fbpx
Become a partner: Do you want to join our network of international partners?

Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

Sektor N

Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

6oblasti u okviru ovog sektora

Odaberite oblast za prikaz šifara delatnosti koju želite da registrujete

Ovaj sektor obuhvata raznovrsne delatnosti kojima se podržava poslovanje ekonomskih subjekata. Od delatnosti u sektoru M razlikuju se po tome što njihova glavna svrha nije prenošenje specijalizovanih znanja.

Zakažite konsultacije za odabir adekvatne šifre delatnosti za Vaše poslovanje

Upoznajte se sa uslovima pokretanja poslovanja.
Saznajte kakav poreski aspekt podrazumeva Vaša šifra delatnosti.

Pozovite nas

Zapratite nas