fbpx
Become a partner: Do you want to join our network of international partners?

Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje

Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje

Grana 84.1 – Državna uprava, ekonomska i socijalna politika

Delatnost državnih organa

Šifra delatnosti 84.11
Obuhvata: - zakonodavnu i izvršnu vlast državnih organa na svim nivoima - vođenje i nadzor fiskalnih poslova: * rad poreskih organa * naplatu carina i poreza i praćenje primene poreskih propisa * upravu carina - izvršenje budžeta i upravljanje javnim fondovima i dugovima: * prikupljanje, naplaćivanje i kontrolisanje trošenja novca - upravljanje istraživačko-razvojnom politikom i fondovima namenjenim za te svrhe - upravljanje ekonomskim i društvenim razvojem i statističkim poslovima na svim nivoima. Ne obuhvata: - upravljanje zgradama koje država poseduje ili uzima u zakup, del. 68.2 i 68.3 - upravljanje istraživanjima i razvojem usmerenim na poboljšanje kvaliteta života pojedinaca i fondovima namenjenim za te svrhe, del. 84.12 - upravljanje istraživanjima i razvojem usmerenim na poboljšanje ekonomskih aktivnosti i konkurentnosti, del. 84.13 - upravljanje istraživanjima i razvojem povezanim sa odbranom i fondovima namenjenim za te svrhe, del. 84.22 - rad državnih arhiva, del. 91.01

Uređivanje delatnosti subjekata koji pružaju zdravstvenu zaštitu, usluge u obrazovanju i kulturi i druge društvene usluge, osim obaveznog socijalnog osiguranja

Šifra delatnosti 84.12
Obuhvata: - upravljanje državnim programima čiji je cilj poboljšanje kvaliteta života pojedinaca: zdravlje, obrazovanje, kultura, sport, rekreacija, životna sredina, stanovanje i socijalne usluge, upravljanje istraživanjima i razvojem u ovim oblastima i fondovima namenjenim za te svrhe - sponzorisanje kulturnih i rekreativnih delatnosti - raspodela donacija umetnicima - upravljanje programima za snabdevanje vodom za piće - upravljanje programima za prikupljanje i iznošenje otpada - upravljanje programima za zaštitu životne sredine - upravljanje stambenim programima. Ne obuhvata: - prikupljanje, odstranjivanje i reciklažu otpadaka i otpadnih voda, del. 37, 38 i 39 - obavezno socijalno osiguranje, del. 84.30 - delatnost obrazovanja, sektor P - delatnost zdravstvene zaštite stanovništva, del. 86 - delatnost muzeja i drugih kulturnih ustanova, del. 91 - delatnost državnih biblioteka i arhiva, del. 91.01 - sportske i druge rekreativne delatnosti, del. 93

Uređenje poslovanja i doprinos uspešnijem poslovanju u oblasti ekonomije

Šifra delatnosti 84.13
Obuhvata: - državno upravljanje različitim ekonomskim oblastima i njihovo uređenje, uključujući i raspodelu subvencija: poljoprivreda, korišćenje zemljišta, energetika i rudarstvo, infrastruktura, saobraćaj i veze, ugostiteljstvo i turizam, trgovina na veliko i malo - upravljanje istraživanjima za unapređenje ekonomske delatnosti, upravljanje razvojem, kao i fondovima namenjenim za te svrhe - upravljanje nuklearnim objektima - upravljanje opštim poslovima u oblasti rada - primena mera regionalnog razvoja, npr. mere za smanjenje nezaposlenosti - poslovi akreditacije, utvrđivanje kompetentnosti organizacija za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti - poslovi standardizacije, donošenje, objavljivanje, preispitivanje i povlačenje standarda. Ne obuhvata: - delatnosti istraživanja i razvoja, del. 72

Grana 84.2 – Pomoćne aktivnosti za funkcionisanje države

Spoljni poslovi

Šifra delatnosti 84.21
Obuhvata: - spoljne poslove, aktivnosti diplomatskih i konzularnih predstavništava u inostranstvu ili pri međunarodnim organizacijama - rukovođenje službama za kulturu i informisanje namenjenim za širenje informacija i kulture izvan državnih granica - pružanje pomoći stranim zemljama bez obzira na to da li se pomoć upućuje preko međunarodnih organizacija - pružanje vojne pomoći stranim zemljama - upravljanje spoljnom trgovinom, međunarodnom finansijskom i tehničkom pomoći. Ne obuhvata: - međunarodnu zaštitu lica izbeglih sa područja zahvaćenih katastrofom ili konfliktnim situacijama, del. 88.99

