fbpx
Become a partner: Do you want to join our network of international partners?

Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja

Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja

Grana 65.1 – Osiguranje

Životno osiguranje

Šifra delatnosti 65.11
Obuhvata usluge osiguranja putem prodaje polisa životnog osiguranja i rentnog (anuitetnog) osiguranja, polisa osiguranja od invaliditeta, od smrti izazvane nesrećnim slučajem i od gubitka dela tela ili oštećenja funkcionalnosti telesnih organa (sa značajnim elementima štednje ili bez njih).

Neživotno osiguranje

Šifra delatnosti 65.12
Obuhvata: - pružanje usluga osiguranja, osim usluga životnog osiguranja: * od nesreća i požara * zdravstveno osiguranje * osiguranje putnika * osiguranje imovine * osiguranje motornih vozila, brodova, aviona, transportno osiguranje * od novčanih gubitaka i od odgovornosti * standardizovane garancijske šeme, na primer, kreditne garancije, koje funkcionišu u skladu sa principima neživotnog osiguranja koji se odnose na procenu rizika, formiranje rezervi itd.

Grana 65.2 – Reosiguranje

Reosiguranje

Šifra delatnosti 65.20
Obuhvata preuzimanje ukupnog rizika ili dela rizika u vezi sa postojećom polisom osiguranja inicijalno izdatom od strane drugih društava za osiguranje.

Grana 65.3 – Penzijski fondovi

Penzijski fondovi

Šifra delatnosti 65.30
Obuhvata pravne subjekte, tj. fondove (planove ili programe) organizovane u cilju isplate penzija isključivo za članove fonda ili zaposlene ulagača u penzijski fond. Obuhvata pojedinačne i grupne penzione planove, planove sa unapred utvrđenim isplatama penzija, kao i planove gde se visina penzije utvrđuje na osnovu doprinosa, tj. ulaganja članova. Ne obuhvata: - upravljanje penzijskim fondovima, del. 66.30 - programe obaveznog socijalnog osiguranja, del. 84.30
osnivanje-firme-direkta-logo
Direkta. Vaš prvi poslovni saradnik.
Ključna podrška za razvoj vašeg poslovanja
Naš koncept podrške obuhvata sve najvažnije segmente jednog uspešnog poslovanja. Tim ljudi iz oblasti privrednog prava, knjigovodstva i finansija, omogućava vam da poslujete u skladu sa zakonima i važećim propisima, uz poverenje i pouzdanost koje vam garantuju naša stručnost i godine iskustva.

Razmišljate o pokretanju sopstvenog poslovanja?

Izaberite paket usluga u skladu sa potrebama vašeg novog poslovanja i obezbedite čvrstu osnovu za dalji razvoj u skladu sa važećim propisima. Paketi naših usluga namenjeni su onima kojima je potrebno brzo, stručno i efikasno pokretanje poslovanja kako biste sve završili na jednom mestu.
paketi-osnivanje-firme-direkta

Zakažite konsultacije za odabir adekvatne šifre delatnosti za Vaše poslovanje

Upoznajte se sa uslovima pokretanja poslovanja.
Saznajte kakav poreski aspekt podrazumeva Vaša šifra delatnosti.

Pozovite nas

Zapratite nas