fbpx
Become a partner: Do you want to join our network of international partners?

Sakupljanje, tretman i odlaganje otpada; ponovno iskorišćavanje otpadnih materija

Sakupljanje, tretman i odlaganje otpada; ponovno iskorišćavanje otpadnih materija

Grana 38.1 – Skupljanje otpada

Skupljanje otpada koji nije opasan

Šifra delatnosti 38.11
Obuhvata: - sakupljanje neopasnog čvrstog otpada (smeće) na lokalnoj teritoriji, kao što je sakupljanje komunalnog i komercijalnog otpada u kontejnere što može biti mešavina materijala koji se mogu ponovno upotrebiti - sakupljanje reciklabilnih materijala - sakupljanje otpada sa javnih površina - sakupljanje građevinskog otpada - sakupljanje i uklanjanje otpadaka kao što su grane i šljunak - sakupljanje tekstilnog otpada - aktivnosti u transfer stanicama za neopasan otpad. Ne obuhvata: - skupljanje opasnog otpada, del. 38.12 - rad deponija za odlaganje otpada koji nije opasan, del. 38.21 - rad postrojenja za sortiranje i razdvajanje mešanog otpada (na papirni, plastični itd.) namenjenog za reciklažu, del. 38.32

Skupljanje opasnog otpada

Šifra delatnosti 38.12
Obuhvata sakupljanje čvrstog i otpada koji nije čvrst, na pr. eksplozivnog, oksidirajućeg, zapaljivog, toksičnog, nadražujućeg, kancerogenog, korozivnog, zaraznog i drugih supstanci i preparata opasnih po ljudsko zdravlje i životnu sredinu. Obuhvata identifikaciju, obradu, pakovanje i obeležavanje otpada za transport. Obuhvata: - sakupljanje opasnog otpada kao što su: * korišćena motorna ulja * biološki opasan otpad * nuklearni otpad * korišćene baterije - aktivnosti u transfer stanicama za opasan otpad. Ne obuhvata: - čišćenje i sanaciju kontaminiranih objekata, miniranih lokacija, zemljišta, zatim podzemnih voda, odstranjivanje azbesta, del. 39.00

Grana 38.2 – Tretman i odlaganje otpada

Tretman i odlaganje otpada koji nije opasan

Šifra delatnosti 38.21
Obuhvata odlaganje i tretman pre odlaganja čvrstog i neopasnog otpada koji nije čvrst: - rad deponija neopasnog otpada - odlaganje (zbrinjavanje) neopasnog otpada spaljivanjem ili insineracijom ili drugim metodama, sa ili bez iskorišćavanja za proizvodnju električne energije ili pare, komposta, zamene za goriva, biogas, pepeo ili drugi proizvodi za dalju upotrebu. - tretman organskog otpada za odlaganje. Ne obuhvata: - insineraciju i spaljivanje opasnog otpada, del. 38.22 - rad postrojenja za sortiranje mešovitog otpada kao papir, plastika iskorišćene limenke i metale za ponovnu upotrebu, del. 38.32 - dekontaminaciju, čišćenje zemljišta, vode, odstranjivanje opasnog materija, del. 39.00

Tretman i odlaganje opasnog otpada

Šifra delatnosti 38.22
Obuhvata: - rad postrojenja za tretman opasnog otpada - tretman i odlaganje zatrovanih ili uginulih životinja i drugog kontaminiranog otpada - insineracija opasnog otpada - odlaganje iskorišćenih uređaja (npr. frižidera), iz kojih se potom odstranjuju štetne materije - tretman, odlaganje i skladištenje radioaktivnog nuklearnog otpada, uključujući: * tretman i odlaganje radioaktivnog otpada iz bolnica * inkapsulacija, priprema ili drugi tretman nuklearnog otpada zbog skladištenja. Ne obuhvata: - ponovnu preradu nuklearnog goriva, del. 20.13 - insineracija neopasnog otpada, del. 38.21 - dekontaminaciju i čišćenje zemljišta i voda, odstranjivanje opasnih materija radi smanjenja zagađenosti, del. 39.00

Grana 38.3 – Ponovna upotreba materijala

Demontaža olupina

Šifra delatnosti 38.31
Obuhvata demontažu olupina bilo koje vrste (automobila, brodova, računara, televizora i drugih uređaja) u cilju ponovne upotrebe materijala. Ne obuhvata: - odlaganje iskorišćene robe kao frižidera radi eliminisanja štetnog otpada, del. 38.22 - demontažu automobila, brodova, računara, televizora i ostalih aparata u cilju ponovne prodaje korišćenih delova, sektor G

Ponovna upotreba razvrstanih materijala

Šifra delatnosti 38.32
Obuhvata preradu metalnog i nemetalnog otpada i otpadaka i ostataka u sekundarne sirovine, obično uključuje fizičke ili hemijske procese transformacije. Takođe uključuje ponovnu upotrebu materijala iz tokova otpada u formi: 1) separacije i razvrstavanja materijala koji se mogu ponovno upotrebiti iz tokova neopasnog otpada ili 2) separacija i razvrstavanje mešovitog otpada koji se može ponovo upotrebiti, kao papir, plastika, iskorišćene limenke i metali u različite kategorije. Ne obuhvata: - proizvodnja gotovih proizvoda iz sekundarnih sirovina, kao što su: proizvodnja prediva i vlakana od ostataka konfekcijske robe, proizvodnja pulpe iz otpadnog papira, protektiranje guma ili proizvodnja metala iz metalnog otpada, koji treba da budu razvrstani u odgovarajuće delatnosti (sektor C prerađivačka industrija) - prerada otpada od nuklearnog goriva, del. 20.13 - pretapanje otpada i ostataka od gvožđa, del. 24.10 - ponovna upotreba otpada u procesu spaljivanja ili insineracije, del. 38.2 - tretman i odlaganje neopasnog otpada, del. 38.21 - tretman organskog otpada radi odlaganja uključujući proces kompostiranja, del. 38.21 - dobijanje energije tokom procesa insineracije neopasnog otpada, del. 38.21 - tretman i odlaganje radioaktivnog otpada iz bolnica itd., del. 38.22 - tretman i odlaganje toksičnog i kontaminiranog otpada, del. 38.22 - trgovina na veliko otpacima i ostacima, del. 46.77
osnivanje-firme-direkta-logo
Direkta. Vaš prvi poslovni saradnik.
Ključna podrška za razvoj vašeg poslovanja
Naš koncept podrške obuhvata sve najvažnije segmente jednog uspešnog poslovanja. Tim ljudi iz oblasti privrednog prava, knjigovodstva i finansija, omogućava vam da poslujete u skladu sa zakonima i važećim propisima, uz poverenje i pouzdanost koje vam garantuju naša stručnost i godine iskustva.

Razmišljate o pokretanju sopstvenog poslovanja?

Izaberite paket usluga u skladu sa potrebama vašeg novog poslovanja i obezbedite čvrstu osnovu za dalji razvoj u skladu sa važećim propisima. Paketi naših usluga namenjeni su onima kojima je potrebno brzo, stručno i efikasno pokretanje poslovanja kako biste sve završili na jednom mestu.
paketi-osnivanje-firme-direkta

Zakažite konsultacije za odabir adekvatne šifre delatnosti za Vaše poslovanje

Upoznajte se sa uslovima pokretanja poslovanja.
Saznajte kakav poreski aspekt podrazumeva Vaša šifra delatnosti.

Pozovite nas

Zapratite nas