstvo, del. 27.5 - aparata za zavarivanje na gas, del. 28.29 - neelektrične opreme za varenje i lemljenje, del. 28.29 - elektrodelova i elektronske opreme za motorna vozila i njihove motore, del. 29.31
osnivanje-firme-direkta-logo
Direkta. Vaš prvi poslovni saradnik.
Ključna podrška za razvoj vašeg poslovanja
Naš koncept podrške obuhvata sve najvažnije segmente jednog uspešnog poslovanja. Tim ljudi iz oblasti privrednog prava, knjigovodstva i finansija, omogućava vam da poslujete u skladu sa zakonima i važećim propisima, uz poverenje i pouzdanost koje vam garantuju naša stručnost i godine iskustva.

Razmišljate o pokretanju sopstvenog poslovanja?

Izaberite paket usluga u skladu sa potrebama vašeg novog poslovanja i obezbedite čvrstu osnovu za dalji razvoj u skladu sa važećim propisima. Paketi naših usluga namenjeni su onima kojima je potrebno brzo, stručno i efikasno pokretanje poslovanja kako biste sve završili na jednom mestu.
paketi-osnivanje-firme-direkta

Zakažite konsultacije za odabir adekvatne šifre delatnosti za Vaše poslovanje

Upoznajte se sa uslovima pokretanja poslovanja.
Saznajte kakav poreski aspekt podrazumeva Vaša šifra delatnosti.

Pozovite nas

Zapratite nas