fbpx
Become a partner: Do you want to join our network of international partners?

Obrazovanje

Obrazovanje

Grana 85.1 – Predškolsko obrazovanje

Predškolsko obrazovanje

Šifra delatnosti 85.10
Obuhvata: - predškolsko obrazovanje koje prethodi osnovnom obrazovanju Predškolsko obrazovanje je početna etapa oraganizovanog podučavanja koje je dostupno deci od 6 meseci do 6 i po godina, do polaska u školu. Pripremeni predškolski program je deo redovnog programa predškolske ustanove u celodnevnom ili poludnevnom trajanju, koji se ostvaruje sa decom u godini pred polazak u školu, čime se omogućava deci da premoste razlike između porodičnog i školskog okruženja. Ne obuhvata: - dnevno čuvanje dece i brigu o njima, del. 88.91

Grana 85.2 – Osnovno obrazovanje

Osnovno obrazovanje

Šifra delatnosti 85.20
Osnovno obrazovanje obuhvata aktivnost koja se organizuje radi sticanja kvalitetnih znanja, umenja, veština, i formiranja vrednosti stavova iz oblasti jezičke, matematičke, naučne, umetničke, kulturne, tehničke, informatičke pismenosti; znanja i umenja neophodnih za život i rad u savremenom društvu i sticanju osnova za dalje obrazovanje. Osnovno obrazovanje i vaspitanje stiče se u školi ostvarivanjem nastavnog plana i programa u trajanju od osam godina i ostvaruje se u dva obrazovna ciklusa (4+4) i završava se polaganjem završnog ispita. Ovakvo obrazovanje je namenjeno deci, ali obuhvata i programe opismenjavanja koji su slični programima osnovnog obrazovanja, a namenjeni su odraslima. Ne obuhvata: - obrazovanje odraslih definisano u del. 85.5 - dnevno čuvanje dece i brigu o njima, uključujući dnevnu brigu o učenicima u tzv. dnevnom boravku, del. 88.91

Grana 85.3 – Srednje obrazovanje

Srednje opšte obrazovanje

Šifra delatnosti 85.31
Ovom nastavom obezbeđuje se vrsta obrazovanja koje stvara osnovu za permanentno obrazovanje i razvoj ličnosti i osposobljava za više obrazovne programe. Jedinice koje se svrstavaju u ovu grupu obezbeđuju programe koji su predmetno orijentisani i koje predaju predmetni nastavnici. Različitim smerovima u opštem srednjem obrazovanju (gimnazijama) omogućava se usmeravanje i nastavak školovanja. Ovi programi pripremaju učenike za stručno obrazovanje, u smislu visokog strukovnog ili za prelaz na visoko obrazovanje (master). Završava se polaganjem opšte mature. Obuhvata: - srednje obrazovanje koje, po pravilu, omogućava pristup visokom obrazovanju

Srednje stručno obrazovanje

Šifra delatnosti 85.32
Ovom nastavom obezbeđuje se vrsta obrazovanja u kom su pored opštih obrazovanih, naglašeni specijalizovani predmeti. Ona omogućava sticanje teoretskih osnova i savladavanje praktičnih veština povezanih sa postojećim ili budućim zanimanjem, kao i pripremanje za zapošljavanje. Završava se polaganjem stručne, odnosno umetničke mature ili završnog ispita. Može da traje 4, 3, 2 ili godinu dana. Obuhvata: - stručno obrazovanje koje ne spada u visoko obrazovanje definisano u del. 85.4 . Ne obuhvata: - više i visoko obrazovanje, del. 85.4 - obučavanje za rad po sistemu „uradi sam“, radi rekreacije, hobija i u svrhe samousavrša- vanja, del. 85.52 - škole za vozače koje nisu namenjene za profesionalne vozače, del. 85.53 - obučavanje za rad kao deo socijalnog rada bez smeštaja, del. 88.10 i 88.99

Grana 85.4 – Visoko obrazovanje

Obrazovanje posle srednjeg koje nije visoko

Šifra delatnosti 85.41
Obuhvata nastavak srednjeg obrazovanja koje ne može biti smatrano za visoko obrazovanje. Na primer, naknadno srednje obrazovanje kod pripreme za visoko obrazovanje ili specijalizacija pri stručnim školama.

