fbpx
Become a partner: Do you want to join our network of international partners?

Ostale prerađivačke delatnosti

Ostale prerađivačke delatnosti

Grana 32.1 – Proizvodnja nakita, bižuterije i sličnih predmeta

Kovanje novca

Šifra delatnosti 32.11
Obuhvata: - proizvodnju kovanog novca, uključujući novac (papirni) koji je zakonsko sredstvo plaćanja, bez obzira na to da li je od plemenitih metala ili ne

Proizvodnja nakita i srodnih predmeta

Šifra delatnosti 32.12
Obuhvata: - proizvodnju obrađenih bisera - proizvodnju dragog i poludragog kamena, uključujući i proizvodnju industrijskog kvalitetnog kamena i sintetičkog i rekonstituisanog dragog i poludragog kamena - brušenje dijamanata - izradu nakita od plemenitih metala ili osnovnih metala prevučenih plemenitim metalima, nakita od dragog ili poludragog kamena, nakita od plemenitih metala u kombinaciji s dragim ili poludragim kamenom ili s drugim materijalima - proizvodnju kujundžijskih predmeta od plemenitih metala ili drugih metala prevučenih plemenitim metalima: * posuđa (plitkog i dubokog), pribora za jelo, predmeta za toaletnu upotrebu, kancelarijskih predmeta, predmeta za religioznu upotrebu i dr. - izradu tehničke ili laboratorijske opreme od plemenitih metala (osim instrumenata i njihovih delova): * sudova za topljenje, lopatica, anoda i dr. - izradu narukvica i kućišta za ručne satove, kutija za cigarete i dr. od plemenitih metala - graviranje na ličnim predmetima od plemenitih i neplemenitih metala. Ne obuhvata: - proizvodnju nemetalnih narukvica za ručne časovnike (od tkanine, kože, plastike i dr.), del. 15.12 - proizvodnju predmeta od osnovnih metala prevučenih plemenitim metalima (osim imitacije nakita), del. 25 - proizvodnju kutija za satove, del. 26.52 - proizvodnju narukvica za ručne časovnike od običnih metala, del. 32.13 - proizvodnju imitacije nakita (bižuterije), del. 32.13 - popravku nakita, del. 95.25

Proizvodnja imitacije nakita i srodnih proizvoda

Šifra delatnosti 32.13
Obuhvata izradu: - veštačkih bisera i nakita od neplemenitih materijala - prstenja, narukvica, ogrlica i sličnih predmeta sačinjenih od osnovnih metala prevučenih plemenitim metalima - nakita koji sadrži imitaciju dragog kamenja, imitaciju dijamanata, kao i sličnu proizvodnju metalnih narukvica za satove (osim od dragog kamena). Ne obuhvata proizvodnju: - nakita od plemenitih metala i dragog kamenja, del. 32.12 - nakita koji sadrži pravo drago kamenje, del. 32.1 - narukvica za ručne časovnike od plemenitih metala, del. 32.12

Grana 32.2 – Proizvodnja muzičkih instrumenata

Proizvodnja muzičkih instrumenata

Šifra delatnosti 32.20
Obuhvata proizvodnju: - žičanih muzičkih instrumenata - klavijaturnih instrumenata sa žicama, uključujući i automatski klavir - orgulja, uključujući i harmonijume i slične klavijaturne instrumente sa slobodnim metalnim piskovima - harmonika i sličnih instrumenata, uključujući i usne harmonike - duvačkih instrumenata - udaraljki - elektronskih muzičkih instrumenata - muzičkih kutija, vašarskih orgulja, orgulja na parni pogon i dr. - delova i pribora za muzičke instrumente: metronoma, tonskih viljuški, žica, diskova i valjaka za automatske mehaničke instrumente i dr. - pištaljki, truba za pozivanje i drugih usnih duvačkih instrumenta za davanje zvučnih signala. Ne obuhvata: - umnožavanje snimljenih nosilaca zapisa (video-traka i diskova), del. 18.2 - proizvodnju mikrofona, pojačala, zvučnika, slušalica i sličnih delova, del. 26.40 - proizvodnju gramofona, magnetofona i sl., del. 26.40 - proizvodnju muzičkih instrumenata-igračaka, del. 32.40 - restauraciju orgulja i drugih istorijskih muzičkih instrumenata, del. 33.19 - izdavanje audio i video traka i diskova, del. 59.20

