fbpx
Become a partner: Do you want to join our network of international partners?

Delatnosti udruženja

Delatnosti udruženja

Grana 94.1 – Delatnost poslovnih i profesionalnih organizacija i poslodavaca

Delatnosti poslovnih udruženja i udruženja poslodavaca

Šifra delatnosti 94.11
Obuhvata: - aktivnosti organizacija čiji se članovi udružuju radi razvoja i unapređenja rada poslovnih subjekata u određenoj oblasti, uključujući poljoprivredu, ili zbog ekonomskog rasta i opšte poslovne klime određenog regionalnog područja ili administrativno-teritorijalne jedinice, bez obzira na oblast poslovanja - aktivnosti saveza takvih asocijacija - aktivnosti privrednih komora, esnafskih udruženja i sličnih organizacija - širenje (diseminacija) informacija, zastupanje pred državnim ustanovama, odnose s javnošću i pregovaranje o radu organizacija poslovnih subjekata i poslodavca. Ne obuhvata: - aktivnosti sindikata, del. 94.20

Delatnosti strukovnih udruženja

Šifra delatnosti 94.12
Obuhvata: - aktivnosti obaveznih, nezavisnih, strukovnih organizacija osnovanih zakonom, koji vrše javna ovlašćenja kao što su: advokatske komore, lekarske komore, javnobeležničke komore i dr. - aktivnosti organizacija čiji članovi imaju interes prvenstveno u okviru određene stručne discipline ili profesije, kao što su lekarska društva, udruženja pravnika, udruženja računovođa, društva inženjera i tehničara, udruženja arhitekata i dr. - aktivnosti udruženja specijalista iz posebnih oblasti angažovanih u naučnim, akademskim ili kulturnim aktivnostima, kao što su pisci, slikari, umetnici svih vrsta, novinari i dr. - širenje informacija, uspostavljanje standarda koji se primenjuju u praksi i nadziranje njihove primene, zastupanje pred državnim organima i odnose s javnošću stručnih udruženja - aktivnosti naučnih društava. Ne obuhvata: - obrazovanje koje nude ove organizacije, del. 85

Grana 94.2 – Delatnost sindikata

Delatnost sindikata

Šifra delatnosti 94.20
Obuhvata: - promovisanje interesa radničkih organizacija i sindikata zaposlenih - aktivnosti udruženja čiji su članovi zaposlena lica zainteresovana pre svega za zastupanje sopstvenih stavova u vezi sa zaradama i uslovima rada, i usklađeno delovanje kroz organizaciju - aktivnosti sindikalnih organizacija u pojedinačnim organizacijama, aktivnosti sindikalnih organizacija sastavljenih od povezanih sindikalnih podružnica, kao i asocijacije granskih sindikata na strukovnoj ili regionalnoj osnovi, prema tipu organizacione strukture ili drugim kriterijumima. Ne obuhvata: - obrazovanje koje nude ove organizacije, del. 85

Grana 94.9 – Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Delatnost verskih organizacija

Šifra delatnosti 94.91
Obuhvata: - aktivnosti tradicionalnih crkava i verskih zajednica, konfesionalnih zajednica i ostalih verskih organizacija - aktivnosti manastira, samostana i drugih sličnih jedinica - aktivnosti u vezi s pružanjem pogrebnih verskih usluga. Ne obuhvata: - obrazovanje koje nude ove organizacije, del. 85 - zdravstvene aktivnosti ovih organizacija, del. 86 - socijalni rad ovih organizacija, del. 87 i 88

Delatnost političkih organizacija

Šifra delatnosti 94.92
Obuhvata: - aktivnosti političkih organizacija i njihovih delova (npr. omladinskih sekcija političkih partija). Te organizacije se pre svega bave uticanjem na donošenje odluka u državnim organima postavljanjem članova stranke ili njihovih pristalica u državne organe, kao i diseminacijom informacija, odnosima s javnošću, prikupljanjem novčanih sredstava i dr.

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Šifra delatnosti 94.99
Obuhvata: - aktivnosti organizacija koje nisu u direktnoj vezi sa političkim strankama, iako se bave javnim pitanjima i ciljevima i utiču na javno obrazovanje, ispoljavaju politički uticaj, prikupljaju sredstva itd.: * građanske inicijative ili protestni pokreti * ekološki pokreti i pokreti za zaštitu životne sredine * organizacije koje potpomažu društvenu zajednicu i obrazovne ustanove, na drugom mestu nepomenute * organizacije za zaštitu i unapređenje položaja posebnih grupa, na primer, etničkih i manjinskih grupa * patriotska udruženja, uključujući i udruženja boraca - udruženja potrošača - udruženja automobilista - udruženja sa svrhom društvenog zbližavanja (npr. rotari klubovi, masonske lože itd.) - omladinske organizacije, udruženja mladih, studentske organizacije, klubovi i bratstva itd. - udruženja za bavljenje kulturnim ili rekreativnim aktivnostima ili hobijem (osim sporta i igara), npr. pesnički, književni i čitalački klubovi, istorijski klubovi, klubovi za film i fotografiju, muzički i umetnički klubovi, klubovi zanatlija i kolekcionara, društveni klubovi, karnevalski klubovi, itd. - pružanje pomoći i davanje donacija od strane organizacija na bazi učlanjenja i drugih organizacija. Ne obuhvata: - dobrotvorne aktivnosti kao što je prikupljanje novčanih sredstava namenjenih socijalnom radu, del. 88.99 - aktivnosti profesionalnih umetničkih grupa ili organizacija, del. 90.0 - aktivnosti sportskih klubova, del. 93.12 - aktivnosti profesionalnih udruženja i asocijacija, del. 94.12
osnivanje-firme-direkta-logo
Direkta. Vaš prvi poslovni saradnik.
Ključna podrška za razvoj vašeg poslovanja
Naš koncept podrške obuhvata sve najvažnije segmente jednog uspešnog poslovanja. Tim ljudi iz oblasti privrednog prava, knjigovodstva i finansija, omogućava vam da poslujete u skladu sa zakonima i važećim propisima, uz poverenje i pouzdanost koje vam garantuju naša stručnost i godine iskustva.

Razmišljate o pokretanju sopstvenog poslovanja?

Izaberite paket usluga u skladu sa potrebama vašeg novog poslovanja i obezbedite čvrstu osnovu za dalji razvoj u skladu sa važećim propisima. Paketi naših usluga namenjeni su onima kojima je potrebno brzo, stručno i efikasno pokretanje poslovanja kako biste sve završili na jednom mestu.
paketi-osnivanje-firme-direkta

Zakažite konsultacije za odabir adekvatne šifre delatnosti za Vaše poslovanje

Upoznajte se sa uslovima pokretanja poslovanja.
Saznajte kakav poreski aspekt podrazumeva Vaša šifra delatnosti.

Pozovite nas

Zapratite nas