fbpx
Become a partner: Do you want to join our network of international partners?

Specijalizovani građevinski radovi

Specijalizovani građevinski radovi

Grana 43.1 – Rušenje i pripremanje gradilišta

Rušenje objekata

Šifra delatnosti 43.11
Obuhvata: - rušenje i demontažu zgrada i drugih objekata

Pripremna gradilišta

Šifra delatnosti 43.12
Obuhvata: - raščišćavanje gradilišta - zemljane radove: iskopavanje, nasipanje, nivelisanje terena, iskop kanala, uklanjanje stena, miniranje i dr. - pripremne radove za rudarstvo: uklanjanje iskopa i druge radove i pripremanje mineralnih nalazišta, osim zemljišta s naftom i gasom - drenažne radove na gradilištu - drenažne radove na poljoprivrednom ili šumskom zemljištu. Ne obuhvata: - bušenje radi proizvodnje sirove nafte i prirodnog gasa, del. 06.10 i 06.20 - dekontaminaciju tla, del. 39.00 - bušenje i kopanje bunara, del. 42.21 - iskop okna, del. 43.99

Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem

Šifra delatnosti 43.13
Obuhvata: - ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem i uzimanje uzoraka radi proučavanja terena i građenja, kao i u geofizičke, geološke ili druge svrhe. Ne obuhvata: - bušenje eksploatacionih izvora nafte ili gasa, del. 06.10 i 06.20 - pomoćne usluge ispitivanja bušenjem i sondiranjem tokom rudarskih aktivnosti, del. 09.90 - bušenje i kopanje bunara, del. 42.21 - iskop okna, del. 43.99 - istraživanja nafte i gasa, geofizička, geološka i seizmička merenja, del. 71.12

Grana 43.2 – Instalacioni radovi u građevinarstvu

Postavljanje električnih instalacija

Šifra delatnosti 43.21
Obuhvata instaliranje električnih sistema u svim vrstama zgrada i ostalih građevina: - postavljanje instalacija: * električnih vodova i priključaka * telekomunikacionih vodova * vodova za računarsku mrežu, kablovsku televiziju, uključujući optičke kablove * satelitskih antena * rasvetnih sistema * protivpožarne alarme * alarmne sisteme protiv provala * ulične rasvete i električnih signala * rasvete na aerodromskim pistama - priključivanje električnih aparata za domaćinstvo, uključujući podno grejanje. Ne obuhvata: - izgradnju komunikacionih i energetskih dalekovoda, del. 42.22 - nadzor i daljinski nadzor elektronskih sigurnosnih sistema, kao što su alarmi protiv provale i protivpožarni zaštitni sistemi, uključujući njihovo instaliranje i održavanje, del. 80.20

Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema

Šifra delatnosti 43.22
Obuhvata instaliranje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema, uključujući dogradnju, adaptaciju, održavanje i popravke: - postavljanje instalacija u zgradama ili drugim građevinama za: * grejne sisteme (na struju, gas ili naftu) * peći (kotlarnice) i rashladne tornjeve * solarne neelektrične kolektore * vodovodnu i sanitarnu opremu * ventilacionu i klimatizacionu opremu i kanale * uređaje za gas * cevi za isparenja * protivpožarne sisteme * sisteme za rotacioni raspršivač - iskop kanala za instalacione radove. Ne obuhvata: - postavljanje električnog podnog grejanja, del. 43.21

Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu

Šifra delatnosti 43.29
Obuhvata instaliranje ostale opreme (osim električne, vodovodne, kanalizacione) za grejne i klimatizacione sisteme ili industrijska postrojenja u zgradama i ostalim građevinama. Obuhvata: - postavljanje instalacija u zgradama ili drugim građevinama za: * liftove i pokretne stepenice * automatska i obrtna vrata * gromobrane * sistem za vakuumsko čišćenje * toplotnu i zvučnu izolaciju, zaštitu od vibracija i dr. Ne obuhvata: - instaliranje industrijskih mašina, del. 33.20

Grana 43.3 – Završni građevinsko-zanatski radovi

Malterisanje

Šifra delatnosti 43.31
Obuhvata: - malterisanje spoljnih i unutrašnjih površina zgrada i drugih objekata i ukrasne štuko-radove, uključujući i nanošenje odgovarajuće podloge