Grana 32.3 – Proizvodnja sportske opreme

Proizvodnja sportske opreme

Šifra delatnosti 32.30
Obuhvata proizvodnju sportske i atletske opreme (osim odevnih predmeta i obuće). Obuhvata: - proizvodnju sportskih predmeta i sprava i igre na otvorenim ili zatvorenim terenima (osim odeće i obuće), od bilo kog materijala: * tvrde i meke lopte i lopte na naduvavanje * reketa, štapova i palica za golf * skija, vezova i štapova za skije * skijaške obuće * dasaka za jedrenje * rekvizita za sportski ribolov, uključujući mreže * rekvizita za lov, alpinizam i dr. * sportskih rukavica od kože i sportskih pokrivki za glavu * bazena za plivanje i veslanje * klizaljki, koturaljki i dr. * lukova i samostrela * opreme za gimnastiku, fitnes, atletiku i dr. Ne obuhvata: - proizvodnju jedara, del. 13.92 - proizvodnju sportske odeće, del. 14.13 - proizvodnju sedala i konjske opreme, del. 15.12 - proizvodnju bičeva i korbača, del. 15.12 - proizvodnju sportske obuće, del. 15.20 - proizvodnju sportskog oružja i municije, del. 25.40 - proizvodnju metalnih tegova (za sport), del. 25.99 - proizvodnju sportskih vozila, osim tobogana i sl., del. 29 i 30 - proizvodnju čamaca, del. 30.12 proizvodnju čepova za uši (za plivanje i protiv buke), del. 32.99 popravku sportske opreme, del. 95.29

Grana 32.4 – Proizvodnja igara i igračaka

Proizvodnja igara i igračaka

Šifra delatnosti 32.40
Obuhvata proizvodnju: - lutaka i odeće i pribora za lutke - figurina, modela likova iz igranih filmova, stripova itd. - muzičkih instrumenata-igračaka - igračaka u obliku životinja - karata za igru - elektronskih igara: video-igara, šahovskih igara i dr. - umanjenih modela, maketa i sličnih modela za zabavu, električnih vozova, setova za sastavljanje i dr. - igara na automatima koji se u rad puštaju ubacivanjem metalnog novca, bilijara, specijalnih stolova za kazino-igre i dr. - predmeta za zabavu na sajmovima, stonih i društvenih igara - igračaka na točkove koje mogu biti namenjene za jahanje, uključujući plastične bicikle i tricikle - slagalica i sličnih predmeta za zabavu. Ne obuhvata: - proizvodnju elektronskih video-konzola za igranje, del. 26.40 - proizvodnju bicikala i sredstava za prevoz invalida, del. 30.92 - proizvodnju predmeta i igračaka za zabavu i noviteta, del. 32.99 - izradu i izdavanje softvera za video-igrice, del. 58.21 i 62.01 - proizvodnju predmeta za praznovanje raznih praznika, rekvizita za mađioničare, za zabavu i sl., del. 32.99 - izdavanje računarskih igrica, del. 58.21 - programiranje računarskih igrica, del. 62.01

Grana 32.5 – Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i materijala

Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i materijala

Šifra delatnosti 32.50
Obuhvata laboratorijske aparate, hirurške i medicinske instrumente, hirurški pribor, aparate za stomatologiju, sprave za lečenje nepravilnosti zuba i protetički materijal. Ovde je svrstan i nameštaj za medicinu, hirurgiju i sl., gde dodatne specifične funkcije određuju svrhu proizvoda (npr. zubarska stolica sa ugrađenim hidrauličnim funkcijama). Obuhvata proizvodnju: - hirurških prekrivača, sterilnog konca i vate - materijala za plombe i cementa (osim stomatoloških adheziva), stomatološkog voska i stomatoloških preparata od gipsa - cementa za rekonstrukciju kostiju - peći za zubne laboratorije - ultrazvučnih aparata za čišćenje - laboratorijskih aparata za sterilizaciju - laboratorijskih aparata za destilaciju i laboratorijskih centrifuga - instrumenata i pomagala za potrebe medicine, hirurgije, stomatologije i veterine - zubnih proteza, cementa i sl. za upotrebu u stomatologiji - medicinskog, stomatološkog i veterinarskog nameštaja: operacionih stolova, zubarskih stolica i bolničkih kreveta s mehaničkom opremom - ploča i zavrtnja za kosti, špriceva, igala, katetera, cevčica, itd. - stomatoloških instrumenata (uključujući zubarske stolice sa opremom) - veštačkih zuba, mostova i dr. u stomatološkim laboratorijama - ortopedske i protetičke opreme - staklenih očiju - medicinskih toplomera - oftalmoloških artikala (naočara za vid, naočara za sunce i sočiva). Ne obuhvata: - proizvodnju hirurškog konca, medicinske gaze i sl., del. 21.20 - proizvodnju elektromedicinske i elektroterapeutske opreme, del. 26.60 - proizvodnju invalidskih kolica, del. 30.92 - delatnosti optičara, del. 47.78

