fbpx
Become a partner: Do you want to join our network of international partners?

Socijalna zaštita sa smeštajem

Socijalna zaštita sa smeštajem

Grana 87.1 – Delatnosti smeštajnih ustanova s medicinskom negom

Delatnosti smeštajnih ustanova s medicinskom negom

Šifra delatnosti 87.10
Obuhvata: - domove za stara lica s negom - domove za oporavak s medicinskom negom. Ne obuhvata: - usluge profesionalne zdravstvene nege u kući, del. 86 - domove za starije bez medicinske nege ili s minimalnom medicinskom negom, del. 87.30 - aktivnosti socijalnog rada sa smeštajem, kao što su sirotišta, dečija odmarališta i domovi i privremena skloništa za beskućnike, del. 87.90

Grana 87.2 – Socijalno staranje u smeštajnim ustanovama za lica s teškoćama u razvoju, duševno obolele osobe i osobe s bolestima zavisnosti

Socijalno staranje u smeštajnim ustanovama za lica s teškoćama u razvoju, duševno obolele osobe i osobe s bolestima zavisnosti

Šifra delatnosti 87.20
Obuhvata obezbeđivanje smeštaja i nege (bez licence za bolničku negu) mentalno obolelim licima i licima s bolestima zavisnosti. Ustanove pružaju smeštaj, hranu, nadzor, zaštitu, konsultovanje i neke oblike zdravstvene nege. Obuhvata: - delatnost ustanova sa smeštajem: * ustanove za tretman zavisnika od alkohola i droge * domove za psihijatrijski oporavak * domove za smeštaj lica sa emocionalnim problemima * ustanove za lica s teškoćama u mentalnom razvoju * dnevne bolnice za mentalno zdravlje. Ne obuhvata: - bolnice za mentalno zdravlje, del. 86.10 - socijalni rad sa obezbeđenim smeštajem i privremena skloništa za beskućnike, del. 87.90

Grana 87.3 – Rad ustanova za stara lica i lica s posebnim potrebama

Rad ustanova za stara lica i lica s posebnim potrebama

Šifra delatnosti 87.30
Obuhvata smeštaj i usluge nege za stara lica i lica s posebnim potrebama koja nisu u stanju da se staraju sama o sebi ili ne žele da žive samostalno. Nega uključuje smeštaj, hranu, nadzor i pomoć u svakodnevnom životu, kao što je usluga održavanja domaćinstva. U nekim slučajevima ove jedinice obezbeđuju kvalifikovanu medicinsku negu za one koji se nalaze u izdvojenim prostorijama u okviru ustanove. Obuhvata: - pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba - trajnu negu penzionerima - domove za stara lica s minimalnom medicinskom negom - domove za smeštaj starih i onemoćalih lica bez bolničke nege. Ne obuhvata: - domove za stara lica s medicinskom negom, del. 87.10 - socijalni rad sa smeštajem gde medicinska nega ili obrazovanje nisu od primarnog značaja, del. 87.90

Grana 87.9 – Ostali oblici socijalne zaštite sa smeštajem

Ostali oblici socijalne zaštite sa smeštajem

Šifra delatnosti 87.90
Obuhvata usluge smeštaja i nege za lica (osim za stara lica i lica s posebnim potrebama) koja ne mogu da se staraju sama o sebi ili ne žele da žive samostalno. Obuhvata: - celodnevno pružanje socijalne pomoći deci i specijalnim kategorijama ljudi sa izvesnim ograničenjima u sposobnosti za brigu o sebi, ali gde medicinska nega ili obrazovanje nisu bitni elementi: * sirotišta * dečiji domovi i prihvatilišta * vaspitno-popravni domovi za omladinu * privremena prihvatilišta za beskućnike * ustanove za brigu o samohranim majkama i njihovoj deci * grupe domova za resocijalizaciju lica sa društvenim i ličnim problemima * domovi za resocijalizaciju prestupnika i počinioce krivičnih dela * popravni domovi za maloletnike Aktivnosti mogu obavljati državne ustanove i privatne organizacije. Ne obuhvata: - finansiranje i upravljanje programima obaveznog socijalnog osiguranja, del. 84.30 - smeštajne ustanove s medicinskom negom, del. 87.10 - domove za stara lica i lica s posebnim potrebama, del. 87.30 - aktivnosti u vezi sa usvajanjem, del. 88.99 - aktivnosti kratkoročnih prihvatilišta za žrtve prirodnih i drugih katastrofa, del. 88.99
osnivanje-firme-direkta-logo
Direkta. Vaš prvi poslovni saradnik.
Ključna podrška za razvoj vašeg poslovanja
Naš koncept podrške obuhvata sve najvažnije segmente jednog uspešnog poslovanja. Tim ljudi iz oblasti privrednog prava, knjigovodstva i finansija, omogućava vam da poslujete u skladu sa zakonima i važećim propisima, uz poverenje i pouzdanost koje vam garantuju naša stručnost i godine iskustva.

Razmišljate o pokretanju sopstvenog poslovanja?

Izaberite paket usluga u skladu sa potrebama vašeg novog poslovanja i obezbedite čvrstu osnovu za dalji razvoj u skladu sa važećim propisima. Paketi naših usluga namenjeni su onima kojima je potrebno brzo, stručno i efikasno pokretanje poslovanja kako biste sve završili na jednom mestu.
paketi-osnivanje-firme-direkta

Zakažite konsultacije za odabir adekvatne šifre delatnosti za Vaše poslovanje

Upoznajte se sa uslovima pokretanja poslovanja.
Saznajte kakav poreski aspekt podrazumeva Vaša šifra delatnosti.

Pozovite nas

Zapratite nas