fbpx
Become a partner: Do you want to join our network of international partners?

Šumarstvo i seča drveća

Šumarstvo i seča drveća

Grana 02.1 – Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti

Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti

Šifra delatnosti 02.10
Obuhvata: uzgoj šuma: sadnju, rasađivanje, presađivanje, proređivanje i zaštitu šuma i šumskih pojaseva podizanje niskog rastinja, podizanje zasada celuloznog drveta i drveta za ogrev delatnost rasadnika Delatnost se odnosi na samonikle i zasađene šume. Ne obuhvata: gajenje novogodišnjih četinara, del. 01.29 delatnost drugih rasadnika, del. 01.30 sakupljanje pečuraka i ostalih divljih šumskih plodova, del. 02.30 proizvodnju iverja i piljevine, del. 16.10

Grana 02.2 – Seča drveća

Seča drveća

Šifra delatnosti 02.20
Obuhvata: seču drveća i proizvodnju sortimenata za potrebe drvne industrije proizvodnju sortimenata koji se koriste u neobrađenom obliku, kao što su jamska drva, TT stubovi, motke i kolje sakupljanje i proizvodnju drveća u energetske svrhe sakupljanje i proizvodnju otpadaka nastalih sečom drveća u energetske svrhe Proizvodi ovih aktivnosti mogu biti oblovina ili suvo granje za ogrev. Ne obuhvata: gajenje novogodišnjih četinara, del. 01.29 gajenje šuma i ostale šumarske aktivnosti: sadnju, rasađivanje, presađivanje, proređivanje i zaštitu šuma i šumskih pojaseva, del. 02.10 sakupljanje šumskih proizvoda, del. 02.30 proizvodnju iverja i piljevine, del. 16.10 proizvodnju drvenog uglja suvom destilacijom drveta, del. 20.14

Grana 02.3 – Sakupljanje šumskih plodova

Sakupljanje šumskih plodova

Šifra delatnosti 02.30
Obuhvata: sakupljanje divljih plodova: pečuraka, tartufa, jagoda, borovnica, lešnika, kestena i dr. sakupljanje nekultivisanog šumskog materijala: balata i druge kaučukove smole, plute, laka, smole, balzama, žira, divljeg kestena, mahovine, lišajeva i dr. Ne obuhvata: gajenje šumskih proizvoda, osim hrasta plutnjaka, del. 01 gajenje pečuraka ili tartufa, del. 01.13 gajenje drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća, del. 01.25 sakupljanje drva za ogrev, del. 02.20 rezanje i obradu drveta, del. 16.10

Grana 02.4 – Uslužne delatnosti u vezi sa šumarstvom

Uslužne delatnosti u vezi sa šumarstvom

Šifra delatnosti 02.40
Obuhvata usluge u šumarstvu za naknadu: uslužne delatnosti u šumarstvu: procenu šumskog fonda, zaštitu od požara i dr. pružanje saveta u vezi sa gazdovanjem šumama kontrolu šumskih bolesti i štetočina uslužne delatnosti u vezi sa iskorišćavanjem šuma: transport trupaca unutar šume i dr. Ne obuhvata: delatnost šumskih rasadnika, del. 02.10 drenažu šumskog zemljišta, del. 43.12 čišćenje i ravnanje šumskog terena, del. 43.12
osnivanje-firme-direkta-logo
Direkta. Vaš prvi poslovni saradnik.
Ključna podrška za razvoj vašeg poslovanja
Naš koncept podrške obuhvata sve najvažnije segmente jednog uspešnog poslovanja. Tim ljudi iz oblasti privrednog prava, knjigovodstva i finansija, omogućava vam da poslujete u skladu sa zakonima i važećim propisima, uz poverenje i pouzdanost koje vam garantuju naša stručnost i godine iskustva.

Razmišljate o pokretanju sopstvenog poslovanja?

Izaberite paket usluga u skladu sa potrebama vašeg novog poslovanja i obezbedite čvrstu osnovu za dalji razvoj u skladu sa važećim propisima. Paketi naših usluga namenjeni su onima kojima je potrebno brzo, stručno i efikasno pokretanje poslovanja kako biste sve završili na jednom mestu.
paketi-osnivanje-firme-direkta

Zakažite konsultacije za odabir adekvatne šifre delatnosti za Vaše poslovanje

Upoznajte se sa uslovima pokretanja poslovanja.
Saznajte kakav poreski aspekt podrazumeva Vaša šifra delatnosti.

Pozovite nas

Zapratite nas