fbpx
Become a partner: Do you want to join our network of international partners?

Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju

Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju

Grana 66.1 – Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga, osim osiguranja i penzijskih fondova

Finansijske i robne berze

Šifra delatnosti 66.11
Obuhvata poslovanje i nadzor organizovanih i regulisanih finansijskih tržišta (osim nadzora koji sprovode državni organi), kao što su: - berze za robne zapise - berze za robne fjučers (futures) ugovore - berze hartija od vrednosti - berze akcija - berze za finansijske i robne opcije (opcijske ugovore)

Brokerski poslovi s hartijama od vrednosti i berzanskom robom

Šifra delatnosti 66.12
Obuhvata: - operacije na finansijskom tržištu za račun drugih lica (na primer, usluge prodajnih agenata za akcije i jedinice investicionih fondova) - brokerske usluge u vezi s hartijama od vrednosti sa ciljem povezivanja prodavaca i kupaca određenog finansijskog instrumenta i srodne aktivnosti - brokerske usluge u vezi s berzanskom robom i robnim zapisima - usluge menjačnica itd. Ne obuhvata: - dilerske operacije na finansijskim tržištima za sopstveni račun, del. 64.99 - investiciono (portfolio) upravljanje na bazi provizije ili ugovorene naknade, del. 66.30

Ostale pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga, osim osiguranja i penzijskih fondova

Šifra delatnosti 66.19
Obuhvata pomoćne delatnosti u finansijskom posredovanju, na drugom mestu nepomenute: - obradu finansijskih transakcija, kliring i saldiranje, uključujući transakcije obavljene kreditnim karticama - usluge investicionog konsaltinga i druge pomoćne usluge u vezi sa investicionim bankarstvom - usluge hipotekarnih konsultanata i brokera - usluge poverenika (trustee), fiducijarne i kastodi usluge na bazi provizije ili ugovorene naknade, bez investicionog (portfolio) upravljanja - obrada, kliring i saldiranje transakcija sa hartijama od vrednosti (klirinške kuće za hartije od vrednosti). Ne obuhvata: - delatnost zastupnika (agenata) i posrednika (brokera) u osiguranju, del. 66.22 - investiciono (portfolio) upravljanje fondovima, tj. društva za upravljanje fondovima, del. 66.30

Grana 66.2 – Pomoćne delatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima

Obrada odštetnih zahteva i procenjivanje rizika i šteta

Šifra delatnosti 66.21
Obuhvata pružanje administrativnih usluga osiguranja kao što su obrada i namirenje odštetnih zahteva: - obrada odštetnih zahteva: * likvidacija šteta * razmatranje i ocenjivanje rizika * ispitivanje odštetnih zahteva, procena rizika i šteta * likvidacija havarija u pomorskom osiguranju i drugih gubitaka pokrivenih osiguranjem - namirenje odštetnih zahteva, tj. obračun i isplata naknada iz osiguranja i s tim povezane aktivnosti. Ne obuhvata: - procenu nepokretnosti, del. 68.3 - procenu vrednosti imovine za druge svrhe, del. 74.90 - delatnost privatnih istražitelja, del. 80.30

Delatnost zastupnika i posrednika u osiguranju

Šifra delatnosti 66.22
Obuhvata: - delatnost zastupnika (agenata) osiguranja i posrednika (brokera) u osiguranju, tj. u prodaji, pregovaranju ili davanju ponuda za polise osiguranja i reosiguranja

Ostale pomoćne delatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima

Šifra delatnosti 66.29
Obuhvata: - pomoćne delatnosti koje su uključene u pružanje usluga osiguranja i penzijskih fondova ili su blisko povezane sa ovim uslugama, osim finansijskog posredovanja, obrade odštetnih zahteva i usluga zastupnika i posrednika u osiguranju: * administrativni poslovi u vezi s oštećenim stvarima i ostacima oštećenih stvari * aktuarske usluge. Ne obuhvata: - pomoćne delatnosti u pomorskom i rečnom saobraćaju u vezi sa havarijama, 52.22

Grana 66.3 – Upravljanje fondovima

Upravljanje fondovima

Šifra delatnosti 66.30
Obuhvata usluge upravljanja fondovima koje uključuju i investiciono (portfolio) upravljanje, tj. ovlašćenje za donošenje investicionih odluka na osnovu poverenih fondova (odluka o ulaganju sredstava fonda ili trasta), na bazi provizije ili ugovorene naknade. Obuhvata: - upravljanje investicionim fondovima - upravljanje penzijskim fondovima - upravljanje povereničkim i drugim fondovima i trastovima
osnivanje-firme-direkta-logo
Direkta. Vaš prvi poslovni saradnik.
Ključna podrška za razvoj vašeg poslovanja
Naš koncept podrške obuhvata sve najvažnije segmente jednog uspešnog poslovanja. Tim ljudi iz oblasti privrednog prava, knjigovodstva i finansija, omogućava vam da poslujete u skladu sa zakonima i važećim propisima, uz poverenje i pouzdanost koje vam garantuju naša stručnost i godine iskustva.

Razmišljate o pokretanju sopstvenog poslovanja?

Izaberite paket usluga u skladu sa potrebama vašeg novog poslovanja i obezbedite čvrstu osnovu za dalji razvoj u skladu sa važećim propisima. Paketi naših usluga namenjeni su onima kojima je potrebno brzo, stručno i efikasno pokretanje poslovanja kako biste sve završili na jednom mestu.
paketi-osnivanje-firme-direkta

Zakažite konsultacije za odabir adekvatne šifre delatnosti za Vaše poslovanje

Upoznajte se sa uslovima pokretanja poslovanja.
Saznajte kakav poreski aspekt podrazumeva Vaša šifra delatnosti.

Pozovite nas

Zapratite nas