Ugradnja stolarije

Šifra delatnosti 43.32
Obuhvata: - ugradnju vrata (osim automatskih i obrtnih), prozora, okvira za vrata i prozore od drveta ili drugog materijala - ugradnju kuhinjske opreme, ormana, stepeništa, opreme za radnje i sl. - ugradnju nameštaja - unutrašnje dovršavanje tavanica, pokretnih delova i dr. Ne obuhvata: - ugrađivanje automatskih i obrtnih vrata, del. 43.29

Postavljanje podnih i zidnih obloga

Šifra delatnosti 43.33
Obuhvata: - postavljanje, popločavanje, nameštanje (ili oblaganje) u zgradama i ostalim građevinama: * keramičkih, betonskih ili kamenih, zidnih ili podnih pločica, i oblaganje peći keramičkim pločicama * parketa i drugih podnih obloga od drveta, pokrivanje zidova drvetom * tapisona i linoleumskih podnih pokrivača, uključujući i one od gume ili plastičnih masa * podnih i zidnih obloga od teraca, mermera, granita ili škriljca * tapeta

Bojenje i zastakljivanje

Šifra delatnosti 43.34
Obuhvata: - unutrašnje i spoljašnje bojenje zgrada - bojenje ostalih građevina - zastakljivanje, postavljanje ogledala i dr. Ne obuhvata: - ugradnju prozora, del. 43.32

Ostali završni radovi

Šifra delatnosti 43.39
Obuhvata: - čišćenje novih zgrada nakon izgradnje - ostale nepomenute završne radove. Ne obuhvata: - unutrašnje dekoraterske radove, del. 74.10 - unutrašnje čišćenje zgrada i ostalih građevina, del. 81.21 - specijalno unutrašnje i spoljašnje čišćenje zgrada, del. 81.22

Grana 43.9 – Ostali specifični građevinski radovi

Krovni radovi

Šifra delatnosti 43.91
Obuhvata: - podizanje krovova - pokrivanje krovova. Ne obuhvata: - iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo bez rukovaoca, del. 77.32

Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi

Šifra delatnosti 43.99
Obuhvata: - specijalizovane građevinske radove koji su zajednički za različite vrste građevina a zahtevaju posedovanje specijalnih veština ili specijalne opreme: * izgradnju temelja (fundiranje), uključujući pobijanje šipova * postavljanje izolacije protiv vlage i hidroizolacija * uklanjanje vlage u zgradama * kopanje okna * montiranje industrijski proizvedenih čeličnih elemenata koje izvođač radova nije proizveo * armiranje * zidanje opekom i kamenom * montiranje i demontiranje skela i radnih platformi, uključujući i rad na skelama i radnim platformama uzetim u zakup * podizanje dimnjaka, industrijskih peći i dr. * izvođenje radova po specijalnim zahtevima, za koje je neophodnaveština penjanja i znanje korišćenja odgovarajuće opreme, tj. rad na visokim objektima - izvođenje podzemnih radova - izgradnju spoljnih bazena za plivanje - čišćenje parom, peskarenje i slični radovi na spoljašnosti zgrade - iznajmljivanje kranova i druge opreme za izgradnju koja ne može biti svrstana u specifični tip izgradnje, zajedno s radnicima. Ne obuhvata: - iznajmljivanje mašina i opreme za izgradnju ili rušenje bez rukovaoca, del. 77.32
osnivanje-firme-direkta-logo
Direkta. Vaš prvi poslovni saradnik.
Ključna podrška za razvoj vašeg poslovanja
Naš koncept podrške obuhvata sve najvažnije segmente jednog uspešnog poslovanja. Tim ljudi iz oblasti privrednog prava, knjigovodstva i finansija, omogućava vam da poslujete u skladu sa zakonima i važećim propisima, uz poverenje i pouzdanost koje vam garantuju naša stručnost i godine iskustva.

Razmišljate o pokretanju sopstvenog poslovanja?

Izaberite paket usluga u skladu sa potrebama vašeg novog poslovanja i obezbedite čvrstu osnovu za dalji razvoj u skladu sa važećim propisima. Paketi naših usluga namenjeni su onima kojima je potrebno brzo, stručno i efikasno pokretanje poslovanja kako biste sve završili na jednom mestu.
paketi-osnivanje-firme-direkta

Zakažite konsultacije za odabir adekvatne šifre delatnosti za Vaše poslovanje

Upoznajte se sa uslovima pokretanja poslovanja.
Saznajte kakav poreski aspekt podrazumeva Vaša šifra delatnosti.

Pozovite nas

Zapratite nas