fbpx
Become a partner: Do you want to join our network of international partners?

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Grana 47.1 – Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama

Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom

Šifra delatnosti 47.11
Obuhvata: - trgovinu na malo raznovrsnom robom, pretežno hranom, pićima ili duvanom: * delatnost prodavnica mešovite robe u kojima se, pored hrane, pića i duvana kao glavnih proizvoda, prodaju i razni drugi proizvodi kao što su odeća, nameštaj, kućni aparati, metalna roba, kozmetika i dr.

Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama

Šifra delatnosti 47.19
Obuhvata: - trgovinu na malo raznovrsnom robom među kojom ne preovlađuju hrana, pića i duvan - delatnost robnih kuća koje se bave opštom prodajom raznovrsnih proizvoda, uključujući odeću, nameštaj, kućne aparate, metalnu robu, kozmetiku, nakit, igračke, sportsku opremu i dr.

Grana 47.2 – Trgovina na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama

Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama

Šifra delatnosti 47.21
Obuhvata: - trgovinu na malo svežim voćem i povrćem - trgovinu na malo konzervisanim voćem i povrćem

Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama

Šifra delatnosti 47.22
Obuhvata: - trgovinu na malo mesom i mesnim proizvodima (uključujući i živinsko meso)

Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama

Šifra delatnosti 47.23
Obuhvata: - trgovinu na malo ribom, plodovima mora i proizvodima dobijenim od njih

Trgovina na malo hlebom, testeninom, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama

Šifra delatnosti 47.24
Obuhvata: Trgovinu na malo hlebom, testeninom, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama

Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama

Šifra delatnosti 47.25
Obuhvata: - trgovinu na malo alkoholnim i bezalkoholnim pićima u specijalizovanim prodavnicama (koja se ne konzumiraju na licu mesta)

Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama

Šifra delatnosti 47.26
Obuhvata: - trgovinu na malo duvanom i proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama

Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama

Šifra delatnosti 47.29
Obuhvata: - prodaju na malo mlečnih proizvoda i jaja - prodaju na malo ostalih prehrambenih proizvoda, na drugom mestu nepomenutih

Grana 47.3 – Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama

Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama

Šifra delatnosti 47.30
Obuhvata: - trgovinu na malo gorivima za motorna vozila i motocikle - trgovinu na malo proizvodima za podmazivanje i hlađenje motornih vozila. Ne obuhvata: - trgovinu na veliko gorivima, del. 46.71 - trgovinu na malo tečnim naftnim gasom za grejanje ili kuvanje u domaćinstvima, del. 47.78

Grana 47.4 – Trgovina na malo informaciono-komunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama

Trgovina na malo računarima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama

Šifra delatnosti 47.41
Obuhvata: - prodaju na malo u specijalizovanim prodavnicama: * računara i periferne opreme * konzola za video-igre * posebno izrađenog softvera, uključujući video-igre. Ne obuhvata: - trgovinu na malo nesnimljenim trakama i diskovima, del. 47.63

Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama

Šifra delatnosti 47.42
Obuhvata: Trgovinu na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama

Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama

Šifra delatnosti 47.43
Obuhvata: - prodaju na malo radijske i televizijske opreme - prodaju na malo audio i video opreme - prodaju na malo uređaja za reprodukciju i snimanje CD-ova, DVD-ova i dr. Ne obuhvata: - prodaju na malo gramofonskih ploča, snimljenih magnetofonskih i video traka, laserskih i sličnih ploča i kaseta, del. 47.63

Grana 47.5 – Trgovina na malo ostalom opremom za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama

Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama

Šifra delatnosti 47.51
Obuhvata prodaju na malo: - tkanina - prediva za pletenje - osnovnih materijala za izradu pokrivača, tapiserija i veza - šivaćeg pribora, igala, konca i sl. - tekstila. Ne obuhvata: - trgovinu na malo odećom, del. 47.71

Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama

Šifra delatnosti 47.52
Obuhvata prodaju na malo: - metalne robe - boja, premaza i lakova - ravnog stakla - ostalog građevinskog materijala kao što su opeka i crep, drvo, sanitarna oprema i dr. - materijala i opreme za aktivnosti tipa „uradi sam“

Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama

Šifra delatnosti 47.53
Obuhvata prodaju na malo: - tepiha i podnih obloga - zavesa i mrežnih zavesa - zidnih tapeta i podnih obloga. Ne obuhvata: - specijalizovanu trgovinu na malo oblogama od plute namenjenim za pod, del. 47.52

Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama

Šifra delatnosti 47.54
Obuhvata: - Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama Ne obuhvata: - prodaju na malo audio i video aparata, del. 47.43

Trgovina na malo nameštajem, opremom za osvetljenje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama

Šifra delatnosti 47.59
Obuhvata prodaju na malo: - nameštaja za domaćinstvo - predmeta za osvetljenje - pribora za domaćinstvo, pribora za jelo, grnčarskih predmeta od gline i keramike, predmeta od stakla i porculana i dr. - predmeta od drveta, plute i pruća - neelektričnih aparata i opreme za domaćinstvo - muzičkih instrumenata i notnog materijala - električnih sistema za obezbeđenje sa alarmom, kao što su uređaji za zaključavanje, kase i sefovi, bez usluga ugradnje i održavanja - predmeta i opreme za domaćinstvo na drugom mestu nespomenutih. Ne obuhvata: - trgovinu na malo starinama, del. 47.79

Grana 47.6 – Trgovina na malo predmetima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim prodavnicama

Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama

Šifra delatnosti 47.61
Obuhvata prodaju na malo: - knjiga iz svih oblasti. Ne obuhvata: - trgovinu na malo korišćenim ili raritetnim knjigama u antikvarnicama, del. 47.79

Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama

Šifra delatnosti 47.62
Obuhvata i prodaju na malo: - pribora za pisanje: olovaka, penkala, spajalica, papira i sl.

Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama

Šifra delatnosti 47.63
Obuhvata prodaju na malo: - snimljenih muzičkih zapisa, audio-kaseta, kompakt-diskova i kaseta - video-traka i digitalnih video-zapisa

Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama

Šifra delatnosti 47.64
Obuhvata prodaju na malo: - sportske opreme, pribora za ribolov, opreme za kampovanje, čamaca i bicikala

Trgovina na malo igrama i igračkama u specijalizovanim prodavnicama

Šifra delatnosti 47.65
Obuhvata prodaju na malo: - igara i igračaka od bilo kog materijala. Ne obuhvata: - trgovinu na malo video-konzolama, del. 47.41 trgovinu na malo softverom, uključujući video-igre, del. 47.41

Grana 47.7 – Trgovina na malo ostalom robom u specijalizovanim prodavnicama

Trgovina na malo odećom u specijalizovanim prodavnicama

Šifra delatnosti 47.71
Obuhvata prodaju na malo: - odevnih predmeta - predmeta od krzna - odevne galanterije kao što su rukavice, kravate, naramenice i dr. Ne obuhvata: - trgovinu na malo tekstilom, del. 47.51

Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama

Šifra delatnosti 47.72
Obuhvata prodaju na malo: - obuće - predmeta od kože - predmeta za putovanje napravljenih od kože i veštačke kože. Ne obuhvata: - trgovinu na malo specijalnom sportskom obućom od kože, npr. skijaškom obućom, del. 47.64

Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama – apotekama

Šifra delatnosti 47.73
Obuhvata prodaju na malo: - farmaceutskih proizvoda

Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalima u specijalizovanim prodavnicama

Šifra delatnosti 47.74
Obuhvata prodaju na malo: medicinskim i ortopedskim pomagalima u specijalizovanim prodavnicama

Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama

Šifra delatnosti 47.75
Obuhvata prodaju na malo: - parfimerijskih, kozmetičkih i toaletnih proizvoda

Trgovina na malo cvećem, sadnicama, semenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama

Šifra delatnosti 47.76
Obuhvata prodaju na malo: -cvećem, sadnicama, semenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama

Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama

Šifra delatnosti 47.77
Obuhvata prodaju na malo: - satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama

Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama

Šifra delatnosti 47.78
Obuhvata: - prodaju na malo fotografske i optičke opreme i opreme za precizna merenja - delatnost optičara - prodaju na malo suvenira, rukotvorina, religijskih predmeta i sl. - delatnost komercijalnih umetničkih galerija - prodaju ulja za loženje, plina u bocama, uglja i drva za ogrev - prodaju oružja i municije - prodaju poštanskih maraka i novčića (numizmatika) - maloprodajne usluge umetničkih galerija - prodaju neprehrambenih proizvoda na drugom mestu nepomenutih

Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama

Šifra delatnosti 47.79
Obuhvata: - prodaju polovnih knjiga - prodaju ostale polovne robe - prodaju antikviteta (starina) - delatnost aukcijskih kuća u okviru prodaje na malo. Ne obuhvata: - trgovinu na malo polovnim motornim vozilima, del. 45.1 - aukcije preko interneta i druge aukcije izvan prodavnica (na malo), del. 47.91 i 47.99 - delatnosti zalagaonica, del. 64.92

Grana 47.8 – Trgovina na malo na tezgama i pijacama

Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama

Šifra delatnosti 47.81
Obuhvata: - Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama Ne obuhvata: - prodaju jela pripremljenih za neposredno konzumiranje (pokretni prodajni objekti, tezge), del. 56.10

Trgovina na malo tekstilom, odećom i obućom na tezgama i pijacama

Šifra delatnosti 47.82
Obuhvata trgovinu na malo tekstilom, odećom i obućom na tezgama i pijacama

Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama

Šifra delatnosti 47.89
Obuhvata trgovinu na malo: - ostalom robom na tezgama i pijacama: * tepisima i podnim prekrivačima * knjigama * igračkama i igricama * aparatima za domaćinstvo i elektronikom za široku potrošnju * muzičkim i video zapisima

Grana 47.9 – Trgovina na malo van prodavnica, tezgi i pijaca

Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta

Šifra delatnosti 47.91
Obuhvata: - trgovinu na malo robom bilo koje vrste posredstvom pošte - trgovinu na malo robom bilo koje vrste posredstvom interneta - direktnu prodaju preko televizije, radija ili telefona - internet aukcije u okviru trgovine na malo. Ne obuhvata: - trgovinu na malo motornim vozilima, njihovim delovima i priborom za njih preko interneta, del. 45.1 i 45.3 - trgovinu na malo motociklima, njihovim delovima i priborom za njih preko interneta, del. 45.4

Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca

Šifra delatnosti 47.99
Obuhvata trgovinu na malo: - bilo kojim proizvodima na način koji nije na drugom mestu obuhvaćen: * prodaja preko lica koja kupcu dolaze na vrata * prodaja preko automata - direktna prodaja goriva (ulje za loženje, ogrevno drvo itd.) koje se isporučuje na adresu kupca - prodaja preko putujućih prodavaca - trgovina na malo preko aukcijskih kuća, izvan prodavnica (osim interneta)
osnivanje-firme-direkta-logo
Direkta. Vaš prvi poslovni saradnik.
Ključna podrška za razvoj vašeg poslovanja
Naš koncept podrške obuhvata sve najvažnije segmente jednog uspešnog poslovanja. Tim ljudi iz oblasti privrednog prava, knjigovodstva i finansija, omogućava vam da poslujete u skladu sa zakonima i važećim propisima, uz poverenje i pouzdanost koje vam garantuju naša stručnost i godine iskustva.

Razmišljate o pokretanju sopstvenog poslovanja?

Izaberite paket usluga u skladu sa potrebama vašeg novog poslovanja i obezbedite čvrstu osnovu za dalji razvoj u skladu sa važećim propisima. Paketi naših usluga namenjeni su onima kojima je potrebno brzo, stručno i efikasno pokretanje poslovanja kako biste sve završili na jednom mestu.
paketi-osnivanje-firme-direkta

Zakažite konsultacije za odabir adekvatne šifre delatnosti za Vaše poslovanje

Upoznajte se sa uslovima pokretanja poslovanja.
Saznajte kakav poreski aspekt podrazumeva Vaša šifra delatnosti.

Pozovite nas

Zapratite nas