fbpx
Become a partner: Do you want to join our network of international partners?

Ribarstvo i akvakulture

Ribarstvo i akvakulture

Grana 03.1 – Ribolov

Morski ribolov

Šifra delatnosti 03.11
Obuhvata: - ulov ribe na okeanu, moru i priobalni ribolov, uključujući i ulov kitova, na komercijalnoj osnovi - ulov morskih i slatkovodnih ljuskara i mekušaca - ulov vodenih životinja: morskih ježeva, sipa, kornjača, krastavaca i dr. - prikupljanje morskih organizama i produkata: sunđera i prirodnih bisera - preradu ribe na ribarskim brodovima. Ne obuhvata: - lov morskih sisara, osim kitova, del. 01.70 - preradu i konzervisanje morskih sisara na brodovima za preradu, del. 10.11 - preradu i konzervisanje ribe, rakova, školjki i mekušaca koja nije povezana s ribolovom, tj. preradu na brodovima opremljenim samo za preradu i konzervisanje ribe ili u pogonima na obali, del. 10.20 - izdavanje plovila s posadom u najam, del. 50.10 - ribolovnu inspekciju, kontrolu i stražu, del. 84.24 - sportski ribolov i sl., del. 93.19

Slatkovodni ribolov

Šifra delatnosti 03.12
Obuhvata: - ulov ribe na rekama i jezerima, na komercijalnoj osnovi - ulov slatkovodnih ljuskara i mekušaca - ulov slatkovodnih životinja - sakupljanje slatkovodnih organizama i njihovih proizvoda. Ne obuhvata: - preradu i konzervisanje ribe, rakova i mekušaca, del. 10.20 - ribolovnu inspekciju, kontrolu i stražu, del. 84.24 - sportski ribolov i sl., del. 93.19

Grana 03.2 – Akvakulture

Morske akvakulture

Šifra delatnosti 03.21
Obuhvata: - uzgoj ribe u morskoj vodi, uključujući i uzgoj ukrasnih riba za akvarijume - proizvodnju mladih ostriga, dagnji, jastoga, škampa i riblje mlađi - uzgoj morske salate i drugih jestivih morskih trava - uzgoj i tov ribe u morskoj vodi u rezervoarima - uzgoj i tov ribe u morskim ribnjacima - uzgoj morskih crva. Ne obuhvata: - uzgoj žaba i ostalih vodozemaca, del. 03.22 - sportski ribolov, del. 93.19

Slatkovodne akvakulture

Šifra delatnosti 03.22
Obuhvata: - uzgoj i tov ribe u slatkoj vodi, uključujući i ukrasne ribe za akvarijume - uzgoj školjki, mekušaca, vodozemaca i drugih životinja u slatkoj vodi - uzgoj žaba - usluge koje se odnose na mrešćenje i uzgoj riba u ribnjacima. Ne obuhvata: - uzgoj morskih organizama za akvarijume, del. 03.21 - sportski ribolov, del. 93.19
osnivanje-firme-direkta-logo
Direkta. Vaš prvi poslovni saradnik.
Ključna podrška za razvoj vašeg poslovanja
Naš koncept podrške obuhvata sve najvažnije segmente jednog uspešnog poslovanja. Tim ljudi iz oblasti privrednog prava, knjigovodstva i finansija, omogućava vam da poslujete u skladu sa zakonima i važećim propisima, uz poverenje i pouzdanost koje vam garantuju naša stručnost i godine iskustva.

Razmišljate o pokretanju sopstvenog poslovanja?

Izaberite paket usluga u skladu sa potrebama vašeg novog poslovanja i obezbedite čvrstu osnovu za dalji razvoj u skladu sa važećim propisima. Paketi naših usluga namenjeni su onima kojima je potrebno brzo, stručno i efikasno pokretanje poslovanja kako biste sve završili na jednom mestu.
paketi-osnivanje-firme-direkta

Zakažite konsultacije za odabir adekvatne šifre delatnosti za Vaše poslovanje

Upoznajte se sa uslovima pokretanja poslovanja.
Saznajte kakav poreski aspekt podrazumeva Vaša šifra delatnosti.

Pozovite nas

Zapratite nas