Grana 32.9 – Ostale prerađivačke delatnosti

Proizvodnja metli i četki

Šifra delatnosti 32.91
Obuhvata proizvodnju: - metli i četki, uključujući i one koje su sastavni delovi mašina, ručnih mehaničkih naprava za čišćenje podova, četki s resama i peruški, slikarskih četkica, valjaka i uložaka za bojenje i drugih četki i metli. - četki za odeću, obuću, zube i ličnu higijenu

Proizvodnja ostalih predmeta

Šifra delatnosti 32.99
Obuhvata proizvodnju: - zaštitne opreme: * vatrogasne odeće * zaštitnih radnih pojaseva i drugih pojaseva za razne profesije * spasilačkih pojaseva od plute za vodu * zaštitnih kaciga od plastike ili metala * zaštitnih kaciga od metala i ostalih predmeta od metala za ličnu zaštitu * zapušača za uši i nos (za plivanje i zaštitu nosa) * gas-maski - pera i olovaka svih vrsta, mehaničkih ili nemehaničkih - uložaka za olovke - žigova za pečatiranje ili numerisanje, ručnih aparata za štampanje ili izradu nalepni- ca, traka za pisaće mašine i jastučića za pečate - suncobrana i kišobrana, štapova za hodanje i sigurnosnih štapova - globusa - dugmadi, drikera, patent-zatvarača, nitni (velikih kopči) i dr. - upaljača - predmeta za ličnu upotrebu: lula za pušenje, češljeva, šnala, dezodoransa, vakuum-boca i drugih vakuum-posuda za ličnu upotrebu ili upotrebu u domaćinstvu, perika, veštačkih brada, veštačkih obrva, predmeta i igračaka za zabavu i dr. - sveća, svećnjaka, voštanica, veštačkog cveća, voća, venaca i dr. - krojačkih lutki, ručnih sita i rešeta, mrtvačkih kovčega itd. - korpi za cveće, buketa, venaca i sličnih artikala. Ne obuhvata proizvodnju: - fitilja za fenjere, del. 13.99 - radne odeće (npr. laboratorijskih odela, uniformi i sl.), del. 14.12 - papirnih ukrasa, del. 17.29
osnivanje-firme-direkta-logo
Direkta. Vaš prvi poslovni saradnik.
Ključna podrška za razvoj vašeg poslovanja
Naš koncept podrške obuhvata sve najvažnije segmente jednog uspešnog poslovanja. Tim ljudi iz oblasti privrednog prava, knjigovodstva i finansija, omogućava vam da poslujete u skladu sa zakonima i važećim propisima, uz poverenje i pouzdanost koje vam garantuju naša stručnost i godine iskustva.

Razmišljate o pokretanju sopstvenog poslovanja?

Izaberite paket usluga u skladu sa potrebama vašeg novog poslovanja i obezbedite čvrstu osnovu za dalji razvoj u skladu sa važećim propisima. Paketi naših usluga namenjeni su onima kojima je potrebno brzo, stručno i efikasno pokretanje poslovanja kako biste sve završili na jednom mestu.
paketi-osnivanje-firme-direkta

Zakažite konsultacije za odabir adekvatne šifre delatnosti za Vaše poslovanje

Upoznajte se sa uslovima pokretanja poslovanja.
Saznajte kakav poreski aspekt podrazumeva Vaša šifra delatnosti.

Pozovite nas

Zapratite nas