Poslovi odbrane

Šifra delatnosti 84.22
Obuhvata: - upravljanje, nadzor i vođenje vojnih odbrambenih poslova za kopnene i vazdušne odbram- bene snage kao što su: * borbene snage kopnene vojske, vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane * inženjerske, saobraćajne, komunikacione, obaveštajne, materijalne, ljudske i druge neborbene snage i komande * rezervne i pomoćne snage odbrambenog sistema * vojna logistika (snabdevanje opremom, sredstvima, namirnicama i dr.) * zdravstvena zaštita vojnog osoblja - upravljanje i vođenje civilnih odbrambenih snaga - sprovođenje plana za nepredviđene situacije i izvođenje vežbi u koje su uključene civilne ustanove i stanovništvo - upravljanje istraživanjima i razvojem koji su povezani sa odbranom, kao i fondovima namenjenim za te svrhe. Ne obuhvata: - aktivnosti istraživanja i razvoja, del. 72 - pružanje vojne pomoći stranim zemljama, del. 84.21 - obezbeđenje hitnog snabdevanja u zemlji u slučaju mirnodopskih nesreća, del. 84.24 - obrazovanje u vojnim školama, na fakultetima i akademijama, del. 85.4 - aktivnosti vojnih bolnica, del. 86.10

Sudske i pravosudne delatnosti

Šifra delatnosti 84.23
Obuhvata: - upravljanje sudovima i rad sudova za parnične, krivične, upravne, prekršajne i druge sudske postupke, kao i rad drugih pravosudnih organa, uključujući i javno tužilaštvo i zastupnika državnih organa, organa teritorijalne autonomije i jedinice lokalne samouprve - donošenje sudskih odluka i tumačenje zakona - upravljanje zavodima za izvršenje krivičnih sankcija. Ne obuhvata: - savetovanje i zastupanje u krivičnom postupku, građanskim i ostalim sporovima, del. 69.10 - aktivnosti zatvorskih škola, del. 85 - aktivnosti zatvorskih bolnica, del. 86.10

Obezbeđivanje javnog reda i bezbednosti

Šifra delatnosti 84.24
Obuhvata: - upravljanje redovnim i rezervnim policijskim snagama i njihov rad, zatim rad lučkih, graničnih i obalskih straža i drugih specijalnih policijskih snaga, uključujući regulisanje saobraćaja i registraciju stranaca, kao i vođenje evidencije o uhapšenima - obezbeđivanje hitne nabavke u zemlji u slučaju mirnodopskih nesreća. Ne obuhvata: - aktivnosti policijskih laboratorija, del. 71.20 - poslove odbrane, del. 84.22

Delatnost vatrogasnih jedinica

Šifra delatnosti 84.25
Obuhvata: - gašenje požara i zaštitu od požara - upravljanje redovnim i pomoćnim vatrogasnim brigadama za zaštitu od požara i njihov rad, gašenje požara, spasavanje ljudi i životinja, pružanje pomoći u civilnim nesrećama, prilikom poplava, u saobraćajnim nesrećama itd. Ne obuhvata: - šumsku protivpožarnu službu ako ona delatnost ne obavlja samostalno, del. 02.40 - gašenje požara na naftnim i gasnim poljima, del. 09.10 - zaštitu od požara i gašenje požara na aerodromima ako se ne obavlja kao samostalna delatnost, del. 52.23

Grana 84.3 – Obavezno socijalno osiguranje

Obavezno socijalno osiguranje

Šifra delatnosti 84.30
Obuhvata: - finansiranje obaveznih programa socijalne zaštite i upravljanje njima: * zdravstveno osiguranje, osiguranje od povreda na radu i osiguranje nezaposlenih * penzijsko osiguranje * programi koji ublažavaju gubitak prihoda tokom porodiljskog odsustva, privremene nesposobnosti za rad, usled smrti supružnika itd. Ne obuhvata: - dobrovoljno socijalno osiguranje, del. 65.30 - usluge socijalne pomoći i socijalnog rada (bez smeštaja), del. 88.10 i 88.99
osnivanje-firme-direkta-logo
Direkta. Vaš prvi poslovni saradnik.
Ključna podrška za razvoj vašeg poslovanja
Naš koncept podrške obuhvata sve najvažnije segmente jednog uspešnog poslovanja. Tim ljudi iz oblasti privrednog prava, knjigovodstva i finansija, omogućava vam da poslujete u skladu sa zakonima i važećim propisima, uz poverenje i pouzdanost koje vam garantuju naša stručnost i godine iskustva.

Razmišljate o pokretanju sopstvenog poslovanja?

Izaberite paket usluga u skladu sa potrebama vašeg novog poslovanja i obezbedite čvrstu osnovu za dalji razvoj u skladu sa važećim propisima. Paketi naših usluga namenjeni su onima kojima je potrebno brzo, stručno i efikasno pokretanje poslovanja kako biste sve završili na jednom mestu.
paketi-osnivanje-firme-direkta

Zakažite konsultacije za odabir adekvatne šifre delatnosti za Vaše poslovanje

Upoznajte se sa uslovima pokretanja poslovanja.
Saznajte kakav poreski aspekt podrazumeva Vaša šifra delatnosti.

Pozovite nas

Zapratite nas