fbpx
Become a partner: Do you want to join our network of international partners?

Izdavačke delatnosti

Izdavačke delatnosti

Grana 58.1 – Izdavanje knjiga, časopisa i druge izdavačke delatnosti

Izdavanje knjiga

Šifra delatnosti 58.11
Obuhvata izdavanje: - knjiga u štampanom ili elektronskom obliku, u audio-zapisu ili na internetu - brošura, prospekata, letaka i sličnih publikacija, uključujući izdavanje rečnika i enciklopedija - atlasa, mapa i karata - enciklopedija na kompakt-diskovima (CD-ROM). Ne obuhvata: - proizvodnju globusa, del. 32.99 - izdavanje reklamnog materijala, del. 58.19 - izdavanje zvučnih i muzičkih zapisa, del. 59.20 - proizvode slobodnih umetnika, del. 90.03

Izdavanje imenika i adresara

Šifra delatnosti 58.12
Obuhvata izdavanje lista podataka/informacija (baza podataka) zaštićenih u pogledu oblika, ali ne i sadržaja. Ove liste mogu biti izdavane u štampanoj ili elektronskoj formi. Obuhvata izdavanje: - adresara - telefonskih imenika - ostalih adresara i kompilacija kao što su zbirke zakona i tumačenja zakona, farmaceutski kompendijumi i dr.

Izdavanje novina

Šifra delatnosti 58.13
Obuhvata: - izdavanje novina, uključujući reklamne (oglasne) novine, koje izlaze najmanje četiri puta nedeljno; ove informacije mogu biti izdavane u štampanoj ili elektronskoj formi, uključujući i internet izdanje. Ne obuhvata: - aktivnosti novinskih agencija, del. 63.21

Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja

Šifra delatnosti 58.14
Obuhvata izdavanje: - časopisa i periodičnih izdanja koji izlaze manje od četiri puta nedeljno; ove informacije mogu biti izdavane u štampanoj ili elektronskoj formi, uključujući i internet izdanje - pregleda radijskog i televizijskog programa

Ostala izdavačka delatnost

Šifra delatnosti 58.19
Obuhvata: - izdavanje (uključujući on-line): * kataloga * fotografija, gravira i razglednica * čestitki * formulara * postera i reprodukcija umetničkih dela * reklamnog materijala * ostalog štampanog materijala - izdavanje statističkih i drugih informacija. Ne obuhvata: - izdavanje reklamnih novina, del. 58.13 - on-line obezbeđivanje softvera (hosting – smeštanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga), del. 63.11

Grana 58.2 – Izdavanje softvera

Izdavanje računarskih igara

Šifra delatnosti 58.21
Obuhvata: - izdavanje računarskih igara za sve platforme

Izdavanje ostalih softvera

Šifra delatnosti 58.29
Obuhvata: - izdavanje gotovog softvera koji nije posebno prilagođen konkretnom korisniku, uključujući prevod ili prilagođavanje ovakvog gotovog softvera za određeno tržište, za svoj račun: * operativnih sistema * poslovnih i drugih aplikacija. Ne obuhvata: - umnožavanje softvera, del. 18.20 - trgovinu na malo gotovim softverom koji nije posebno prilagođen za konkretnog korisnika, del. 47.41 - izradu softvera koja nije povezana sa izdavanjem, uključujući prevod ili prilagođavanje ovakvog gotovog softvera za određeno tržište, uz naknadu ili po osnovu ugovora, del. 62.01 - on-line obezbeđivanje softvera (hosting – smeštanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga), del. 63.11
osnivanje-firme-direkta-logo
Direkta. Vaš prvi poslovni saradnik.
Ključna podrška za razvoj vašeg poslovanja
Naš koncept podrške obuhvata sve najvažnije segmente jednog uspešnog poslovanja. Tim ljudi iz oblasti privrednog prava, knjigovodstva i finansija, omogućava vam da poslujete u skladu sa zakonima i važećim propisima, uz poverenje i pouzdanost koje vam garantuju naša stručnost i godine iskustva.

Razmišljate o pokretanju sopstvenog poslovanja?

Izaberite paket usluga u skladu sa potrebama vašeg novog poslovanja i obezbedite čvrstu osnovu za dalji razvoj u skladu sa važećim propisima. Paketi naših usluga namenjeni su onima kojima je potrebno brzo, stručno i efikasno pokretanje poslovanja kako biste sve završili na jednom mestu.
paketi-osnivanje-firme-direkta

Zakažite konsultacije za odabir adekvatne šifre delatnosti za Vaše poslovanje

Upoznajte se sa uslovima pokretanja poslovanja.
Saznajte kakav poreski aspekt podrazumeva Vaša šifra delatnosti.

Pozovite nas

Zapratite nas