Visoko obrazovanje

Šifra delatnosti 85.42
Obuhvata: - prvi, drugi i treći stepen visokog obrazovanja - škole za izvođačke umetnosti koje pružaju visoko obrazovanje

Grana 85.5 – Ostalo obrazovanje

Sportsko i rekreativno obrazovanje

Šifra delatnosti 85.51
Obuhvata obučavanje u sportskim aktivnostima koje je namenjeno grupama ili pojedincima a koje se obavlja u kampovima ili školama. Sportski kampovi sa obezbeđenom nastavom i prenoćištem i dnevni kampovi ovde su takođe obuhvaćeni. Obuka se može odvijati u različitim objektima, kao što su sale za trening čiji su vlasnici klijenti, zatim u obrazovnim ustanovama i drugde. Obuka svrstana u ovu grupu formalno je organizovana. Obuhvata: - sportsku nastavu (košarka, fudbal, odbojka, tenis itd.) - sportsku nastavu u kampovima - gimnastičku obuku - obuku u jahanju (akademije ili škole jahanja) - obuku u plivanju - aktivnosti profesionalnih sportskih instruktora, učitelja i trenera - obuku u borilačkim veštinama - obuku u igranju karata (bridž) - časove joge . Ne obuhvata: - sportske gimnazije i visoke sportske škole, del. 85.3 i 85.4 - umetničko obrazovanje, del. 85.52

Umetničko obrazovanje

Šifra delatnosti 85.52
Obuhvata obučavanje za bavljenje umetničkim, glumačkim i muzičkim aktivnostima. Ustanove koje pružaju ovu vrstu obuke mogu se nazivati školama, studijama, klasama itd. Iako one obezbeđuju formalno organizovanu nastavu (uglavnom za potrebe bavljenja hobijem, u svrhe rekreiranja i samousavršavanja), nakon takve obuke ne dobija se profesionalna diploma niti diploma nekog akademskog ili drugog zvanja. Obuhvata: - obuku u sviranju klavira i drugu muzičku obuku - obuku u slikanju - plesnu obuku u plesnim studijima - obuku u glumi (osim akademija) - škole lepih umetnosti (osim akademija) - škole izvođačkih umetnosti (osim akademija) - škole fotografije (osim komercijalnih). Ne obuhvata: - nastavu stranih jezika, del. 85.59

Delatnost škola za vozače

Šifra delatnosti 85.53
Obuhvata: - škole letenja, jedrenja i upravljanja brodovima, za sticanje dozvola čije izdavanje nema karakter komercijalnih potvrda i dozvola . Ne obuhvata: - škole za profesionalne vozače, del. 85.32

Ostalo obrazovanje

Šifra delatnosti 85.59
Obuhvata: - obrazovanje koje nije definisano prema stepenima obrazovanja - akademsko tutorstvo - centre za učenje koji nude popravne kurseve - pripremne časove za polaganje ispita - učenje jezika i časove konverzacije - obuku za rad na računaru - versku pouku - obuku za spasioce na bazenima i plažama - obuku za preživljavanje u prirodnom okruženju - obuku za javne nastupe - obuku u brzom čitanju. Ne obuhvata: - programe opismenjavanja za odrasle, del. 85.20 - opšte srednje obrazovanje, del. 85.31 - tehničko i stručno srednje obrazovanje, del. 85.32 - visoko obrazovanje, del. 85.4

Grana 85.6 – Pomoćne obrazovne delatnosti

Pomoćne obrazovne delatnosti

Šifra delatnosti 85.60
Obuhvata: - nenastavne aktivnosti koje daju podršku obrazovnim procesima ili sistemima: * obrazovni konsalting * savetodavne aktivnosti za usmeravanje u obrazovanju * aktivnosti testiranja i ocenjivanja testova * organizovanje programa studentske razmene. Ne obuhvata: - istraživanje i razvoj u društvenim naukama i naukama iz oblasti kulture i umetnosti, del. 72.20
osnivanje-firme-direkta-logo
Direkta. Vaš prvi poslovni saradnik.
Ključna podrška za razvoj vašeg poslovanja
Naš koncept podrške obuhvata sve najvažnije segmente jednog uspešnog poslovanja. Tim ljudi iz oblasti privrednog prava, knjigovodstva i finansija, omogućava vam da poslujete u skladu sa zakonima i važećim propisima, uz poverenje i pouzdanost koje vam garantuju naša stručnost i godine iskustva.

Razmišljate o pokretanju sopstvenog poslovanja?

Izaberite paket usluga u skladu sa potrebama vašeg novog poslovanja i obezbedite čvrstu osnovu za dalji razvoj u skladu sa važećim propisima. Paketi naših usluga namenjeni su onima kojima je potrebno brzo, stručno i efikasno pokretanje poslovanja kako biste sve završili na jednom mestu.
paketi-osnivanje-firme-direkta

Zakažite konsultacije za odabir adekvatne šifre delatnosti za Vaše poslovanje

Upoznajte se sa uslovima pokretanja poslovanja.
Saznajte kakav poreski aspekt podrazumeva Vaša šifra delatnosti.

Pozovite nas

Zapratite nas