fbpx
Become a partner: Do you want to join our network of international partners?

Pravni i računovodstveni poslovi

Pravni i računovodstveni poslovi

Grana 69.1 – Pravni poslovi

Pravni poslovi

Šifra delatnosti 69.10
Obuhvata: - advokatske poslove pružanja pravne pomoći, davanje saveta i zastupanje fizičkih i pravnih lica pred redovnim i posebnim sudovima, državnim organima i drugim pravnim licima: * davanje saveta i zastupanje u građanskim sporovima * davanje saveta i zastupanje u krivičnim, prekršajnim i privrednim sporovima * davanje saveta i zastupanje u sporovima u vezi s radnim odnosom i porodičnim odnosima - konsultacije i davanje saveta u pripremi pravnih dokumenata: * ugovora o partnerstvu, ugovora o ortakluku, o osnivanju privrednih društava ili sličnih dokumenata vezanih za osnivanje i rad ekonomskih subjekata * sačinjavanje pismena u vezi s patentima, žigovima i autorskim pravima * sastavljanje tužbi, žalbi, molbi, predstavki, testamenata, izjava, obavljanje pravnih poslova u ime i za račun fizičkih i pravnih lica na osnovu kojih ta lica ostvaruju svoje pravo - ostali pravni poslovi koji obuhvataju aktivnosti: javnih beležnika, mirovnih sudija, medijatora, istražitelja, veštaka, stečajnih upravnika, izvršitelja, forenzičara, zastupnika za patente, žigove i trgovačke marke. Ne obuhvata: - aktivnosti sudova, del. 84.23

Grana 69.2 – Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanje

Delatnost holding kompanija

Šifra delatnosti 69.20
Obuhvata: - praćenje trgovinskih ili drugih transakcija u poslovanju - izradu finansijskih izveštaja i proveru tih izveštaja - reviziju finansijskih izveštaja - pripremanje ličnih i poslovnih prijava za plaćanje poreza - savetodavne aktivnosti i zastupanje klijenata pred poreskim organima i dr. Ne obuhvata: - obradu podataka i tabeliranje, del. 63.11 - savetodavne poslove kao što su organizovanje računovodstvenih sistema i postupaka budžetske kontrole, del. 70.22 - prikupljanje računa, del. 82.91
osnivanje-firme-direkta-logo
Direkta. Vaš prvi poslovni saradnik.
Ključna podrška za razvoj vašeg poslovanja
Naš koncept podrške obuhvata sve najvažnije segmente jednog uspešnog poslovanja. Tim ljudi iz oblasti privrednog prava, knjigovodstva i finansija, omogućava vam da poslujete u skladu sa zakonima i važećim propisima, uz poverenje i pouzdanost koje vam garantuju naša stručnost i godine iskustva.

Razmišljate o pokretanju sopstvenog poslovanja?

Izaberite paket usluga u skladu sa potrebama vašeg novog poslovanja i obezbedite čvrstu osnovu za dalji razvoj u skladu sa važećim propisima. Paketi naših usluga namenjeni su onima kojima je potrebno brzo, stručno i efikasno pokretanje poslovanja kako biste sve završili na jednom mestu.
paketi-osnivanje-firme-direkta

Zakažite konsultacije za odabir adekvatne šifre delatnosti za Vaše poslovanje

Upoznajte se sa uslovima pokretanja poslovanja.
Saznajte kakav poreski aspekt podrazumeva Vaša šifra delatnosti.

Pozovite nas

Zapratite nas